Hoppa till huvudinnehåll

Unga politiker måste pussla med sin personliga ekonomi

Människor går på perrongen på järnvägsstationen i Karis.
Unga politiker i Västnyland får ofta hoppa på tåget för att ta sig till fullmäktiges möte. Människor går på perrongen på järnvägsstationen i Karis. Bild: Yle/Maria Wasström Karis,tågtrafik,järnvägstrafik,tåg,karis tågstation

Många studerande har ont om pengar och det märks också bland unga lokalpolitiker som studerar på en annan ort än sin hemort. Kommunfullmäktigeuppdrag kan därför innebära både långa och dyra resor.

Hangöpolitikern Theo Sjöblom (SFP) studerar i Åbo. Han har förslagit att Hangö stad ska betala reseersättning åt unga förtroendevalda som studerar på annan ort.

- I och med att jag inte har några andra inkomster än bostadsstöd och studiebidrag så blir det ganska dyrt i längden att åka av och an mellan Hangö och Åbo. Också med studeranderabatt, säger Sjöblom.

Politikern Theo Sjöblom i Hangö.
Theo Sjöblom är invald i Hangö stadsfullmäktige, bildningsnämnden och dess svenska sektion. Politikern Theo Sjöblom i Hangö. Bild: Privat västnyland

Han deltar i ungefär två möten per månad. Resekostnaden landar därför lätt på 40-50 euro i månaden, säger Sjöblom.

- I längden blir det en ganska stor utgift så därför tänkte jag att eftersom det inte är en alltför stor summa för staden så kan jag anhålla om att få biljetterna ersatta, säger han.

Skulle du säga att det är dyrt att vara ung lokalpolitiker?

- Jag tror inte att det direkt är dyrt förutom att man måste resa med tåg eller buss. Jag kan tänka mig att det säkert är ännu värre om man är lokalpolitiker i Österbotten och studerar i södra Finland. Då är tågresorna längre och det kostar ännu mer, säger Sjöblom.

Raseborg betalar reseersättningar

Raseborgs stad betalar reseersättning åt sina fullmäktigeledamöter.

Det är bra för studerande, säger fullmäktigeledamot Anita Westerholm (SFP) som personligen inte tycker att det är dyrt att vara ung lokalpolitiker.

- Jag skulle inte säga att det är dyrt, men man är inte med i politiken för att få ekonomisk vinning, säger hon.

En bild på en kvinna i svart vinterjacka som står vid ett torg. I bakgrunden syns färgglada hus.
Anita Westerholm är invald i kommunfullmäktige och är stadsstyrelsens andra vice ordförande. En bild på en kvinna i svart vinterjacka som står vid ett torg. I bakgrunden syns färgglada hus. Bild: Yle/Anna Björkqvist Raseborg,Västnyland,stadsfullmäktigeledamot

Sjöblom håller med om att politiken inte är något man någonsin väljer för pengarnas skull.

Han tror att om man inte har ett jobb vid sidan om studierna eller besparingar sedan tidigare så kan det spela in i huruvida man är beredd att bli lokalpolitiker redan som ung.

- Vardagliga utgifter ska ju betalas, säger Sjöblom.

HRT kostar mer

För att få utnyttja tjänsterna inom Helsingforsregionens trafik (HRT) måste man som studerande vara skriven i någon av de kommuner som hör till samkommunen. Annars får man inte studeranderabatt.

Spårvagn i Helsingfors centrum
Buss-, tåg-, spårvagns- och metrotrafiken i Helsingfors drivs av HRT. Spårvagn i Helsingfors centrum Bild: Yle/Nadine Mabinda hållplats

Det innebär att periodbiljettens pris stiger avsevärt ifall man väljer att bo kvar i sin hemkommun, men studerar i exempelvis Helsingfors.

Anita Westeholm studerar i Helsingfors men berörs ändå inte.

- Jag bor tack och lov på ett sådant ställe att jag vardagsmotionerar och går till skolan och hem, säger hon.

I Åbo krävs bara en adress på orten för man som studerande ska få en billigare bussbiljett.

Åbobon Sjöblom har inte påverkats av att han inte har tillgång till kommunala tjänster på sin studieort.

Westerholm håller med och tillägger att hon i sådana fall vänder sig till studenthälsan SVHS.

Mötesarvoden hjälpande hand

För många studerande är det ändå relativt knappt om pengar. Att bostadsbidraget och studiestödet står i proportion till inkomsten har vållat problem för studerande.

Mötesarvodena är ändå små vilket gör att de inte vållar problem för Sjöblom.

kolikoita
kolikoita Bild: Henrietta Hassinen / Yle pengar,Raha,mynt,euro,valuta,ekonomi,Konjunktur,vikande konjunktur,Lön,löneskillnader,minimilön,besparingar

Westerholm säger å sin sida att det var svårt att uppskatta inkomsten då antalet möten varierar.

- Där tror jag ändå att alla som har en inkomst som inte är en fast månadslön har ett visst dilemma.

Arvodena som fullmäktigeledamöterna får beskattas också.

- För det första så far det partiskatt och sedan även inkomstskatt, säger hon.

Arvoden i Västnyland

Kommunerna betalar ut ett arvode till sina ledamöter och representanter. Arvodena betalas för det förarbete och mötesdeltagande som representanter förväntas göra.

Summorna varierar bland annat beroende på kommunens invånarantal.

Hangö: Stadsfullmäktigemöten ger ett arvode på 70 euro och ett nämndmöte ett arvode på 50 euro.

Raseborg: Medlemmar i fullmäktige och i av fullmäktige tillsatta utskott, medlemmar i stadsstyrelsen och dess sektioner, medlemmar i av stadsstyrelsen tillsatta tillfälliga kommittéer och arbetsgrupper, stadsstyrelsens representant i nämnder och direktioner samt revisionsnämnden får 95 euro i sammanträdesarvode.
70 euro utbetalas för övriga organs möten.

Ingå: Medlemmar i kommunfullmäktige, revisionsnämnd och kommunstyrelse får 70 euro. Övriga kommunala organ ger 55 euro per möte.

Sjundeå: Medlemmar i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen får 60 euro i mötesarvode. Medlemmar i nämnderna och dess utskott, sektionerna, kommittéerna samt övriga organ får 50 euro.

Lojo: Stadsfullmäktigemöten ger ett arvode på 127 euro, stadsstyrelsens och dess sektioners möten ger ett arvode på 95 euro. För övriga förvaltningsorgans möten ges 80 euro i arvode.

Westerholm har ungefär sex möten per månad och utöver dem blir det många telefonsamtal.

Hon tycker att det är bra att Raseborg ersätter de tågresor hon måste göra för att delta i mötena. Annars skulle hon vara tvungen att använda av pengarna hon får i arvode.

- Man sätter samma tid på att förbereda och läsa, men man får mindre för att man är studerande och det inte finns studiemöjligheter på orten.

Hon tillägger att även Raseborg är en stor kommun och att det överlag blir långa resor för många ledamöter.

I Västnyland finns endast Novias högskoleutbildning i Ekenäs.

Studier och förtroendeuppdrag om vartannat

Westerholm har inga större problem med att bolla studier med fullmäktigejobb.

- Mina studier är sådana som jag kan göra på distans. Jag är också överlag ganska mycket i Raseborg då jag har familj, pojkvän och vänner här, säger hon.

Personer sitter vid olika bord i en fullmäktigesal.
Stadsfullmäktigemöte i Raseborg i vintras. Personer sitter vid olika bord i en fullmäktigesal. Bild: Maria Wasström \ Yle Raseborg,stadsfullmäktige,politiker,raseborgs stadsfullmäktige

Westerholm tror inte att studerande avskräcks av kostnader då de funderar på att ställa upp i kommunalpolitiken.

- Jag tror att den inre motivationen är så pass stor att om man har pengarna så sätter man ut dem och tar pengarna ur arvodet.

För Anita Westerholm och Theo Sjöblom var inte en ny studieort ett hinder utan de ville båda vara med och säga sin åsikt i hemkommunen.

- Jag vill vara med och säga min åsikt och jag valde att ställa upp i Raseborg eftersom det är här som jag känner mig hemma, säger Westerholm.

Artikelns faktaruta uppdaterades 18.3.2018 kl 12:03 med korrekta arvoden för Raseborg.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland