Hoppa till huvudinnehåll

PTT lovar goda tider för Finland - men Trumps importtullar kan sätta stopp för tillväxten

slantar
slantar Bild: Henrietta Hassinen / Yle pengar,Raha,mynt,euro,valuta,ekonomi,Konjunktur,vikande konjunktur,Lön,löneskillnader,minimilön,besparingar,börskurser,konkurs,konkursbrott

Den starka tillväxten i världsekonomin gynnar också Finland, säger Pellervo Ekonomiska Forskningsinstitut, PTT, i sin ekonomiska prognos.

Världsekonomin upplever nu den första enhetliga uppgången sedan finanskrisen, och den kommer att fortsätta ännu nästa år.

Också i Finland kommer den ekonomiska tillväxten att vara stark både i år och och nästa år. I fjol låg tillväxten på 3 procent och den kommer att ligga på 2,8 procent i år och nästa år, tror PTT.

Exporten drar

Investeringarna ökar och i och med det också exporten. Maskininvesteringarna har ökat med tio procent under de senaste två åren.

Konkurrenskraftsavtalet och måttliga lönelösningar har klart ökat Finlands konkurrenskraft.

USA största risken

De största riskerna för världsekonomin kommer från USA där president Donald Trump hotar med handelskrig.

Om det blir en serie motåtgärder mot de importtullar som Trump hotar med kan den goda ekonomiska utvecklingen vara hotad.

Räntorna höjs

Räntorna som länge har legat på bottennivå kommer att stiga, tror PTT.

De långa räntorna har redan stigit och de kortare Euriborräntorna kommer att stiga under det här året.

Den första höjningen av styrräntorna väntas under början av år 2019.

De billiga lånen, de låga förväntningarna på ränteplaceringar och den stora efterfrågan av hyresbostäder har ökat placeringarna i hyresbostäder.

Fler äger hyresbostäder

Allt fler privatpersoner är numera hyresvärdar, konstaterar PTT.

Enligt skattemyndigheterna har antalet privatpersoner som får hyresinkomster ökat med över 76 000 mellan åren 2006 - 20016.

På PTT tror man inte att räntehöjningar utgör några allvarliga risker på bostads- och finansmarknaderna i Finland.

Sysselsättningsmålet uppnås

PTT tror att regeringen kommer att nå sin målsättning om en sysselsättningsgrad på 72 procent år 2019.

I fjol ökade sysselsättningen med 25 000 personer, i år tror man att sysselsättningen ökar med 50 000 och nästa år med 35 000.

Andelen arbetslösa har ändå inte minskat eftersom det hela tiden kommer ut många nya arbetssökande.

PTT varnar för valbudget

Den goda ekonomiska utvecklingen minskar snabbt underskottet i den offentliga ekonomin.

År 2019 väntas den offentliga ekonom i stort sett vara i balans.

- Fastän den nuvarande finanspolitiken kan anses vara för lös med tanke på den snabba tillväxten har Finland mycket att ta igen, säger prognoschefen Janne Huovari på PTT.

PTT hoppas att politikerna under slutet av regeringsperioden lyckas avhålla sig från att öka utgifterna eller sänka skatterna, säger Huovari.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes