Hoppa till huvudinnehåll

De globala koldioxidutsläppen ökade 2017 - förnybara energikällor ökade och USA var bäst på att minska utsläppen

Stadsjeep på Manhattan i New York
Stora personbilar är så vanliga i USA att de bidrar till ökad konsumtion av råolja, konstaterar Internationella energirådet IEA. Stadsjeep på Manhattan i New York Bild: Mostphotos / Leif Ingvarson Stadsjeep,personbilar,USA,Manhattan,stor personbil

De globala utsläppen av koldioxid ökade 2017 för första gången efter tre år av oförändrade utsläpp, meddelar Internationella energirådet IEA. Koldioxidutsläppen ökade 2017 med 1,4 procent och uppgick till sammanlagt 32,5 gigaton, det vill säga 32,5 miljarder ton.

- Den betydande ökningen av de globala energirelaterade koldioxidutsläppen visar att de nuvarande ansträngningarna för att bekämpa klimatförändringen är långt ifrån tillräckliga, säger Faith Birol som är IEA:s verkställande direktör.

Ett exempel på det här är enligt Birol att energieffektiviteten visserligen fortsatte att förbättras i fjol, men förbättringen var långsammare än under de föregående åren. Birol anser att beslutsfattarna har satsat mindre än tidigare på ökad energieffektivitet.

Det här är IEA:s första rapport om läget för den globala energisektorn och koldioxidutsläppen.

Förnybara energikällorna ökade mest

De förnybara energikällorna ökade mer än någon annan energikälla 2017. Ökningen var enligt IEA utan motstycke och Kina och USA bidrog med kring hälften av den ökade förnybara elproduktionen.

Vindkraften stod för 36 procent av den ökade produktionen av förnybar elektricitet. Solkraftens andel av ökningen var 27 procent, vattenkraftens andel 22 procent och bioenergins andel 12 procent.

Vindmöllor i Skåne
Vindmöllor i Skåne Vindmöllor i Skåne Bild: Mostphotos / Johan Selim vindkraftverk,vindkraft,elektricitet,landskap

Förnybar energi står numera för cirka en fjärdedel av den globala produktionen av elektricitet, uppger IEA.

USA bäst i klassen...

Koldioxidutsläppen ökade i de flesta stora länder, men vissa länder lyckades minska på utsläppen. USA var främst bland dem, framför allt eftersom landet ökat produktionen av förnybar energi, säger IEA. Andra länder med minskade koldioxidutsläpp var Storbritannien, Mexiko och Japan.

Den globala efterfrågan på energi ökade i fjol med 2,1 procent. Det är två gånger så mycket som året innan och det är också mer än vad koldioxidutsläppen ökade.

Bilar i centrala affärsdistriktet i Peking 2017
Bland annat i Kina som haft en snabb ekonomisk tillväxt har efterfrågan på energi ökat. Bilar i centrala affärsdistriktet i Peking 2017 Bild: EPA/ROMAN PILIPEY Kina,ekonomisk tillväxt,skyskrapor

Den ökade efterfrågan på energi beror enligt IEA på snabb ekonomisk tillväxt. Kina och Indien stod ensamma för 40 procent av den ökade efterfrågan på energi. De utvecklade ekonomierna stod sammanlagt för 20 procent av den ökade energiefterfrågan.

... och sämst i klassen

Efterfrågan på råolja ökade 2017 med 1,6 procent, vilket är en snabbare ökning än någonsin tidigare under det senaste decenniet.

Ökningen beror bland annat på att andelen stadsjeepar och andra stora personbilar har ökat i de största ekonomierna. Den här ökningen var markant i synnerhet i USA där försäljningen av de här stora bilarna ökade från 47 procent år 2011 till 60 procent 2017. Därmed är nu cirka hälften av personbilarna i USA stadsjeepar eller andra stora bilar.

Också efterfrågan från den petrokemiska sektorn medverkade till att efterfrågan på råolja ökade 2017.

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes