Hoppa till huvudinnehåll

Sjundeå säljer tomt för privat daghem i Störsvik - kommunala daghemmet stänger

Två barn med böcker.
Det byggs ett nytt daghem i Störsvik av en privat aktör och verksamheten i daghemmet är i privat regi. Två barn med böcker. Bild: Yle/Markku Pitkänen barn (familjemedlemmar),leksaker,dagvård,daghem

Barnen i Störsvik i Sjundeå får i framtiden småbarnspedagogik i privat regi lokalt. Sjundeå kommunfullmäktige beslutade på måndagen (12.3) sälja en tomt för ett daghem i området.

Beslutet kom till efter omröstning med siffrorna 20-6.

Det finska daghemmet i Störsvik behöver förnyas. Hyresavtalet för den elementbyggnad det kommunala daghemmet verkar i går ut sommaren 2019. Byggnaden är i dåligt skick.

Eftersom det finns ett stort behov av olika renoveringar i kommunens byggnader hoppas Sjundeå slippa en miljoninvestering i ett nytt daghem.

I stället är det den privata aktören som står för investeringarna.

Finns intresse

Sjundeå har diskuterat med flera privata företag inom småbarnspedagogiken och de är intresserade av att bygga i Störsvik.

I det här skedet handlar det om småbarnspedagogik på finska, men de privata aktörer Sjundeå har diskuterat med är beredda att erbjuda service också på svenska ifall behov uppstår.

Collage från lektionerna i svenska.
Småbarnspedagogik på svenska går också. Collage från lektionerna i svenska. Bild: Yle/Anna Savonius svenska,språk

Aktörerna är också beredda att erbjuda småbarnspedagogik enligt de riktlinjer Sjundeå har dragit upp. De går ut på att man på daghemmen bland annat prioriterar musik, vetenskap och motion.

De privata företagen har också sagt sig vara villiga att bygga daghemmet i stock.

Också för barn i andra kommuner

Invånarna i området är inte tvungna att anlita den privata småbarnspedagogiken. De kan välja kommunalt daghem på något annat område i kommunen.

Kostnaden för den privata småbarnspedagogiken får inte vara mer än 30 euro dyrare än motsvarande service kommunalt.

Sjundeå har diskuterat att gå in för inkomstrelaterade servicesedlar inom småbarnspedagogiken så att också de inom de lägsta inkomstklasserna ska ha råd med privata tjänster.

Ärendet bordlades på bildningsnämndens möte i februari.

Privata daghem får erbjuda sina tjänster också till barnfamiljer i andra kommuner. Det innebär att till exempel pendlande familjer i Ingå kan välja Störsvik om det underlättar förandet och hämtandet av barnen.

En landsväg.
Störsvik ligger i södra Sjundeå nära stamväg 51 vid Pickala. En landsväg. Bild: Veronica Montén / Yle Sjundeå,Stamväg 51,Landsväg,trafik,pickala

Privata daghemsplatserna ökar till 70

Sjundeå har sedan tidigare fyra privata serviceproducenter inom småbarnspedagogiken. De erbjuder vård till cirka 40 barn.

Då privatiseringen i Störsvik blir verklighet ökar antalet barn inom den privata småbarnspedagogiken med cirka 30.

Nuvarande daghem ligger på södra sidan av Störsviksvägen. Den tomt som nu säljs till högst bjudande ligger på andra sidan vägen, på den norra sidan.

Tomten är cirka 2 400 kvadratmeter stor och har en byggrätt på drygt 700 kvadratmeter.

Den säljs alltså till den som bjuder högst, men minimipriset är drygt 116 000 euro.

Ett villkor är också att verksamheten ska vara igång senast 1.1.2020.

Röstningen

Rösterna i fullmäktige föll alltså 20-6. Det var SDP:s Kristian Parviainen som föreslog att kommunen inte säljer fastigheten.

De som röstade för försäljning:

 • Rabbe Dahlqvist (SFP)
 • Patrik Flygar (suppleant, SFP)
 • Harri Haanpää (De gröna)
 • Åke Holmlund (Saml)
 • Heikki Kaisla (Saml)
 • Anders Karell (SFP)
 • Yrjö Kokkonen (De gröna)
 • Maria Koroma-Hintikka (Saml)
 • Merja Laaksonen (SFP)
 • Heikki Leikola (Saml)
 • Marko Linnala (Saml)
 • Harri Myllyniemi (suppleant, De gröna)
 • Jan-Peter Nygård (SFP)
 • Anette Oravakangas (SFP)
 • Tom Paasikivi (Saml)
 • Erik Perklén (SFP)
 • Rainer Sarviaho (Saml)
 • Paula Tuominen (Sannf)
 • Kari Vierinen (Saml)
 • Pia Virta (De gröna)

De som röstade mot försäljning:

 • Tuula Elo (SDP)
 • Antero Honkasalo (VF)
 • Virpi Lohrum (De gröna)
 • Kristian Parviainen (SDP)
 • Veikko Tanskanen (VF)
 • Satu Tarnanen (suppleant, SDP)

Frånvarande: Heidi Rosengren (SFP)