Hoppa till huvudinnehåll

Sverige behöver 77 000 nya lärare – befolkningstillväxten har gjort lärarbristen akut

Lärare undervisar elever.
Lärare undervisar elever. Bild: Mostphotos / Matej Kastelic lärare,skolor,tal,studerande,universitet,elever,föreläsning,presentation

Lärarbristen i Sverige blir bara värre och värre, visar färska siffror från Svenska kommunförbundet och Skolverket.

Kommunerna beräknar behovet till 77 000 lärartjänster på heltid inom de fem närmaste åren i skolor och förskolor.

Tänker man så långt som tio år framåt kommer lärarbehovet att uppgå till 187 000 lärare på heltidsbasis.

Utbildningsvolymen för liten i förhållande till folkmängden

Skolverket anger befolkningstillväxten som en viktig orsak till det nuvarande läget med brist på behöriga pedagoger i kommunerna.

Sveriges befolkning växte i genomsnitt med drygt fyra procent under åren 2010 och 2015, vilket är näst mest inom EU. Nativiteten är förhållandevis hög, men invandringen är den största enskilda faktorn bakom befolkningstillväxten.

Det utbildas för lite lärare i förhållande till den växande befolkningen - och det beror i sin tur på att inte tillräckligt många vill bli lärare.

– Vi ser också att det antal lärare och förskollärare som lämnar universitetet i dag inte räcker för att tillgodose det behov som finns, sade Peter Fredriksson som är generaldirektör på Skolverket till Sveriges radio för några månader sedan.

Enligt Fredriksson bör man också få slut på fenomenet att lärarstuderande hoppar av studierna.

– Lärare behöver anständiga löner, inte minst behöver vi stärka attraktionskraften för lärar- och förskolläraryrket, säger Fredriksson.

Obehöriga anställs, utlänningar rekryteras

Många kommuner har tvingats anställa obehöriga lärare. Värst är läget i och kring storstäderna, särskilt i västra och södra Sverige. Också avfolkningskommuner ligger illa till.

Svenska skolor rekryterar numera flitigt svenskkunniga lärare från Finland. Till exempel vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier i Vasa ordnas regelbundet rekryteringstillfällen där auskultanter och representanter för svenska skolor kan mötas.

Rekryteringstillfällen ordnas också i Åbo för lärarkandidater från Åboregionen, Helsingfors och Tammerfors.

Korrigering: Pedagogiska fakulteten i Vasa ändrad till Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier i Vasa kl. 16:29.