Hoppa till huvudinnehåll

Politikerna i Ingå har svårt att fatta beslut om vart sopkärlen ska flytta

Sopbil tömmer sopkärl.
Sopbilen tömmer ett kärl för blandavfall. Sopbil tömmer sopkärl. Bild: Christoffer Westerlund / Yle Sopor,sopkärl,Ingå,Västnyland,avfallshantering,Soptunna,sopbilar,småbåtshamnen i ingå

Ekopunktens placering i Ingå centrum vållar huvudbry för politikerna i tekniska nämnden i kommunen. Nämnden har behandlat ärendet två gånger men inte lyckats fatta något beslut.

Ekopunkten, eller insamlingskärlen för sopor som kan återvinnas, finns nu bakom köpcentret Strand i småbåtshamnen.

Den kunde möjligen flyttas till västra sidan av ån i Ingå centrum. Tanken är att hitta en plats för kärlen där de inte stör landskapet.

Det har inte varit en helt lätt fråga för tekniska nämnden i Ingå att besluta om var ekopunkten ska finnas i framtiden.

- Området bör vara mellan 200 och 300 kvadratmeter stort. Där ryms alla kärl, kunderna som för avfall och tömningsbilarna ska kunna stanna där.

- Det är viktigt att tömningsbilarna inte blockerar gatan, säger Kaj Karlstedt.

Inget beslut på måndagen

SFP-politikern Karlstedt är vice ordförande i tekniska nämnden. Han är också expert vad sophantering beträffar eftersom han är transportchef på sopbolaget Rosk’n Roll.

På sitt möte i januari valde nämnden att inte säga upp avtalet om ekopunkten eftersom man var rädd för att förlora avtalet. I dagens läge ligger ekopunkten centralt vid köpcentret i hamnen på den östra sidan av ån.

Frågan skulle då utredas närmare så man säkert hade en ny och bra plats för kärlen.

Beredningen har kanske varit brådskande och lätt

På sitt möte på måndagen (19.3) kunde nämnden ändå inte fatta beslut om vart ekopunkten ska flyttas.

- Beredningen har kanske varit brådskande och lätt. Nämnden har frågat sig om ekopunkten ryms där den nuvarande detaljplanen säger att den ska vara.

- På ett av de föreslagna ställena har man planerat lyftanordningar och ramper för båtar. Där har nämnden undrat om det finns tillräckligt med utrymme för ekopunkten.

Den finns helt enkelt på ett för fint ställe i Sommaringå

Kaj Karlstedt säger att flyttandet av ekopunkten varit på tapeten i ett par års tid.

- Kommunen tycker att den är för centralt belägen. Den finns helt enkelt på ett för fint ställe i Sommaringå.

- En annan orsak är Ingå strandplanen som påbörjades nyligen. Här är tänkt helt annan sorts verksamhet på ett stort område.

Det planeras radhus, höghus och affärsfastigheter på området bakom affärscentrumet.

- På sikt måste ekopunkten flyttas, konstaterar Kaj Karlstedt.

Också de båtar som vinterförvaras bredvid ekopunkten kommer i framtiden att förvaras någon annanstans.

Ett tryggt ställe

Äldrerådet och handikapprådet har hörts i samband med beredningen och bägge platser ligger centralt med tanke på användarna. Den nya placeringen orsakar inte betydande men för invånarna i närheten.

Den ena platsen ligger i ändan av Fjärdsvägen vid hamnen. Den andra platsen är i korsningen av Fjärdsvägen och Hagavägen.

Porträttbild på Kaj Karlstedt.
Kaj Karlstedt är transportchef på Rosk'n Roll och lokalpolitiker i Ingå. Porträttbild på Kaj Karlstedt. Bild: Christoffer Westerlund / Yle Sopor,sopkärl,Ingå,Västnyland,avfallshantering,Soptunna,fullmäktigeledamot,småbåtshamnen i ingå

Kaj Karlstedt tror att tekniska nämnden på sitt nästa möte i början av maj kan fatta beslut om flytten av ekopunkten.

- Att verkställa flytten kräver ett åtgärdstillstånd och före det ska grannar och andra intressenter höras.

- Det viktigaste är att ekopunkten finns på ett ställe som är lättillgängligt och tryggt för användarna.

Tjugo olika sopkärl

I en ekopunkt av standardmodell finns insamlingskärl för papper, glas och metall. I ekopunkten i Ingå finns sammanlagt tjugo olika insamlingskärl.

- Här i Ingå kan man också lämna kartong och plast. Dessutom finns här UFF:s textilinsamling, fem stycken stora sopkärl för blandavfall och ett låst skåp för farligt avfall.

Blandavfallskärl töms tre gånger i veckan

Till exempel kärlen för blandavfall töms tre gånger i veckan.

- Högtider som till exempel påsk och sommarmånaderna är det nog ansenliga mängder sopor som förs bort härifrån. Mot den bakgrunden är det en viktig ekopunkt det här.

- Skulle inte den här ekopunkten finnas här så skulle det nog märkas. Försvinner den här finns det ingen insamlingsplats för till exempel plast i Ingå, säger Karlstedt.

Om till exempel sopkärlen för plast försvinner från Ingå helt och hållet skulle man vara tvungen att köra sitt platsavfall till Karis eller Kyrkslätt.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland