Hoppa till huvudinnehåll

Valhemligheten ska tryggas också för personer med funktionsnedsättning - Lojo gör bot och bättring efter granskning från JO

Valbås i Europaparlamentsvalet 2014.
Det kan hända att valbåset är för trångt eller att bordet sitter för högt upp för att en rullstolsburen person ska kunna skriva något på bordet. Valbås i Europaparlamentsvalet 2014. Bild: Petteri Paalasmaa/All Over Press valkretsar,Europaparlamentsval,Vallokal,Kommunalvalet 2017,valbås

Riksdagens justitieombudsman (JO) lät under presidentvalet i januari göra oanmälda inspektioner på förhandsröstningsställen. Syftet med inspektionerna var utreda tillgängligheten och valhemligheten för personer med funktionsnedsättning.

En av orterna som granskades och där det upptäcktes brister var Lojo.

Inspektionen gjordes i stormarknaden Citymarket i Lojo.

Där kunde man konstatera att röstningsbåsen var för trånga för personer som rörde sig med rullstol eller andra hjälpmedel som en elmoped.

En äldre person på en specialbyggd elmoped.
En del personer rör sig med hjälp av en speciell elmoped. En äldre person på en specialbyggd elmoped. Bild: Mostphotos rullstolar,funktionsnedsatta,funktionshinder,funktionsnedsättning,tillgänglighet (fysiska miljöer),personer med funktionsnedsättning,elscooter

En av inspektörerna rörde sig med rullstol och konstaterade att hen inte från rullstolen räcktes upp till bordet i röstningsbåset för att skriva numret på sin kandidat.

På förhandsröstningsstället i Citymarket fanns vid inspektionen inte heller ett speciellt skrivunderlag som den som röstar kunde ha i famnen och skriva på.

Valfunktionärerna konstaterade att man hade glömt att leverera skivan till platsen i samband med att det övriga materialet levererades.

Under inspektionen beställdes skivan till butiken, men den hann inte komma fram i tid under inspektionen så dess funktionalitet kunde inte granskas.

Valfunktionärerna har senare berättat att man också använde en vit pappskiva man hade fått från butiken som skrivunderlag.

Samtidigt har ändå justitieombudsmannen i ett beslut från år 2015 konstaterat att till exempel ett fristående skrivunderlag inte i tillräckligt stor grad tryggar valhemligheten.

Lojo under lupp

Inspektionen ledde till att justitieombudsmannen Petri Jääskeläinen beslutade undersöka bristerna i Lojo närmare.

Lojo har nu redogjort för hur tillgängligheten fungerade vid samtliga förhandsröstningsställen och vallokaler på egentliga valdagen.

På många håll fungerade allting utan större problem och man hade både funktionella lösningar och kunde trygga valhemligheten för alla.

En figur i en rullstol sitter framför en hög trappa.
Det är viktigt att också personer med funktionshinder kan ta sig till och från vallokalerna samt förhandsröstningsställena. En figur i en rullstol sitter framför en hög trappa. Bild: Mostphotos rullstolar,funktionsnedsatta,funktionshinder,funktionsnedsättning,tillgänglighet (fysiska miljöer),personer med funktionsnedsättning

Men på en del håll var just den skilda skivan som skrivunderlag besvärlig eftersom den lätt halkade på golvet.

I Citymarket höll en valfunktionär upp en stor pappskiva som extra skydd för den som röstade i rullstol så att valhemligheten skulle tryggas. Men det var svårt att samtidigt hålla upp skyddsväggen och assistera personen i rullstol med skrivunderlaget och pennan.

I stormarknaden Prisma var det lite trångt om en person i rullstol behövde rösta. Då måste man flytta på båsen. Med tanke på nästa val kunde det vara bra att hitta en annan plats i köpcentret.

Valbås
När man står i ett valbås är valhemligheten inget problem. Men om man sitter ner och väggarna inte går tillräckligt lågt ner kan man se vad personer som sitter i rullstolen skriver på sin valsedel. Valbås Bild: Yle valbås

På flera röstningsställen använde man sig av bland annat gardiner eller tygstycken för att försäkra sig om att valhemligheten för den som satt i rullstol tryggades.

Kontentan är ändå att Lojo stad skaffar röstningsbås som är lämpliga för personer med funktionsnedsättning. Det ska finnas ett sådant bås på varje röstningsställe.

Lojo har vänt sig till föreningen Kynnys som bland annat fungerar som expert i frågor som berör personer med funktionsnedsättningar.