Hoppa till huvudinnehåll

Sugen på rea på värkmedicin? Apoteken kan få rätt att konkurrera med priserna

En apotekshylla med läkemedelsburkar.
En apotekshylla med läkemedelsburkar. Bild: Heikki Rönty/ Yle läkemedel,apotek

Apotekarförbundet har presenterat en lista på förslag om hur farmacin kan utvecklas. Ett av förslagen är att apotek ska få sälja receptfria läkemedel till reapris.

Draget kan ses delvis som en reaktion på att dagligvaruhandelns förbund PTY strävat efter att få receptfria mediciner upp på matbutikernas hyllor. Det vill inte Apotekarförbundet.

I stället föreslår förbundet att det förbud från 2006 som förbjuder reapriser på läkemedel luckras upp så att receptfria mediciner får säljas till nedsatt pris. I den nuvarande modellen kostar alla läkemedel det samma och priset sätts av staten.

- Också i fortsättningen kommer den inverkan som prissättningen har på läkemedelsanvändningen att följas med noggrant, men reapriser på receptfria läkemedel skulle man kunna pröva en viss tid, skriver Apotekarförbundet.

Orsaken till det förbud som kom 2006 var att man var orolig för att ett priskrig skulle leda till överkonsumtion av läkemedel.

Vaccineringsrätt för apotekspersonalen

Förbundet vill också erbjuda tilläggsutbildning för provisorer och farmaceuter, för att ge dem rätt att utföra vaccinationer.

På det viset kunde vaccin mot säsongsinfluensa till exempel fås i apoteket, menar förbundet, som också säger att provisorer runtom i EU och övriga världen redan vaccinerar mot just influensa.

Jag kunde ta fästingvaccinet här i stället för i fästingbussen

Idén framfördes i Finland redan för några år sedan av en arbetsgrupp och den får stöd även av apotekskunder i dag.

- Det kunde vara på sin plats. Farmaceuterna har en gedigen utbildning. Jag kunde ta fästingvaccinet här i stället för i fästingbussen, säger en flicka som vill vara anomym.

Marjatta Johansson säger att vaccinering vid apoteket inte är något nytt.

- Det lyckas nog bra på apoteket, det har gjorts redan i experimentsyfte, det är inget nytt.

Hon hoppas ändå att apotekspersonalen får mer utbildning och att läkare finns tillhands ifall biverkningar uppstår efter vaccinering.

- Det är inte riskfritt att vaccinera, det ska man komma ihåg.

Apteekkariliiton Charlotta Sandler.
Charlotta Sandler är farmaceutisk chef vid Apotekarförbundet. Apteekkariliiton Charlotta Sandler. Bild: Sasha Silvala / YLE mediciner,vitaminer,apotek

Apotekarförbundets farmaceutiska chef Charlotta Sandler säger att apoteken kunde med vaccineringsrätten få upp täckningen.

- Täckningen är bara 47 procent i Finland, EU rekommenderar 75 procent. Det finns mycket att göra och apoteken kunde hjälpa till.

- Många länder inom EU vaccinerar, t.ex. Irland och Storbritannien och vi ser att täckningen har ökat efter att apoteken öppnat för vaccinering. Samma kunde hända i Finland.

Vår uppgift är att åstadkomma lyckad medicinering― apotekare Bengt Mattila

Vid apoteket Carelia i Tölö i Helsingfors betonar apotekaren Bengt Mattila betydelsen av lyckad medicinering och apotekens ansvar.

- Vi kollar upp att medicinen är rätt, doseringen likaså.Det är också viktigt att den passar ihop med andra mediciner som kunden använder. Vägledning och kontroll är ledorden här.

Apoteken har också en viktig roll i att uppmuntra kunderna att använda sin medicin och inte vara rädda för den.

- Det finns många situationer där kunderna faktiskt kan välja fel, påminner han. All vår verksamhet går ut på att betjäna våra kunder.

Bengt Mattila är apotekare vid apoteket Carelia vid Tölö torg i Helsingfors.
Bengt Mattila är apotekare vid Tölö torg i Helsingfors. Bengt Mattila är apotekare vid apoteket Carelia vid Tölö torg i Helsingfors. Bild: Sasha Silvala / YLE mediciner,vitaminer,apotek,apotekare,Bengt Mattila

Mattila ställer sig positivt till att apoteken börjar vaccinera.

- Jag ser det som något som kunde passa in i vår verksamhet. Det är låg tröskel för gemene man att komma till apoteket. Kanske vi kunde få folk att skydda sig mera om vi började vaccinera mot t.ex. influensa och TBE, funderar han.

Mattila säger att det nog är läkaren som ska skriva ut vaccinationerna men apoteken kunde sköta om det praktiska, själva vaccineringen.

Vad sänder vi för signaler om vi säljer värkmediciner i butikerna?― apotekare Bengt Mattila

Ett annat förslag som Apotekarförbundet kommenterade i dag var det som handlar om självvårdsmediciner i butikerna.

Mattila frågar vilka signaler man sänder med att öppna frågan.

- Det som finns i mjölkbutiken uppfattar vi som ofarliga saker. I Sverige drog man tillbaka paracetamolet från butikerna efter förgiftningsfall.

Han säger att informationen om hur mycket man kan använda ett preparat är viktig, vilken är den maximala dagsdosen?

- Värkmediciner ska man inte köpa utan att tänka.

Det finns stora risker med mediciner i butiken.

En av apotekets kunder, Marjatta Johansson, säger att hon är mycket skeptisk till mediciner i butikerna.

- Det är komplicerat, det finns stora risker med det. Det är inte bra.

En annan kund säger att det kunde vara bra att få gefilustabletter via den egna butiken.

- Om man har frågor så är de ju inte kompetenta att svara. Jag är mer försiktig när det gäller värkmediciner i butikerna. För min del får de vara kvar i apoteken.

Lääkkeitä apteekin hyllyllä.
Vi behöver information om rätt dosering av värkmedicin. Lääkkeitä apteekin hyllyllä. Bild: Sasha Silvala / YLE mediciner,vitaminer,apotek
Leder medicinrea till hamstring?― apotekare Bengt Mattila

När det gäller egenvårdmedicinernas priser öppnar Apotekarförbundet försiktigt för konkurrens via nedsatta priser.

- Det leder till konkurrens mellan apoteken, säger Mattila, som hellre skulle se en sådan gällande servicen.

- Det är ju inte meningen att man ska hamstra värkmediciner.

Han säger att det gäller att fundera på vilka produkter man tar fram i sådana kampanjer. Det finns ju läkemedel inom friskvården också.

- En medicinrea ska vara planerad.

En av apoteket Carelias kunder öppnar för medicinrea ifall den kunde minska på mängden mediciner som kastas bort.

- Kanske det ändå blir problematiskt om man försöker pressa ner medicinpriserna alltför mycket, jag tänker på tillverkning till exempel. Medicinrea kan också leda till hamstring.

Tillgänglighet - men inte på vilka villkor som helst

Apotekarförbundets farmaceutiska chef Charlotta Sandler summerar med att konstatera att apoteken strävar efter samarbete med alla parter i och med vårdreformen.

- Vi vet inte hur reformen förändrar verksamheten. Vi har starka proffs inom hälsovården. Apoteken har låg tröskel för vanliga människor.

Hon upprepar förbundets ståndpunkt - att också självvårdsmedicinerna ska säljas av apoteken, inte butikerna.

- De är mediciner med biverkningar, tryggheten beror på rätt val och bruk av läkemedel.

Skulle inte tillgängligheten öka om medicinerna skulle säljas i butikerna?

- Vi föreslår i det nya apoteksprogrammet att öka tillgängligheten till självvårdsmediciner genom fler apotek, fler sidoapotek, nätapotek - det här kunde öka på tillgängligheten på ett tryggt sätt.

Hur ställer sig Apotekarförbundet till medicinrea?

- Rabatter på mediciner förbjöds för tio år sedan, då man upptäckte att de uppmuntrar folk att köpa onödiga mediciner.

Charlotta Sandler säger att medicinrabatter skulle minska på kundernas kostnader men det måste utredas noga.

Vitamiineja aptekin hyllyllä.
Vitamiineja aptekin hyllyllä. Bild: Sasha Silvala / YLE mediciner,vitaminer,apotek

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes