Hoppa till huvudinnehåll

Tekniska nämnden vill behålla alla skolkök i Raseborg - utlokalisering inget alternativ

Slevar hänger från takställning i storkök.
Raseborgs stad ska också i framtiden ha hand om köken, anser nämnden. Slevar hänger från takställning i storkök. Bild: Johannes Erlandsson skolkök

Köksstrukturen ska bibehållas oförändrad i Raseborg. Det föreslår majoriteten av politikerna i tekniska nämnden i Raseborg.

Nämnden röstade om saken på sitt möte på tisdagen (20.3).

Efter omröstning tillade nämnden dessutom att en utlokalisering av verksamheten inte är ett hållbart alternativ med tanke på Raseborg som helhet.

Johan Berglund (SFP) föreslog understödd av Isa Forsbäck (SFP), att det skulle finnas två centralkök i Ekenäsområdet. De skulle vara Höjdens skolas tillverkningskök i Tenala och J-huset på Ekåsenområdet.

Höjdens skola i Tenala.
Johan Berglund föreslog att ett centralkök kunde finnas i Tenala. Höjdens skola i Tenala. Bild: Yle/Minna Almark Tenala,Västnyland,Skola,höjdens skola

Dessutom skulle det finnas 18 så kallade utdelningskök.

Nämnden röstade 7-4 för beredningens förslag om bibehållen köksstruktur i staden. De som stödde Berglund var förutom Forsbäck också Pia Nygård (SFP) och Gunilla Starck (SFP).

Werner Orre (SFP), Roy Hellén (SDP), Tarja Flood (Saml), Michael Nyberg (SFP), Karita Pihlström (SDP), Oskari Sundström (Gröna) och Rune Westerlund (SDP) röstade för beredningen.

Utlokalisering inte hållbart alternativ

Sedan föreslog Michael Nyberg med stöd av Roy Hellén, att nämnden dessutom ska ge ytterligare ett utlåtande i förslaget från nämnden.

Utlåtandet lyder: Tekniska nämnden konstaterar att en utlokalisering inte är ett hållbart alternativ med tanke på Raseborg som helhet.

En utlokalisering kunde innebära att staden istället köper skolmat av företag.

Det blev nämndens förslag med rösterna 9-2. Johan Berglund och Isa Forsbäck röstade mot tillägget.

Nämndens förslag går nu vidare till stadsstyrelsen som ännu ska säga sitt i frågan.