Hoppa till huvudinnehåll

Hangöpolitiker som studerar på annan ort kanske får ersättning för sina resor till möten

Människor väntar på tåget vid stationen i Åbo.
Hangö stadsstyrelse förde en principiell diskussion om huruvida en Hangöpolitiker kan få sina resor till och från möten ersatta. Människor väntar på tåget vid stationen i Åbo. Bild: Yle/Johanna Ventus tågstation

Stadsdirektören och kanslichefen i Hangö stöder ett förslag om reseersättning till lokalpolitiker på annan ort. Stadsstyrelsen tvekar.

SFP-politikern Theo Sjöblom är invald i Hangö stadsfullmäktige, bildningsnämnden och dess svenska sektion. Han studerar i Åbo, men är alltså Hangöbo.

Sjöblom har vänt sig till staden och ber om att få sina resor betalda på sträckan mellan Åbo och Hangö och tillbaka när han kommer på möten.

Tjänstemännen för

Det är kanslichefen Lasse Tallqvist som har berett ärendet i samråd med stadsdirektör Denis Strandell som är föredragande.

Politikern Theo Sjöblom i Hangö.
Theo Sjöblom (SFP) studerar i Åbo. Politikern Theo Sjöblom i Hangö. Bild: Privat västnyland

Tallqvist säger att han och Strandell tycker det är en positiv sak. Det skulle ge unga studerande förutsättningar att likvärdigt delta i det kommunala beslutsfattandet i Hangö.

Reseersättningen skulle betalas enligt det billigaste biljettpriset.

Stadsstyrelsen tvekar

På sitt möte i måndags (12.3) var stadsstyrelsen ändå inte beredd att svälja förslaget med hull och hår.

Ordföranden Sture Söderholm (SFP) säger att det fördes en bra diskussion kring frågan.

- Det var en principiell diskussion och alla fick komma med olika synvinklar på frågan.

Söderholm säger att man nu slår fast praxis för hur man gör i framtiden.

- Det handlar ju inte om stora summor, men det är prejudicerande.

- Det är helt öppet hur det går i ärendet, säger Söderholm.

Vem ska få?

Frågor som måste besvaras är bland annat var man i så fall drar gränsen.

- Gäller det också vuxenstuderande? Eller bara dem som beviljas studiekort? Och hur är det med dem som studerar utomlands?

Söderholm som har varit politiskt aktiv i Hangö sedan 1980-talet säger att han minns ett tidigare fall då en politiker studerade i Österbotten och bad om att få sina resor betalda.

- Det handlade säkert om stora summor på den tiden. Men svaret blev då nej. Det kan hända att det blir nej nu också.

Stadsstyrelsen ska nu låta ärendet mogna och så kommer det upp till ny behandling på nästa möte, säger Söderholm.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland