Hoppa till huvudinnehåll

Snabba skilsmässor och nyfamiljer blir allt vanligare i Borgå – ny mottagning ska erbjuda första hjälpen då pulsen skenar

Man och kvinna sitter på säng, kvinnan vänder sig bort från mannen
Man och kvinna sitter på säng, kvinnan vänder sig bort från mannen Bild: Aleksandr Davydov otrohet,relation,skilsmässa

Vill du prata om problem du upplever som förälder? Funderar du på att separera från din partner? I höst öppnar en ny mottagning i Borgå, som ska hjälpa rådvilla att snabbt hitta fram i djungeln av serviceformer.

- Tanken är att tröskeln att söka hjälp ska bli ännu lägre, och att kunden inte ska känna att den har kommit fel. Vi ska hjälpa med att hitta den rätta servicen, säger barnatillsyningsman Matilda Sjöblom vid Borgå stad.

Borgå planerar att i höst ta i bruk en ny akutmottagning, som ska ha öppet några timmar en dag i veckan. Mottagningen ska skötas av nuvarande anställda och man kan besöka den anonymt om man vill.

Mottagningen antagligen i Konstfabriken

Tanken var ursprungligen att placera mottagningen i Gammelbacka familjecentral, där man redan erbjuder service för familjer.

I Gammelbacka bor också många invandrare, som på grund av språkproblem kan ha extra svårt att orientera sig i utbudet av tjänster.

Nu ser det ändå ut som om verksamheten börjar i Konstfabriken på västra åstranden, eftersom här redan finns mottagning under torsdagar, då det är tänkt att akutmottagningen ska äga rum.

Vid den nya mottagningen ska man fokusera på ärenden som berör föräldraskap eller skilsmässor.

Hurdan typ av hjälp kan man få vid akutmottagningen?

  • hjälp med att ta reda på vilken typ av service det finns
  • samtalshjälp gällande föräldraskap
  • hjälp för den förälder som är utmattad och trött
  • hjälp med nyfamiljsproblematik
  • hjälp för den som funderar på att skilja sig eller nyligen skiljt sig
  • hjälp med tidsbokning och letande efter information

Större problem i huvudstadsregionen

Behovet av den här typen av verksamhet finns främst i huvudstadsregionen, där Borgå har diskuterat problemen tillsammans med olika nyländska kommuner som Helsingfors, Vanda, Esbo och Träskända.

Kommunerna är med i det så kallade LAPE-projektet. Det är regeringens spetsprojekt för utveckling av barn- och familjetjänster.

Målet med projektet är effektivare och bättre sammanfogade tjänster, som utgår från barnets och familjens behov.

- I huvudstadsregionen är det upp till fem månaders köer till barnatillsyningsmännen och andra tjänster för familjer. Därför försöker vi främja lågtröskelverksamheter, förklarar Matilda Sjöblom.

Borgå erbjuder redan walk in-tjänster

Tanken är att det ska finnas en akutmottagning varje dag i någon av de medverkande kommunerna. För Borgå stads del handlar det alltså om att erbjuda hjälp vid akutmottagningen en dag i veckan.

- Det betyder att kunder från huvudstadsregionen eller andra ställen också kan söka sig till Borgå den dagen som vi har öppet.

Esbo börjar med sitt pilotprojekt under våren och tanken är att skapa en gemensam modell för de olika kommunerna.

Behovet av en akutmottagning i Borgå är inte lika stort som i vissa andra kommuner, eftersom Borgå stad redan erbjuder walk in-tjänster utan tidsbeställning på torsdagar.

Det handlar om socialarbetets walk in för barnfamiljer och barnatillsyningsmännens walk in.

Man som kramar sin dotter
Man som kramar sin dotter Bild: Catchlight Visual Services / Alamy / Alloverpress föräldraskap,faderskap,ungdomar,fostran,skilsmässa

Utvidgat samarbete ska erbjuda bättre hjälp

Barnatillsyningsmännens walk in, som började i september i fjol, har i medeltal fem besök per torsdag förmiddag. Starten har gått bra och klienterna har varit nöjda.

Vid mottagningen har kunderna till exempel fått hjälp med avtal gällande barnens vårdnad och umgängesrätt.

- Tanken med den nya mottagningen från och med nästa höst är att också få tredje sektorn, församlingarna och rättshjälpsbyrån med i verksamheten.

Ett tidigt stöd är väldigt viktigt, anser Sjöblom, som säger att tröskeln att söka hjälp fortfarande kan vara hög.

Att ens lite komma igång med ärendet kan göra att man undviker större problem framöver.

- Därför är det viktigt att man också får prata med någon när man väl tar steget. Redan en tidsbokning kan bära en ända fram tills dagen då tiden blir av.

Nyfamiljer inte alltid enkelt

I Borgå har man just nu en kötid på ungefär tre veckor till barnatillsyningsmännen. Jämfört med andra kommuner är det inte katastrofalt, säger Sjöblom.

- Meningen är också att man inte alltid ska behöva genomgå den kommunala byråkratin, utan att man till exempel kan ta del av tredje sektorns tjänster, som kamratstödsgrupper.

Vilka typer av problem har då ökat i Borgå på sistone? Svårigheter för nyfamiljer med att organisera vardagen, tidtabeller och sina relationer hör till vanliga ärenden.

Matilda Sjöblom säger att det märks att allt ska gå väldigt fort nuförtiden.

- Man fattar fort beslut om skilsmässor och att bilda en ny familj. Hjälp kan behövas då barnen inte anpassar sig så snabbt till skilsmässan eller till sina nya familjemedlemmar som man hade tänkt sig.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland