Hoppa till huvudinnehåll

Segelbåt hotar sjunka i Sakta Farten – båtar som hamnar vind för våg inget stort gissel i Borgå

Segelbåt i is
Båten sitter fast i isen och ser ut som om den håller på att sjunka. Segelbåt i is Bild: Mikael Crawford/Yle Borgå,Borgå å,segelbåtar

I Sakta Farten i Borgå sitter en segelbåt fast i isen. Aktern är nedtyngd av snö och is. Om Borgå stad inte får kontakt med ägaren kan det bli aktuellt att lyfta bort båten.

Hamnföreståndare Janita Pihlaja-Wickholm på Borgå stad säger att hon har försökt kontakta båtens ägare utan att ha fått något svar.

– I sådana här fall brukar vi försöka bedöma hur stor sannolikheten är att båten hålls flytande. Om det behövs tar vi räddningsverket till hjälp för att lyfta upp båten eller tar till andra åtgärder, säger Pihlaja-Wickholm.

Utgångsläget är att ägaren själv bär ansvar för sin egendom.

– Men om vi inte får kontakt eller om ägaren inte är villig att samarbeta så rycker vi in. Därefter försöker vi få kostnaderna tillbaka av båtägaren.

Enligt Pihlaja-Wickholm är båtar som hotar att sjunka eller som annars hamnar vind för våg inte ett stort problem i Borgå. Vanligtvis rör det sig om ett eller två fall per år.

– Det finns också båtar som ska vara kvar i ån på vintern. Deras skrov är byggda så att de håller för trycket som isen för med sig. Sedan finns det också mindre båtar som inte ska lämnas i isen över vintern men som blir där av olika orsaker.

Finns fortfarande lediga båtplatser

Islossningen nalkas så småningom och båtfolket börjar förbereda sig för sommaren.

Janita Pihlaja-Wickholm säger att läget med de båtplatser som Borgå stad hyr ut ser ut ungefär som det brukar. Det finns fortfarande lediga platser här och var.

Enligt Pihlaja-Wickholm brukar staden kunna hitta en plats åt alla som vill ha dem. Från och med den 1 april kan också icke-Borgåbor ansöka om båtplatser för ett år i taget.

– Man kanske inte alltid får plats vid den brygga eller i den hamn där man vill ha sin båtplats, men man kan ställa sig i byteskön.

Kommande muddring har ännu inte påverkat

Med start i höst ska Borgå å muddras, och Janita Pihlaja-Wickholm säger att muddringen ännu inte har påverkat båtplatsläget. Hon trodde att den skulle påverka mer än vad den kanske har gjort.

– Vi har skickat ut brev åt alla båtplatsinnehavare som det berör och ingen har varit i kontakt.

På grund av muddringen måste de som har sina båtar på västra åstranden, söder om Alexandersgatans bro, flytta på sina båtar senast den 30 september.

Då gäller det att lyfta upp sin båt eller att själv hitta en ny plats för den.

– Jag har undrat om alla har förstått det här. Många gånger är det ju ännu fint seglingsväder i slutet av september, säger Pihlaja-Wickholm.