Hoppa till huvudinnehåll

Tekniska nämnden: Dyrt för kommunen att bygga Ingåport

Täkterkorsningen sedd söderifrån.
Den här korsningen där Täktervägen går över stamvägen 51 ska göras om. På andra sidan stamvägen planeras många företagstomter. Täkterkorsningen sedd söderifrån. Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,Ingå,Stamväg 51,Ingå dal

Det finns flera brister i planerna för Ingåport. Det anser tekniska nämnden i Ingå.

Kommunen köpte för några år sedan 65 hektar råmark på båda sidor om stamväg 51 mellan avfallsstationen och Täktervägen.

Området som kallas Ingåport ska bli ett företagsområde. Planerna för en del av Ingåport lades fram till påseende förra veckan.

En karta.
Ingåport ligger kring stamvägen mellan Täktervägen och infarten till Ingå. En karta. Bild: Google karta över var i ingå ingåport finns,Västnyland,Ingå,kartor

Tekniska nämnden har en hel del kritik mot planerna.

Trafikutredningen bristfällig

Nämnden konstaterar att trafikutredningen endast gäller landsvägsområdet.

Det blir dessutom svårt att utveckla området kring servicestationen eftersom det inte enligt planen är möjligt att ansluta till landsvägsområdet.

Bensinstationen St 1 med cafe i bakgrunden.
I det här skedet är det området kring servicestationen som har planlagts. Senare är det meningen att resten av området planläggs. Bensinstationen St 1 med cafe i bakgrunden. Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,Ingå,bensinstation,Stamväg 51,ingåport

En ungefär 300 meter lång sträcka av Täktervägen överförs enligt planerna som gata till Ingå kommun. Det här medför jobb och kostnader för kommunen.

Investeringar

Då det byggs infrastruktur vid Kalasvägen och då Täktervägen förbättras behövs bland annat omfattande bergsbrytningsarbeten.

Täkterkorsningen sedd norrifrån.
Den här delen av Täktervägen blir kommunens. Det medför kostnader. Täkterkorsningen sedd norrifrån. Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,Ingå,Stamväg 51,täktervägen

Vattentjänstverket står inför betydande investeringar då tomterna vid Kalasvägen ska anslutas till vattennätet.

Det behövs också stora markbyggnadsarbeten för att tomterna ska kunna bebyggas. Tekniska nämnden vill dessutom att det finns en planekonomisk utredning i planförslaget.

Byggnads- och miljönämnden ska diskutera kostnaderna som planen medför med närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM).