Hoppa till huvudinnehåll

Chokladfabrik blir bostäder i Åbo men alla är inte nöjda: ”Byggnaden står kvar men den historiska biten förstörs”

Hellas gamla chokladfabrik i Åbo.
Hellas gamla chokladfabrik i Åbo. Bild: Åbo stad Hellas,Leaf,hellas fabrik i åbo

Efter flera års hopande och roende gav majoriteten av beslutsfattarna i Åbo klarsignal till att förvandla Hellas gamla chokladfabrik till bostäder och kontor. De politiker som försökte bromsa beslutet anser att en bit kulturhistoria går förlorad då staden ger efter för fastighetsägarnas krav.

Detaljplaneändringen som godkändes på måndagens fullmäktigemöte gör det möjligt att bygga om den gamla chokladfabriken i stadsdelen Kärsämäki till bostäder och kontor. Det kommer också att byggas nya parkeringsplatser på området.

Tanken är att cirka 200 nya invånare ska kunna bosätta sig på fabriksområdet och att det skapas utrymmen för 400-700 nya arbetsplatser på området.

Arkivbild av Hellas fabrik i Åbo
Hellas gamla fabrik vid Kärsämäkivägen. Arkivbild av Hellas fabrik i Åbo Bild: Yle kärsämäki

"Enormt tråkigt"

Beslutet fattades med rösterna 40 mot 27. Vänsterförbundet, De gröna och ledamoten Pauli Kossila röstade alla emot detaljplaneändringen.

De anser att balkongerna, som kommer att byggas i anslutning till lägenheterna, ändrar på fastighetens utseende alltför mycket.

De är också oroade för att ett värdefullt grönområde försvinner då nya parkeringsplatser byggs mellan fabriksbyggnaden och Kärsämäkivägen. Ett område där det nu växer häckar och träd.

- Det är enormt tråkigt eftersom det inte finns några andra grönområden på tomten. Det är trots allt en gammal fabriksfastighet med mycket asfaltplan på området, säger de Grönas Mikaela Sundqvist.

Mikaela Sundqvist.
Mikaela Sundqvist, De gröna. Mikaela Sundqvist. Bild: Yle/Linus Hoffman Mikaela Sundqvist

Enligt Sundqvist tillåter detaljplaneändringen byggandet av ett parkeringshus vid den norra ändan av chokladfabriken och hon anser att parkeringsplatserna borde ha koncentrerats dit istället.

Sundqvist säger att hon kunde ha accepterat att lägenheterna skulle ha fått franska balkonger men anser att massivare lösningar ändrar på byggnadens utseende alltför mycket.

- Det handlar om enormt stora fyrkantiga balkonger som kommer att påverka byggnadens utseende. Nu förstör man den historiska biten trots att byggnaden står kvar.

Varför är byggnaden så viktig?

- Det handlar om att bevara en stor bit kulturhistoria i Åbo.

"Kan ge lite större friheter"

De som röstade för detaljplaneändringen motiverar sin åsikt med att de som vill flytta till bostäderna uppskattar att det finns ordentliga balkonger i anslutning till lägenheterna och tillräckligt med parkeringsplatser.

Ida Schauman
Ida Schauman, SFP. Ida Schauman Bild: Yle/Nina Bergman Ida Schauman,Svenska folkpartiet i Finland

- Byggnaden är inte i centrum och därför har vi kanske tidigare i stadsstyrelsen sett att man kan ge lite större friheter när det kommer till balkonger och parkeringsplatser för att göra det till en attraktiv plats. Samtidigt som man respekterar det kulturarv som fabriken har, konstaterar SFP:s Ida Schauman.

Godistillverkaren Hellas inledde sin verksamhet på området år 1916. Fabriken byggdes på 1940-talet och utvidgades på 1950- och 60-talen. Fabriken, som i slutskedet tillverkade godis för Leaf, lades ner 2006.

Av kvarterets gamla byggnader skyddas chokladfabriken med tillhörande trapphus i söder och kontorshus med personalmatsal. Dessutom skyddas fontänen på gården, fabriksskorstenen, skolbyggnaden samt källarvalven under byggnaden och fyra byggnader som numera innehåller bostäder.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland