Hoppa till huvudinnehåll

16 olika platsalternativ för nytt historiskt museum i Åbo

åbo stad
åbo stad Bild: Yle/Andy Ödman åbo fullmäktige

På måndagen diskuterar Åbo stadsstyrelse placeringen av ett nytt historiskt museum som ska skapas i Åbo.

Inte mindre än 16 alternativ lyfts fram som tänkbara platser, av dem är en del fastigheter som ägs av staden och en del av alternativen har kommit fram genom förslag från andra aktörer.

Placeringsalternativen som staden äger är magasinsmiljön på Åbo slotts område och tomten på Vallgravsgatan 10, markområdet mellan Forum Marinum och stranden, tomten för de före detta Tekniska anstalterna (Ursinsgatan 6), tomten Ekolodet bredvid WAM, området intill Biologiska museet, Självständighetsplan (i ändan av Paavo Nurmis allé), området känt som Spindeltomten, Saluhallskvarteret och Fortunakvarteret (hörnet mellan Konsulshuset och Turistinformationen).

Dessutom har det kommit in idéer för fastigheter som staden äger i form av Katedralskolans tomt och en museilösning enligt vilken det nya museet skulle sprängas in i Vårdberget.

Remissdebatt i stadsstyrelsen

Alternativa placeringar gällande andra fastigheter än de som staden äger är Bangårdens upplevelsecenter, Rettigs tobaksfabrik, Landshövdingens magasinstomt och tomten på Eriksgatan 1.

Stadsstyrelsens diskussion fungerar som remissdebatt. Det är fortfarande möjligt att även andra alternativ tas in.

Placeringen behandlas som beslutsärende inom den närmsta framtiden. Placeringsalternativen ska senare i vår begränsas till tre till fem alternativ som sedan skickas vidare för fortsatt beredning.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland