Hoppa till huvudinnehåll

Hur mycket ska miljövänliga bilar få kosta? Långa avstånd och ekonomin styr Pargas stads bilval

Laddning av elbil
Laddning av elbil Bild: Yle/Roger Källman laddstation

Staden borde ta i bruk biogas i sina dieseldrivna bilar och satsa på hybridbilar då man förnyar leasingbilparken. Det anser Houtskärsbon och fullmäktigeledamot Christer Friis (SFP).

Friis skriver i sin motion att Pargas stad borde satsa på hållbar utveckling och minska sitt koldioxidavtryck. Motionen har nu behandlats av stadsstyrelsen, och på tisdag kväll (27.3.2018) diskuteras motionen i stadsfullmäktige.

- Om staden vill ge en bild av att vara miljövänlig borde vi absolut gå in för, i första hand hybrider, och sedan när det finns tillgång till gas, gasdrivna fordon.

Friis lyfter fram bland annat Lovisa stads satsning på elbilar, biogasanläggningen i Jeppo och Ålands satsningar på förnybar energi.

- Det är klart att sådana här nyare idéer kan vara lite dyrare i anskaffning men vi borde också tänka på vår image som ett miljövänligt samhälle.

Stadsstyrelsen svagt positiv

I stadsstyrelsen enades man tidigare i mars om att Pargas stad i upphandlingen av små personbilar ska överväga att i första hand gå in för laddhybrider då laddstationer finns tillgängliga där bilen ska användas.

Samtidigt konstaterar styrelsen att totalekonomin, det vill säga inköps- eller leasingkostnader samt el- och bränslekostnader, ska användas som det huvudsakliga kriteriet vid upphandling av bilar.

I samband med nya fastighetsprojekt ska möjlighet till elbilsladdning beaktas om staden har egna fordon stationerade vid fastigheten.

Upphandlingskriterier, borde de förnyas?

Friis skulle hellre se att man beaktade flera aspekter vid upphandling, såsom miljöpåverkan.

- Inte ska det bara handla om att en bensindriven bil är billigast, nog ska man se på lite annat också. Miljöpåverkan skulle kunna väga betydligt tyngre.

Enligt Friis har förtroendevalda också tidigare kritiserat stadens upphandlingsdirektiv.

- Tyvärr har det blivit en slentrian i staden att man bara har kriteriet billigast. Jag tycker att vi har många exempel där användningen av kriteriet det billigaste inte kanske varit det mest lyckade och ändamålsenliga.

SFP:s Christer Friis från Houtskär
Christer Friis. SFP:s Christer Friis från Houtskär Bild: Yle/Johanna Ventus lokalpolitiker,Houtskär

Få laddningsstationer i skärgården

En begränsande faktor i skärgården är bristen på laddningsstationer och elbilarnas räckvidd.

Laddstationer finns åtminstone vid Archipelagia golf i Finby nära Pargas centrum och vid Andelsbankens kontor i Nagu.

Friis föreslår att staden kunde fatta ett principbeslut om hur man ska förhålla sig till laddningsmöjligheter för stadens personal som eventuellt kommer på jobb med elbilar.

- Där borde man få till stånd ett principbeslut om på vilket sätt staden ger tillgång till laddningsstationer och till vilket pris.

Qvidja satsar på biogas

Närmaste gasstation där gasbilar kan tankas finns i Åbo. På Lemlaxön har Qvidja Kraft byggt en biogasanläggning och kommer att öppna en biogastankstation. Det miljönämndens besök vid Qvidja gård som inspirerade Friis till att författa motionen.

- Vi fick information om deras projekt och jag tycker att om vi har en gasproducent på orten, så borde vi också försöka vara framåt och miljövänliga, och använda gasprodukter, säger Friis.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland