Hoppa till huvudinnehåll

Äldreboendet Tunahemmet i Snappertuna kanske kan fortsätta som förut - vården blir sämre och man sparar inga pengar genom omändringar

Två personers fötter och en rollator.
Stadens mål var att spara 95 000 euro genom att göra om vårdenheten till det som kallas resurserat serviceboende. Två personers fötter och en rollator. hälsovård,Senior (surname),äldreboende

När staden Raseborg gick in för sitt åtgärdsprogram Raseborg 2020 var det meningen att Tunahemmet i Snappertuna skulle bli ett resurserat serviceboende. Men det skulle leda till sämre vård, konstaterar tjänstemännen nu.

Tunahemmet är ett mera traditionellt äldreboende med långvarig anstaltsvård. Målet var att spara 95 000 euro genom att göra om vårdenheten till det som kallas resurserat serviceboende.

På Tunahemmet finns 20 platser och man räknade med att enhetspriset skulle vara 13 euro lägre på den nya typen av boende.

Därför godkände fullmäktige sommaren 2016 planerna.

Vården äventyras om personalmängden sänks

Nu har staden ändå sett över läget. Det går inte att spara som man hade tänkt sig för det går inte att skära ner personalstyrka som planerat.

Orsaken är att man har invånare i hemmet som behöver mera vård än vad det nya systemet innebär.

Sänker man personalmängden äventyras vården för invånarna.

Eftersom man inom äldrevården har kunnat effektivera och spara ändå behöver man inte spara inom Tunahemmet, konstaterar tf social- och hälsovårdsdirektör Evalotte Spring-Lindström.

Därför är förslaget nu till social- och hälsovårdsnämnden i Raseborg att man på torsdag (15.3) säger ja till att återta sparplanerna. Nämndens beslut går sedan vidare till stadsstyrelsen.

Tillägg 16.3: Social- och hälsovårdsnämnden godkände förslaget 15.3.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland