Hoppa till huvudinnehåll

Hur många är arbetslösa, fungerar aktiveringen och finns det lediga jobb? – Vår karta visar läget i din kommun

Arbetsmyndigheternas sysselsättningspolitiska åtgärder är aktuella i och med aktiveringsmodellen för arbetslösa. Med hjälp av Svenska Yles visualisering är det lätt utforska statistiken.

Arbets- och näringsministeriets senaste uppgifter gäller februari 2018. Då var 276 200 personer registrerade som arbetslösa arbetssökande. Antalet har minskat med 56 000 på ett år.

Den omfattande arbetslösheten uppgick i slutet av februari till 402 400 personer. Då räknar man förutom arbetslösa arbetssökande även med 126 200 personer som deltog i service som erbjuds av arbetsmyndigheterna.

Aktiveringsgraden visar hur stor andel av den omfattande arbetslösheten som är "aktiverade" genom serviceformerna: träning, praktik, vikariat för alterneringslediga, rehabilitering, självständiga studier med mera. Deltagande i service kan påverka arbetslöshetsförmånen i den nya aktiveringsmodellen.

Aktiveringsmodellen

  • De konkreta kraven i aktiveringsmodellen är att en arbetslös under 65 utbetalningsdagar ska utföra avlönat arbete i minst 18 timmar, ha minst 241 euro i förvärvsinkomster från företagsverksamhet eller delta i sysselsättningsfrämjande service under minst fem dagar
  • Om kraven inte uppföljs sänks arbetslöshetsförmånen med 4,65 procent under de följande 65 utbetalningsdagarna. Sänkningen ska motsvara en full arbetslöshetsdag per månad.

I februari 2018 var aktiveringsgraden i hela landet 31,4 procent, men det finns stora lokala variationer. Aktiveringsgraden sjunker också vanligtvis i december och under sommarmånaderna

Här kan du utforska sysselsättningsstatistiken i landets kommuner. Längst ner visas de vanligaste yrkesgrupperna bland arbetslösa och utbudet på jobb i kommunen.

Välj kommun på kartan eller sök:
Arbets­lösaYrkeLediga jobb