Hoppa till huvudinnehåll

Kallis: Inget sekretessbelagt fullmäktigeärende i Karleby på 42 år

Bjarne Kallis
Bjarne Kallis Bild: Nathalie Lindvall kokkola

I Karleby stadsfullmäktige har man inte haft något sekretessbelagt ärende på årtionden. I Vasa är de också mycket få säger stadsdirektör Tomas Häyry.

Det är mycket ovanligt med sekretessbelagda ärenden i kommunfullmäktige, så som nu är fallet i Kristinestad. Det här visar en rundringning i kommunerna.

Bjarne Kallis (Saml.) som leder fullmäktige i Karleby kommer inte ihåg ett enda under alla sina år i fullmäktige.

- Jag har suttit i fullmäktige i 42 år och jag kommer faktiskt inte ihåg ett endaste sekretessbelagt ärende, säger fullmäktigeordförande Bjarne Kallis (Saml).

Inte heller i Jakobstad hör det här till vanligheterna säger stadsdirektör Kristina Stenman.

- Det är mycket ovanligt. Utgångspunkten är att det som offentliga myndigheter gör, det är också offentligt, och vi har inte haft sekretessbelagda ärenden i fullmäktige, säger Stenman.

Fåtal i Vasa

Även i Vasa är de sekretessbelagda ärendena i fullmäktige ovanligt, även om det har förekommit säger stadsdirektör Tomas Häyry.

- De är mycket sällsynta. Det har hänt ett fåtal gånger, men vi har inte haft några alls under de senaste två perioderna, säger Häyry.

Vasas stadsdirektör Tomas Häyry.
Tomas Häyry. Vasas stadsdirektör Tomas Häyry. Bild: Yle/Joni Kyheröinen stadsdirektör tomas häyry

Ett ärende som varit sekretessbelagt i stadsfullmäktige i Vasa var uppstarten av rederiet och anskaffning av färjan.

- Det var en stor anskaffning och ärendet innehöll affärshemligheter. Där för blev vi tvungna att hålla ärendet sekretessbelagt ända upp i fullmäktige, säger Häyry.

Tomas Häyry säger att man också i Vasa så långt det går följer offentlighetslagstiftningens huvudprincip.

- Den säger att allt ska vara offentligt, om det inte är skilt stadgat i lagen om att ärendet bör vara sekretessbelagt, säger Häyry.

Ingen rubrik

I Kristinestad har man ingen rubrik alls på det sekretessbelagda ärendet. Men när en kommun hemligstämplar ett ärende så måste man berätta på vilka grunder man gör det.

I Kristinestad hänvisar man till Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet kapitel 6 paragraf 24. Men paragrafen har 32 punkter så i princip kan det handla om nästan vad som helst.

- Man måste påvisa en viss grund för att hemligstämpla ett ärende och i Vasa brukar vi också definiera vilken punkt det gäller, säger Häyry.

Mera är hemligt i styrelsen

De hemligstämplade ärendena handlar oftast om affärshemligheter eller om att handlingarna innehåller uppgifter om en enskild individ. Det är Kallis, Häyry och Stenman eniga om.

- Det är sådana frågor som gäller affärshemligheter eller frågor som är känsliga. Exempelvis uppsägning av personal av känsliga orsaker, säger Kallis.

I stadsstyrelsen och nämnder förekommer sekretessbelagda ärenden. Kallis säger att det i stadsstyrelsen finns en så kallad b-lista, ärendena på den listan är inte offentliga innan beslut tagits.

Men vad kunde då leda till att man exempelvis i Jakobstad skulle hemligstämpla ett fullmäktigeärende?

- Eventuellt om staden skulle vara involverad i en affärstransaktion där en del av beslutet innehåller affärshemligheter, då kunde man kanske överväga att sekretessbelägga ärendet, säger Stenman.

Stadsdirektör Kristina Stenman
Kristina Stenman. Stadsdirektör Kristina Stenman Bild: YLE/Chanette Härus Österbotten (historiskt landskap),Jakobstad,stenman

Genant hemlighet i Karleby

En stor fråga som varit hemlig i stadsstyrelsen i Karleby var anhållan hos statsrådet om att Karleby kommun skulle sammanslås med Gamlakarleby stad.

- Det var en stor fråga och det var helt förståeligt att den frågan fanns på b-listan tills beslutet var fattat, säger Kallis.

Men trots att ärendet var hemligt så läckte information ändå ut och upprinnelsen av det hela blev tämligen genant. På söndagen efter mötet firade Karleby kommun 600 årsjubileum.

- Staden var på plats och uppvaktade och gratulerade. Samtidigt visste de att de följande dag skulle ta beslut om att tvångssammanslå kommunen med staden, säger Kallis.

Allt blir offentligt

Kallis påpekar att man bör vara medveten om att även ett sekretessärende, förr eller senare, kommer ut i offentligheten.

- Det är en alldeles given sak. Därför är det befogat att fråga sig varför man hemligstämplar ett ärende. Det ska grunda sig på mycket tungt vägande skäl, anser jag, säger Bjarna Kallis.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten