Hoppa till huvudinnehåll

500 hus får värme av gamla Borgåsopor

Biogasanläggning invigs
Den gas som samlas från avstjälpningsplatsen Domargård i Borgå går inte till kråkorna, som den gjort de senaste åren, utan ska nu användas för att göra det varmt hemma hos Borgåborna. Biogasanläggning invigs Bild: Yle/ Robin Halttunen biogas,roskn roll

I dag (den 26.3) invigdes Rosk’n Rolls nya biogasanläggning i Östermalm i Borgå. Biogasanläggningen som ska var i gång dygnet, veckan och året runt tas i bruk nu under våren.

Biogasverket går på gas från Domargårds avstjälpningsplats och energin ska räcka för att värma upp cirka 500 egnahemshus per år.

- 500 nya moderna, lågenergihus kan få sin värme via den här anläggningen. Det betyder 10 000 kilowattimmar per hus.

Det säger Ari Raunio som är chef för värme och produktion vid Borgå Energi.

- Gasen kommer hit genom ett långt rör från Domargård och fortsätter med varmvattenrör till husen och ger värme åt människor som bor i husen.

Han berättar att 98-99 procent av Borgå Energis produktion är trä- eller biogasbaserad och att det här är ett välkommet, miljömedvetet tillägg.

Biogasanläggning invigs
Här blir deponigasen värme. Biogasanläggning invigs Bild: Yle/ Robin Halttunen biogas,roskn roll

Tanken är att verket ska vara i gång dygnet och året runt

På Domargård finns gas lagrad för cirka 20 år och kanske lite till, och det är den gasen man tar till nytta.

Det här är ett steg mot cirkulationsekonomi. Att människors tidigare avfall kan bli värme är fint― Patrick Wackström, Borgå Energi

Senast om 30 år är det slut på gasen. Det har man räknat ut på Östra Nylands Avfallsservice.

Sedan 2016 får man inte längre föra organiskt avfall till avstjälpningsplatser utan 97 procent av det avfallet som du och jag lämnar efter oss utnyttjas som material (42 procent) eller energi (55 procent). Bara 3 procent hamnar på soptippen.

Vesa Heikkonen, verkställande direktör vid Östra Nylands Avfallsservice pekar på den röda pannan i den blåa containern.

- Här är all teknik som behövs för att bränna gasen som kommer från Domargård. Tekniken är mycket effektiv. Vi förbränner 1,5 miljoner kubikmeter gas per år. Det motsvarar ungefär energin som 50 lastbilslass träflis ger.

Biogasanläggning invigs
Vesa Heikkonen och Patrick Wackström skruvar upp skylten på det nya biogasverket och skakar sedan hand. Biogasanläggning invigs Bild: Yle/ Robin Halttunen biogas,borgå energi

Mindre gas, betyder det också mindre lukt på Domargård?

- Lukten påverkas nog inte så mycket. Vi har redan tidigare pumpat bort gasen och använt den. Men vi har bränt gasen i några år utan att den använts, så det viktiga är att gasen nu används till fjärrvärme igen, säger Heikkonen.

Patrik Wackström, verkställande direktör för Borgå Energi, är nöjd.

- Det här är ett steg mot cirkulationsekonomi. Att människors tidigare avfall kan bli värme är fint.

Han säger att biogasanläggningen minskar på växthusgaserna i luften.

- Om man inte skulle ta tillvara den här gasen från Domargård skulle den fara upp i luften och inverka som en växthusgas. Det är ju det vi vill förhindra. Vi vill ju både ta tillvara alla växthusgaser och inte skapa nya växthusgaser.

Biogasanläggning invigs
Biogasverket förbränner 1,5 miljoner kubikmeter gas per år. Biogasanläggning invigs Bild: Yle/ Robin Halttunen biogas,roskn roll

Den nya tekniken gör det möjligt att ta tillvara på gasen. Wackström berättar att man har försökt göra motsvarande i 20 år, men att tekniken nu är ny och effektivare.

- Gasen som kom förut var inte tillräckligt bra men nu har Rosk’n Roll utvecklat både pannsystemet och uppvärmningen så nu är det ännu effektivare.

Läs också