Hoppa till huvudinnehåll

Ny kompromiss i tvisten om parkeringen vid Svenviken i Ingå

Svenvikens småbåtshamn i Ingå.
Svenviken var tidigare en hamn som ägdes av kommunen, men den här sålts. Svenvikens småbåtshamn i Ingå. Bild: yle/Minna Almark svenvikens småbåtshamn i ingå

En parkeringsplats vid en privat hamn i Ingå har varit föremål för debatt. Nu finns en ny kompromiss på bordet.

Ingå kommun sålde år 2014 hamnen i Svenviken till båtägarna som bildade ett hamnbolag.

Hamnbolaget byggde ut parkeringen vid hamnen, men utan att ansöka om åtgärdstillstånd av kommunen. Parkeringen saknade alltså lov.

Grannarna upplevde att man hade gjort för stora ingrepp i miljön då man byggde ut parkeringen.

Ansökte om lov

Bolaget lämnade sent omsider in en ansökan.

Hamnbolaget har i sin ansökan ändrat på parkeringen och flyttat på en bom mot stranden vid parkeringen.

Parkeringen är mindre och platserna vid stranden har tagits bort. I ansökan har det också planerats in ett staket som skydd mellan fritidsbosättningen och parkeringsområdet.

Dessutom ska man enligt ansökan plantera träd och buskar istället för växtlighet som har tagits bort.

En parkering vid Svenvikens småbåtshamn i Ingå som har fått växa igen med sly.
Så här såg parkeringen ut år 2014 innan några åtgärder hade gjorts. En parkering vid Svenvikens småbåtshamn i Ingå som har fått växa igen med sly. Bild: yle/Minna Almark en parkering vid svenvikens småbåtshamn

I samband med tillståndsprocessen hördes grannarna officiellt.

Lov beviljades

I oktober 2017 beviljade kommunens byggnadstillsynschef Mikael Wikström ett åtgärdstillstånd för parkeringen med vissa villkor.

I tillståndet ingick till exempel att bommen skulle flyttas ytterligare upp från stranden med fem meter. Det var bland annat för att skydda en en på området.

Också det planerade staketet skulle förlängas. Det fanns också ytterligare planteringar inplanerat.

Planteringsceremoni av Framtidens gran i Borgå 12.05.17
I ansökan fanns planteringar inplanerade, men i tillståndet krävdes ytterligare planteringar. Planteringsceremoni av Framtidens gran i Borgå 12.05.17 Bild: Yle/Stefan Härus Borgå,gran,Plantering,framtidens gran

Begäran om omprövning

Tre rågrannar är nöjda med åtgärdstillståndet medan en granne, som också är medlem i hamnbolaget, har sagt sig vara missnöjd.

Han anser att man ska hålla sig till hamnbolagets ansökan.

Hamnbolaget har lämnat in en rättelseyrkan mot byggnadstillsynschefens åtgärdstillstånd och vill att de åtgärder man redan har gått in för ska räcka till.

Den ursprungliga ansökan ska alltså vara nog.

Politikerna granskade platsen

Rättelseyrkan har behandlats två gånger i byggnads- och miljönämnden.

Första gången bordlades ärendet för nämnden ville göra ett besök på platsen.

På tisdagen (13.3) besökte nämnden platsen och var då inte överens om hur man skulle göra.

SFP:s Erik Holmberg föreslog att man godkänner rättelseyrkan och att det räcker med de åtgärder som lyfts fram i ansökan.

Hans partikamrat och nämndens ordförande Peter Siggberg understödde förslaget och föreslog dessutom att enen bevaras.

Förslaget omfattades av alla SFP:are i nämnden:

  • Erik Holmberg
  • Peter Siggberg
  • Ingrid Träskman
  • Karl Åberg
  • Viviann Westermark

Representanterna för de övriga partierna var av annan åsikt och ville inte att rättelseyrkan skulle godkännas.

De som röstade mot var:

  • Ulla Gunnarsson (Saml)
  • Pekka Kiho (Saml)
  • Eva Ek (suppleant, SDP)

De grönas Elina Hatakka var frånvarande.

Siggberg: Åtgärderna räcker till

Nämndens ordförande Peter Siggberg säger att det kändes onödigt att flytta på porten med fem meter.

- Vi föreslog en kompromiss om att enen skulle skyddas i hopp om att nämnden skulle kunna vara enig, men det var vi ändå inte. Men enen ska sparas.

Peter Siggberg (SFP), ordförande för samhällstekniska nämnden i Ingå.
Peter Siggberg. Peter Siggberg (SFP), ordförande för samhällstekniska nämnden i Ingå. Bild: Yle/Robin Lindberg peter siggberg

När det gäller ytterligare planteringar eller staket säger Siggberg att det inte är nödvändigt.

- Om grannen vill ha mera staket så kan grannen själv bygga det, säger han.

När det gäller de fällda träden säger Siggberg att det egentligen har blivit snyggare så här och att träden ändå var i dåligt skick och behövde fällas.