Hoppa till huvudinnehåll

Svårt att modernisera gamla kök - men två kök i Ekenäs kan bli dyrt

Mariahemmets kök i Pojo med en massa köksmaskiner.
Raseborgs stad har i dagens läge flera medelstora kök. Här lagar kökspersonalen mat i Mariahemmets kök i Pojo. Mariahemmets kök i Pojo med en massa köksmaskiner. Bild: Marica Hildén / Yle Pojo, Raseborg,Västnyland,Raseborg,kök

Maten i skolorna ska produceras av Raseborgs stads egen personal. Det anser både Gunilla Starck (SFP) och Roy Hellén (SDP). Men de är inte överens om hur många kök som ska finnas i Ekenäsnejden.

Hellén och Starck var av olika åsikt då tekniska nämnden tidigare den här veckan beslutade att alla nuvarande kök i Ekenäsnejden ska finnas kvar och saneras under en tioårsperiod.

Hellén vill att alla de nuvarande köken ska finnas kvar. Starck vill se två centralkök; ett i Tenala och ett på Ekåsenområdet.

SFP-politikern Gunilla Starck och SDP-politikern Roy Hellén.
Gunilla Starck och Roy Hellen från Pojo är med i tekniska nämnden i Raseborg. SFP-politikern Gunilla Starck och SDP-politikern Roy Hellén. Bild: Marica Hildén / Yle Pojo, Raseborg,Raseborg,Västnyland,roy hellén gunilla starck

Starck motiverar sin åsikt med att det är viktigt att staden använder den potential som finns på Ekåsenområdet. De flesta av stadens funktioner kommer i framtiden att finnas i anslutning till det nya stadshuset på Ekåsen.

Köket i J-huset på Ekåsenområdet är enligt henne som gjort för att vara ett tillredningskök.

- Hela köket har en stor potential. Det måste ändå renoveras i något skede. Då anser jag att vi kan renovera det ordentligt till ett stort kök. Det kan också användas till personalkök och mycket annat.

Dyrt att satsa miljoner nu

Hellén håller inte med. Han poängterar att det är svårt för staden att inom en snar framtid ha råd att satsa mellan fyra och fem miljoner euro på att renovera J-huset.

- Stadens bärförmåga är nog på bristningsgränsen. Vi måste beakta också övriga funktioner i staden; Katarinaskolan ska renoveras och på önskelistan finns också att Svartåskolan ska bli av.

Skolkök
Barnen i Höjdens skola i Tenala ska också i framtiden äta mat som lagas i skolköket. Skolkök Bild: Yle/ Robin Holmberg höjdens skola,Raseborg

Enligt Roy Hellén är det inte säkert att det är förmånligast för staden att producera mat i ett centralkök.

- Seminarieskolan producerar i dagsläget den billigaste maten i området. Om maten produceras nära användaren i en tillräckligt stor enhet är det nog förmånligt.

Gunilla Starck poängterar att många av köken som nu ska renoveras är gamla och inte byggda för dagens krav. Roy Hellén kan hålla med om att det kan vara svårt att få köken att uppfylla alla dagens krav.

Väntar på reform

Hellén anser att eftersom det är oklart vad landskapsreformen kommer att innebära så är det bäst att inte fatta beslut om centralkök just nu utan renovera de befintliga köken.

- Ett par tre år framåt vet vi vad landskapsreformen för med sig. För min del är jag beredd att fatta ett nytt beslut om tre till fyra år om så är fallet.

Utlokalisering inget bra alternativ

Tekniska nämnden föreslår också att utlokalisering av köksverksamheten inte är något alternativ. Hellén och Starck är överens om att det inte är en bra idé att utomstående aktörer tillreder maten.

Dels är de rädda att de priser som staden nu har räknat med inte håller eftersom det inte har gjorts någon regelrätt anbudsförfrågan. Dels vill de att maten är närproducerad.

- Det är bäst att ha det i egna händer när vi ändå har kapacitet att göra det, säger Starck.

- Det är högst sannolikt att det skulle ske enligt cook and chill-principen. Det är ett alternativ som vi inte vill gå in för. Vi vill hålla verksamheten i egna händer, säger Hellén.

Skolmat
Makaronilåda är en populär rätt i skolorna. Skolmat Bild: Yle/ Robin Holmberg höjdens skola,Raseborg

Han säger att människor vill att maten är närproducerad.

- Andan är nog emot stora industriella mattillverkningsenheter.

De är inte heller övertygade om att billigast alltid är bäst.

- Vi måste ta beslut som vi kan leva med och det behöver inte alltid vara det billigaste, säger Hellén.

- Det är inte alltid lätt att fatta sådana här beslut. Man måste ta fakta och fatta beslut enligt den information man har, säger Starck.