Hoppa till huvudinnehåll

Pahta, Nygrén och Arve svarar på frågor om vårdreformen i Yles enkät

Läkare som slår en badanka
Kan den svenskspråkiga vårdservicen garanteras efter vårdreformen? Läkare som slår en badanka Bild: Wikimedia Commons, yle läkare,anka,finlandssvenska

Statsminister Juha Sipilä sade så sent som i måndags i en intervju till Yle att man har gett språkfrågan extra mycket uppmärksamhet när det gäller vårdreformen.

Utkastet har ändå fått kritik av SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson när det gäller just språkfrågan och valfriheten.

Hon säger i en annan intervju med Yle att man i utkastet talar om att trygga rätten till det egna modersmålet i mån av möjlighet. Hon säger att de språkliga rättigheterna ändå är absoluta och inget man tryggar i mån av möjlighet.

I Åboland har man länge talat om att försöka sammanföra de åboländska kommunernas tvåspråkiga service till ett starkt bolag före reformen träder i kraft.

Enligt konsulten Marcus Henricson skulle den lösningen vara det säkraste kortet för att trygga den tvåspråkiga servicen för åbolänningarna.

– Det är en bra lösning för att undvika att den tvåspråkiga vårdkunnandet splittras i reformen när nya organisationer bildas.

Fastigheterna också viktig fråga på Kimitoön

Yle skickade ut en frågeenkät till alla de tvåspråkiga kommunernas kommundirektörer och även där har man tagit fasta på språkfrågan.

På Kimitoön har debatten gått het om de två äldreboendena Almahemmet och Hannahemmet och deras eventuella försäljning. Osäkerheten är stor för kommunerna när det gäller byggnadernas fortsatta betydelse för landskapen efter reformen.

– Det enda vi vet är att de kommer att hyra de kommunala fastigheterna under en tre år lång övergångsperiod, efter det är det upp till landskapen att göra som de vill med lokalerna.

När det kommer till språkfrågan, så säger kommundirektör Anneli Pahta att även Kimitoön tycker att tanken om att skapa ett gemensamt tvåspråkigt bolag med resten av Åboland skulle kunna vara en bra lösning.

– Problemet är att man inte vet vad landskapens linje är och då finns risken att det planerade bolaget inte passar in landskapens visioner.

Ett problem rent juridiskt med att koncentrera den tvåspråkiga servicen till Åbolands sjukhus har varit att man inte kan utföra vissa kirurgiska ingrepp där utan centralsjukhuset som ansvarstagare.

Marcus Henricson
Marcus Henricsson tror på ett gemensamt vårdbolag för skärgårdskommunerna. Marcus Henricson Bild: Yle/Nina Bergman marcus henricson

Marcus Henricsson säger dock att en ny lag som just nu är inne på remiss skulle tillåta en del av dessa ingrepp eftersom centralsjukhuset ÅUCS ligger inom en halvtimmes avstånd från Åbolands sjukhus.

– Om lagförslaget går igenom, vilket jag tror att det gör, så ser det ganska bra ut för vårt koncept. Det borde klarna om ett par månader.

I Pargas har stadsdirektör Patrik Nygrén hela tiden varit inne på den linjen att man borde fortsätta med processen om att grunda ett större bolag där man samlar den svenskspråkiga kompetens som finns i regionen.

I Åbo har Minna Arve i frågeenkäten svarat att man kommer att lyfta språkfrågan under förberedningen tillsammans med landskapen.

Alla kommundirektörer har tyckt att informationen om vårdreformen har varit otillräcklig och de tror också att antalet vårdcentraler blir färre efter reformen.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland