Hoppa till huvudinnehåll

Rädsla och brådska får sjukskötare att hålla tyst då patienter bemöts osakligt

Sjukskötare
Sjukskötare Bild: Yle sjukskötare

Endast 32 procent av alla sjukskötare vågar ingripa då de upptäcker att patienter bemöts på ett osakligt sätt, visar en färsk enkät som Sjukskötarförbundet gjort bland sina medlemmar.

Samtidigt uppger 84 procent av de tillfrågade sjukskötarna att de anser att det är deras plikt att ingripa på något sätt om en patient behandlas dåligt.

Nästan alla - 96 procent - av sjukskötarna i ledande ställning anser att det är deras skyldighet att ingripa då problem uppstår.

Av dem som jobbar med chefsuppgifter uppgav 72 procent att de vågar ta itu med eller rapportera vidare om osakligheter.

Det är bråttom och man är rädd för konsekvenser

Sjukskötarna är försiktiga med att ingripa i oetisk verksamhet eftersom de är rädda för att själva få problem av det.

Också brådska anges som skäl till att man ofta ser genom fingrarna. Drygt hälften, 53 procent, av de sjukskötare som svarade på enkäten säger att att tvingas agera oetiskt på grund av för små resuser.

Till osakligt bemötande räknas exempelvis vårdsituationer där patientens eller kundens egen vilja eller rätt till privatsfär inte respekteras.

Över 900 medlemmar i Sjukskötarförbundet svarade på enkäten i februari 2018. Förbundet skickade enkäten till cirka 9 000 medlemmar.

STT

Läs också