Hoppa till huvudinnehåll

Etiska dilemman hemsöker personalen på flyktingförläggnigar: "Kommer man för nära så orkar man inte med jobbet"

Säng med tecken, handdukar och ett par nallar på.
Bild från flyktingförläggning i Karis. Säng med tecken, handdukar och ett par nallar på. Bild: Yle/Malin Valtonen mjölbolsta flyktingförläggning

För många chefer vid flyktingförläggningar i Finland medför arbetet tunga etiska utmaningar. Det framkommer i en studie som lyfter fram konflikter mellan chefernas arbete och deras personliga övertygelser.

Micaela Nykvist, som är biträdande förläggningschef med ansvar för flyktingförläggningar i Vörå och Jakobstad, är inte överraskad över att många som jobbar på förläggningar upplever etiska utmaningar i arbetet.

- Den som fattar eller delger beslut om asyl tillbringar kanske fem minuter med personen. Men personalen på förläggningarna möter de här människorna dagligen i deras situation. Det är inget lätt jobb, åtminstone inte med den lagstiftning vi har i dag, säger Nykvist.

En intervjuad sa att det är väldigt svårt att säga att okej, det råkar vara 30 grader kallt där ute, men mitt ansvar slutar här

Nykvist påminner om att det inte bara är förläggningscheferna som berörs av arbetets etiska utmaningar och värdekonflikter. Då Migrationsverket fattar ett negativt asylbeslut är det hela personalen som bemöter den asylsökande vars förhoppningar krossats.

- Man kanske ställer sig frågan att klarar jag av det här som yrkesmänniska, är det här arbetet något jag ska fortsätta med? Den frågan tror jag att alla som jobbar inom den här branschen ibland har ställt sig, säger hon.

Rädsla för att kränka mänskliga rättigheter

Ekonomie magister Ida Okkonen har i sin pro gradu-avhandling granskat hur chefer på flyktingförläggningar ur en etisk synpunkt upplever sitt arbete.

- Målsättningen var att förklara, förstå och framför allt synliggöra de etiska problem som kan uppstå i arbetet. Största delen av de etiska utmaningarna hade att göra med asylprocessen, säger hon.

Enligt Okkonen visade det sig vara svårt att agera humanitärt under rådande flyktingpolitik och -lagstiftning. De flesta förläggningschefer som intervjuades upplevde värdekonflikter mellan arbetet och den personliga övertygelsen.

Många upplevde oro och hjälplöshet då förläggninsservicen måste avbrytas

Speciellt svåra var situationer där cheferna var tvungna att avbryta servicen på flyktingförläggningen efter att den asylsökande fått ett negativt beslut.

- En chef sa att det är väldigt svårt att säga att okej, det är väldigt svårt att säga att okej, det råkar vara 30 grader kallt där ute, men mitt ansvar slutar här, berättar Okkonen.

Alla chefer som intervjuades berättade att de i situationer där servicen avbröts såg till att den asylsökande fick nödvändiga tjänster på annat håll, trots att det inte hör till deras ansvarsområde.

Enligt Okkonen var det många som upplevde oro och hjälplöshet då förläggninsservicen måste avbrytas.

En annan sak som skapade utmaningar var att många chefer upplevde lagstiftningen och riktlinjerna som oklara. Till exempel var många chefer oroliga över att de skulle göra sig skyldiga till kränkning av mänskliga rättigheter.

Flyktingkrisen skapade kaos

Okkonens pro gradu-avhandling fick ett hedersomnämnande av European Business Ethics Network Finland, som årligen arrangerar en gradutävling i arbetslivsetiska frågor. I motiveringarna konstateras bland annat att avhandlingen lyfter fram de inhumana dragen i Finlands invandrarmyndigheters agerande. Samtidigt synliggörs brister i lagstiftningen och konflikter med de mänskliga rättigheterna.

Hedersomnämnandet motiveras också med att avhandlingen beskriver konkreta stödbehov för ledningen vid flyktingförläggningarna. Enligt Micaela Nykvist har flyktingkrisen varit en stor utmaning för branschen.

- Jag kan tänka mig att 2015, när förläggningarna blev så väldigt många mitt i allt och det var allmänt kaos, snabba rekryteringar och så vidare, att det mesta av jobbet gick åt till att inkvartera människor. Så då kanske man inte riktigt hann utbilda personalen i hur man agerar och vad vår roll är.

Det är väldigt roligt att se människor som har lyckats väldigt bra, det finns två sidor i arbetet

För många är arbetet tungt, och oron över klienterna och besluten kan prägla också fritiden.

- Kommer du för nära någon på fel sätt så då orkar du inte med det här jobbet.

Trots utmaningarna påminner Nykvist om att arbetet å andra sidan ibland kan vara väldigt givande.

- Det är väldigt roligt att se människor som har lyckats väldigt bra, sådana som man minns under asyltiden och som kanske har fått uppehållstillstånd. Man möter dem något år senare, ser dom på stan och ser vad fint deras liv har blivit. Så det finns två sidor.

Läs också