Hoppa till huvudinnehåll

Långköraren kring skolköken i Ekenäs fortsätter - stadsstyrelsen vill veta vad eleverna tycker om maten

Maträtt med potatis och malet kött.
Nu ska eleverna få säga vad de tycker om skolmaten. Maträtt med potatis och malet kött. Bild: Leo Gammals skolmat,storkök,Borgå,Grundskolor och gymnasier,högstadium,Lågstadium,daghem,offentlig service,potatis,tomat,malet kött,gymnasier,borgå gymnasium

Stadsstyrelsen beslöt på sitt möte på måndagen (26.3) att remittera ärendet som gäller kosthållsstrukturen i Ekenäsområdet.

Politikerna vill höra både bildningsnämnden och eleverna innan de fattar beslut i frågan, säger stadsstyrelsens ordförande Anders Walls (SFP).

- Vi frågar eleverna om matens smak och kvalitet. Det är också intressant hur många som äter maten.

Det finns tid att utreda

Walls menar att det inte finns någon ryslig brådska när det gäller det här ärendet.

- Ärendet är ändå inne i investeringsbudgeten i höst och det här ger fullmäktigegrupperna en möjlighet att diskutera frågan.

Raseborgs stad har utrett kosthållsstrukturen ända sedan staden bildades år 2009. Under årens lopp har det gjorts flera utredningar om saken.

Anders Walls säger att många förtroendevalda är nya och för dem är det första gången saken behandlas.

- Då får man backa lite för att sedan gå framåt, konstaterar han.

Delade meningar i tekniska nämnden

Förslaget till stadsstyrelsen var att köksstrukturen i Ekenäsområdet inte förändras. Till Ekenäsområdet hör Snappertuna, Tenala och Bromarv.

En utredningsgrupp har kommit med fem olika utkast hur köksstrukturen i Ekenäsområdet kunde se ut.

Tre av utkasten handlar om att man skapar två till tre centralkök i området.

I tekniska nämnden var åsikterna om köksstrukturen delade. Fyra av nämndens ledamöter röstade för att det ska finnas två centralkök i Ekenäsområdet; Höjdens skolas tillverkningskök i Tenala och J-huset på Ekåsenområdet.

Sju ledamöter röstade för att köksstrukturen inte förändras.

Tekniska nämnden gav också ett utlåtande om att utlokalisering inte är ett hållbart alternativ.

Oenigt fullmäktige förutspås

För Anders Walls del är det dels viktigt att Raseborg har en ekonomiskt försvarbar köksstruktur, dels att maten smakar bra. Han är i alla fall säker på att fullmäktige inte kommer att vara enig i frågan.

- En del av förslagen kan uteslutas på grund av ekonomiska orsaker. Att slå ut köksverksamheten på entreprenad har hittills inte vunnit stort understöd. Då vi plockar bort alternativ kommer vi slutligen fram till en lösning.

Finns det redan i ditt tycke ett eller två alternativ som är de bästa och som man kommer att rikta in sig på?

- Nog kommer att det stå mellan alternativet som beredningen föreslog, det vill säga att utveckla den struktur man har i dag. Det andra alternativet är att gå in för en mer centraliserad struktur.

Marica Hildén intervjuade Anders Walls.