Hoppa till huvudinnehåll

Intresseorganisationens krav: högre lön och bättre uppskattning för socialarbetarna – problemen är samma i Pargas som i många andra kommuner

På bilden synns asfalt och på asfalten skuggan av ett gungande barn. Själva gungan synns också, men den är tom.
På bilden synns asfalt och på asfalten skuggan av ett gungande barn. Själva gungan synns också, men den är tom. Bild: Lumination familjevåld,barnskydd,barn (familjemedlemmar),barn (åldersgrupper),Vanvård,barnskyddsanmälningar,child,Child Maltreatment,neglect,Ensamhet,Loneliness,Vanvård

Låg uppskattning, dålig lön och alltför många klienter, där är några av problemen inom barnskyddsverksamheten. Anna Lena Karlsson Finne, ordförande för Finlands svenska socialförbund, pekar på många brister i branschen.

Situationen är katastrofal inom barnskyddet i många kommuner och framförallt i Helsingforsregionen där socialarbetare har alldeles fruktansvärt mycket klienter och omsättningen är väldigt stor, säger Karlsson Finne.

– Det är någonting som finns i väldigt många kommuner och jag tycker det är egentligen bra att man har lyft upp det i Pargas så att man får det synligt.

Hon räknar upp många faktorer som påverkar. Socialarbetarens jobb är väldigt krävande och man har väldigt stort ansvar för barns och familjers framtid, ofta krävs svåra beslut av socialarbetaren som lämnas ensam och lönen motsvarar inte ansvaret. Dessutom saknar barnskyddsarbetet uppskattning, säger hon.

– När man läser om barnskydd, så är det ofta väldigt negativt om hur någon har blivit drabbad och blivit illa behandlad, men det goda som görs inom barnskyddet syns väldigt sällan i medierna. Man ska nog vara ganska seg om man ska tycka att det är trevligt att jobba med den dåliga lön och det enorma ansvar och det dåliga rykte som barnskyddet har.

Anna Lena Karlsson Finne säger att lönerna som kommunerna betalar är skräp med tanke på att socialarbetarna numera har en högre universitetsexamen. Hon säger att man ser nog inte socialarbetaren som en jätte viktig yrkesgrupp, men att det är klart det måste finnas socialarbetare eftersom lagen kräver det.

– Inte är det någonting som man lyfter upp som en viktig yrkesgrupp i kommunerna. Skulle socialarbetarna ha samma status som läkarna i kommunerna, så skulle det vara en helt annan situation. Ingen tycker att man ska höja lönerna för socialarbetare för att man skulle få tillräckligt bra, tillräckligt kunniga och permanenta socialarbetare.

Små kommuner borde fungera bättre

Som en liten kommun med kring 16 000 invånare borde Pargas ändå ha förutsättningar för att ha ett fungerande barnskydd, anser Karlsson Finne som själv jobbar i Esbo. Myndighetsnätverken är mindre och det är färre människor i en liten kommun. Även om man kan vara ganska utsatt som klient inom barnskyddet i en kommun där alla känner varandra, så tror hon att arbetet är lättare i en mindre kommun.

– Mängderna av människor som man jobbar med inte är så stor, i Esbo har en socialarbetare 60-80 klienter samtidigt, det tror jag inte händer i små kommuner. Inflyttning, invandring och flyktingproblematiken finns i storstäderna och inte alls på samma sätt på små orter. På små orter bryr man sig om varandra och sina grannar. Det är kanske därför den här frågan har lyfts upp i Pargas, vilket är egentligen en bra sak.

Anna-Lena Karlsson-Finne
Anna Lena Karlsson Finne. Anna-Lena Karlsson-Finne Bild: Yle/Nina Sederlöf Anna Lena Karlsson-Finne

Organisationen har fått sin del av kritiken i Pargas för att barnskyddet inte fungerar. Karlsson Finne säger att det är väldigt viktigt att socialarbetarna har stöd från sina chefer för att kunna fatta de jätte svåra beslut som de måste ta.

– Brister det i stödet från ledningen, så är man ännu mera utsatt och det blir ännu svårare att utföra jobbet. Det som händer inom barnskyddet är att lagstiftningen ändrar väldigt ofta och mycket. Då krävs helt klart ledarskap för att man ska vara trygg i det man gör.

Vad borde göras?

för att förbättra situationen krävs framförallt en diskussion kring vad socialarbetaren gör och vad barnskyddet handlar om, säger Karlsson Finne. Viktigt skulle också vara att ge en positiv bild av barnskyddet, vilket det de facto är. Största delen av barnskyddet handlar om att stöda familjer och om att hjälpa barn, inte om omhändertaganden, säger Karlsson Finne.

– Man borde se det här som vård och omsorg, inte som ett hot. Det borde vara lika självklart att vara klient hos barnskyddet när man har stora problem som att man går till en specialistläkare när man är sjuk. Det handlar om att få hjälp i en situation och om attityderna är positiva så känns det mycket bättre att jobba. Lönen borde också vara högre, jag har på känn att en läkare på en hälsocentral har en lön på ungefär 5 000, så det är definitivt ett stort gap.