Hoppa till huvudinnehåll

Lotta Laaksonen i fullmäktigesalen: "Ska vi vänta på att hela Pargas socialväsende säger upp sig innan vi erkänner var problemet ligger?"

Pargas stadshus.
Pargas stadshus. Bild: Yle/Marie Söderman Pargas,kommunvapen

Vänsterförbundets Lotta Laaksonen var synbart upprörd då hon steg upp i talarpodiet för att framföra sin motion. Laaksonen vill att både tidigare och nuvarande anställda vid socialserviceenheten hörs, och att deras berättelse tas på allvar.

Laaksonen berättar att socialarbetare anställda vid Pargas stad varit i kontakt med henne, det gäller både personer som jobbar med barnskydd och personer som jobbar med vuxna. Hon uppger att hon dessutom pratat med mer än tio personer i personalen och att budskapet är klart och tydligt: ledningen tar inte emot någon respons, och alla problem skylls på arbetstagarna.

Enligt Laaksonens uppgifter ska 18 anställda vid socialen ha sagt upp sig under de senaste tre åren.

"Ledningen håller varandra om ryggen"

Laaksonen anklagar personer i ledande ställningar för att skydda varandra, och säger att anmälningar som görs till regionförvaltningsverket har ringa effekt, om man inte är redo att granska och ändra sina handlingssätt.

Flera socialarbetare har sagt upp sig under de senaste månaderna. Enligt Laaksonen är det också många som varit sjuklediga. dessutom har flera berättat för henne att de letar efter ett nytt jobb eller planerar att säga upp sig.

- Ska vi vänta på att hela Pargas socialväsende säger upp sig, innan vi erkänner var problemet ligger, frågar Laaksonen fullmäktigesalen.

Anställda kommer med kritik

Laaksonen presenterar en lång rad brister som personalen berättat om. Bland annat att nya arbetstagare inte får någon ordentlig introducering, att viktig information undanhålls, att chefen inte har koll på juridiken, att ansvarsområdena är oklara och att anställda som kontaktat arbetsskyddet fått skäll.

Anställda har också enligt Laaksonen lyft fram att man inte litar på dem eller uppskattar deras arbete, att chefen inte uppfattar helheter och ingriper för sent, att de anställda inte får delta i möten som är viktiga för deras jobb och att de som har fört saker vidare tystas ner.

- Läget är katastrofalt, säger Laaksonen.

Laaksonen pratar om en rädslans atmosfär, där ingen vågar prata om saker med sina egna namn.

Förslag: intervjua dem som sagt upp sig

Lotta Laaksonen och partikamraten i fullmäktige, Nina Söderlund (VF) har undertecknat motionen och kommer med flera förslag på vad som nu borde göras.

De vill att man går till botten med mängden sjukskrivningar och orsakerna till dem. De vill också att man intervjuar alla som sagt upp sig sedan 2015 för att kartlägga orsakerna till att de inte ville jobba kvar.

De vill också att man kollar upp den rapport som gjordes av en utomstående utredare, och ser till att den följs upp. Motionen yrkar också på att man vid stadens ledning förbinder sig till att utveckla socialarbetet och att man utreder ifall det är nödvändigt att ge någon sparken för att situationen ska bli bättre.

- Saken borde behandlas som brådskande, avslutar Laaksonen.

SFP vill fokusera på lösningar

Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp gick under förmiddagen ut med ett pressmeddelande där man uttrycker sin oro för läget inom familjeenheten, och säger att man nu vill fokusera på lösningar.

Gruppen vill att den nya chefen Sami Salmivirta ska få allt stöd och de resurser som behövs för att kunna bygga upp familjeenheten. Man vill också ha en fortsatt dialog med både medarbetare och ledningen.

Fullmäktigegruppen konstaterar att såväl stadens tjänstemannaledning som politiker bär sitt ansvar och arbetar för att invånarna ska få den hjälp de är berättigade till, och för att man ska lyckas rekrytera kunnig personal till en organisation där de anställda trivs och vill stanna.

Så här kom denna artikel till

Den här artikeln kom till som en rapport över Pargas stadsfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2018. Artikeln baserar sig på redaktörens anteckningar under fullmäktigemötet, Lotta Laaksonens motion som redaktören fick med sig till pappers efter mötet och ett pressmeddelande som Svenska folkpartiet skickade ut några timmar före mötet.

Yle Åboland har också tidigare följt med ärendet, och bland annat intervjuat en av socialarbetarna som sagt upp sig.

Denna redogörelse är ett led i kampanjen kring Ansvarsfull journalistik