Hoppa till huvudinnehåll

Analys: Flytten av Nordeas huvudkontor höjer Helsingfors prestige, men glädjen kan bli kortvarig

Nordeaskylt plockas ner i samband med ombyggnation av Nordeas huvudkontor i Stockholm.
Nordeaskylt plockas ner i samband med ombyggnation av Nordeas huvudkontor i Stockholm. Bild: Mostphotos / Olof Bergqvist Nordea,Sverige,banker

Nordeas flytt till Finland höjer Helsingfors status som finanscentrum. Finlands banksektor blir nästan fyra gånger större, och Stockholm får se sig akterseglat. Men de praktiska konsekvenserna är mindre.

Flyttplanerna väckte synliga protester i Sverige. En del fackförbund meddelade att de flyttar bort sina pengar från Nordea.

Nordea har fått kritik av flera ministrar och klarat sig dåligt i undersökningar som mäter hur nöjda kunderna är med banken.

Bland annat föreningen Aktiespararna meddelade för två veckor sedan att de motsätter sig flytten. Ändå godkändes den på bolagsstämman av 96,9 procent av de närvarande.

Sveriges finansmarknadsminister Per Bolund (Miljöpartiet) sade ändå på torsdagen att flytten främst har ett signalvärde.

- Det har ju inte minst oppositionspolitikerna i Sverige varit måna om att lyfta fram, men bankvärlden blir allt mer internationaliserad och vi ser att banker växer över gränser. Det är ganska naturligt. Vi ser i EU ett djupare samarbete i finansiella frågor. Banker finns i många länder och då är det kanske inte lika viktigt var huvudkontoret ligger utan hur bankverksamheten är uppbyggd och hur den fungerar.

Porträttbild på Sveriges finansmarknadsminister Per Bolund (MP).
Sveriges finansmarknadsminister Per Bolund (Miljöpartiet). Porträttbild på Sveriges finansmarknadsminister Per Bolund (MP). Bild: EPA Per Bolund,Miljöpartiet

Den ekonomiska nyttan liten

Flytten av Nordeas huvudkontor kommer inte att öka Finlands skatteinkomster nämnvärt. Nordea betalar skatt i de länder där banken har verksamhet i proportion till hur stor den verksamheten är.

Det betyder att Finland också i fortsättningen får skatt endast för den verksamhet som Nordea har i Finland.

Den källskatt som finska staten får in på Nordeas utdelning av dividender förväntas öka, men det är svårt att bedöma hur mycket.

Tills vidare räknar man med att högst ett hundratal arbetstillfällen flyttar från Sverige till Finland.

Den enda högavlönade banktjänsteman som med säkerhet flyttar till Finland är Nordeas finländska koncernchef Casper von Koskull.

Casper von Koskull
Nordeas koncernchef Casper von Koskull Casper von Koskull Bild: EPA/ Anders Wiklund Casper von Koskull,Nordea

Nordea valde bankunionen

Finland är det enda land där Nordea har verksamhet som hör till eurozonen, och via den till bankunionen.

Nordeas ledning vill att banken övervakas av den Europeiska centralbanken. Nordea ser den som stabilare och mera förutsägbar än mindre nationella centralbanker.

Efter flytten följer Nordea samma regler som alla andra storbanker i Europa.

En orsak till att Nordea lämnar Sverige är de allt högre avgifter som svenska staten har krävt av banken sedan den koncentrerade sin verksamhet till Sverige.

De borde ändå inte ha överraskat Nordeas ledning. Orsaken är klar. Då Nordea koncentrerade sin verksamhet till Sverige flyttade också alla risker till Sverige.

Sverige har infört högre kapitaltäckningskrav än i resten av Europa uttryckligen för att minska skattebetalarnas risk om bankerna får problem.

Sveriges finansmarknadsminister Per Bolund (Miljöpartiet) har försvarat avgifterna:

- Det har varit väl motiverade beslut som har gett en trygghet och stabilitet till svensk bankverksamhet. Det har skapat förtroende runt om i världen. Nu får Finlands regering och finska myndigheter arbeta på att bibehålla den stabiliteten även i den nya miljön.

Risken för de finländska skattebetalarna ökar

Den finländska finanssektorns risker fyrfaldigas när Nordea flyttar till Finland. Nordeas balansräkning på nästan 582 miljarder euro fyrdubblar hela vår banksektor.

I förhållande till bruttonationalprodukten kommer Finland att ha en av Europas största banksektorer.

Finländska myndigheter som finansministeriet, Finansinspektionen, Verket för finansiell stabilitet och Finlands bank bedömde i fjol att Nordeas risker inte är för stora för Finland.

Enligt dem vilar ansvaret för att övervaka Nordea och hantera en eventuell kris på EU:s bankunion.

Nordeas huvudkontor i Helsingfors.
Nordeas huvudkontor i Helsingfors. Nordeas huvudkontor i Helsingfors. Bild: Yle Nordea,huvudkontor,Helsingfors

Samtidigt har Finlands Bank ändå noterat att det skulle vara viktigt att genomföra ett depositionsskydd på EU-nivå på grund av de risker som Nordea innebär för Finland.

Även om bankunionen innebär ett skydd finns det en klar risk att skattebetalarna måste finansiera banker vid en bankkris.

Om en bank blir insolvent och inte mera klarar myndigheternas krav för att få bedriva bankverksamhet får den inte mera lån av centralbanken.

Då stipulerar bankunionens regler att pengarna i första hand måste tas av privata investerare som lånat pengar till banken, till exempel i form av masskuldebrev. En del av dem kan väl vara privatpersoner.

Innan bankunionen träder in måste banken också tömma sina bankkonton på alla insättningar som överstiger 100 000 euro.

Det kan till en del röra sig om privatpersoner, men främst om företag som då drabbas hårt av bankens problem.

Först efter det träder bankunionen in och betalar resten som behövs för att rädda dem som har högst 100 000 euro på bankkontot.

Av den orsaken har många länder hittills valt att själva stöda bankerna i stället för att låta läget bli så dåligt att bankunionen träder in.

Tills vidare är Nordea ändå en solid och lönsam bank som åtminstone inte på kort sikt förväntas orsaka problem för Finland.

Huvudkontoret i Helsingfors kan bli korvarigt

En flytt till Finland och bankunionen ökar Nordeas möjligheter att fusionera sig med någon annan bank.

Nordea är redan så stor inom den nordiska banksektorn att den har svårt att växa. En allmän bedömning är att Nordeas ordförande Björn Wahlroos vill lyfta Nordea till en europeisk storbank.

Det sker mycket lättare genom en fusion med en redan existerande bank än genom att bygga ut egen verksamhet i Centraleuropa.

Koncernchefen Casper von Koskull har också sagt att en fusion med en annan bank skulle ge Nordea större skalfördelar av den nya mobila teknik som banken för tillfället satsar stort på att utveckla.

Nordeas nya mobila teknik kan vara ett lockbete för många banker i Centraleuropa.

Redan under hösten 2016 förhandlade Nordea med den nederländska regeringen om en fusion med banken ABN Amro i Amsterdam. Den gången var Nederländerna inte intresserade.

Brexit kommer (om det blir av) att leda till att Londons status som finanscentrum försvagas.

Flera finansbolag i London har redan meddelat att de planerar att flytta sin verksamhet till Frankfurt när Storbritannien lämnar EU. Centraleuropa ser alltså ut att utvecklas till ett allt attraktivare finanscentrum.

Sannolikheten är därför stor för att Nordea inom en överskådlig framtid köper upp eller fusioneras med och blir storägare i någon centraleuropeisk bank.

Den storbank som då uppstår behöver inte hålla sitt huvudkontor i Helsingfors.

Det kan flyttas så nära Centraleuropas lockande finanscentra som möjligt. Då förlorar Finland visserligen ett huvudkontor, men det blir det nya moderlandet som får bära den nya bankens finansiella risker.

Läs mera:

Nu är det klart: Nordea flyttar till Helsingfors

Nordeas bolagsstämma har fattat beslutet att flytta bankens huvudkontor från Stockholm till Helsingfors. 96,9 procent av aktieägarna röstade för en flytt.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes