Hoppa till huvudinnehåll

Lovisa söker frivilliga för hjälp i livets slutskede – Lovisabor undrar varför stödpersonerna inte kan få betalt

en sjukhusgång
En korridor på Lovisa hälsocentral. Stödpersonerna ska fara hem till patienter som tilbringa sin sista tid hemma. en sjukhusgång Bild: Yle/Helena von Alfthan hälsovård,sjukhus,lovisa hälsovårdscentral

I Lovisa vill hemsjukhuset hitta frivilliga som vill fungera som stödpersoner för svårt sjuka och döende. Lovisabor med erfarenhet av frivilligarbete undrar varför stödpersonerna inte får betalt.

Lovisa hemsjukhus söker frivilliga som vill vara stödpersoner för vården i livets slutskede.

De frivilliga stödpersonerna ska besöka svårt sjuka patienter som får vård hemma och hjälpa dem genom att umgås och ge stöd i vardagen.

– Det gäller framförallt att bemöta en människa och finnas närvarande som stöd för den döende, säger hemsjukhusets ansvariga sjukskötare Lotte-Marie Uutinen.

Lovisa hemsjukhus ger patienter som bor hemma avdelningsliknande vård. Tanken är att det ska gå att bo hemma också i livets slutskede.

Ska tredje sektorn sköta jobbet?

Flera Lovisabor som själv gjort frivilligarbete undrar varför stödpersonerna inte kan få betalt.

Timo Raivio hjälper asylsökande, bland annat flickorna från Lovisa som hotas av avvisning. Trots sitt engagemang ser han inte frivilligarbete som det bästa sättet att hjälpa människor.

– Jag reagerar på att man försöker få tredje sektorn att ta hand om uppgifter som staden kunde sköta. Det finns människor som vill hjälpa, men det borde inte vara så att det bara är frivilliga som gör sådana grejer. Myndigheterna borde organisera så att det här hör till någons arbete, eller så att det är betalt, säger Timo Raivio.

Maria Andergård är närvårdare och har erfarenhet av frivilligarbete. Hon undrar också varför stödpersoner inte kan få betalt.

– Det är en fin och rörande tanke att hitta frivilliga som vill vara ett stöd för personer i livets slutskede. Alla förtjänar att få stöd i den livssituationen. Men jag undrar var gränsen ska dras i vårdarbetet. Vad kan göras som frivilligarbete, säger Maria Andergård.

Katariina Borup och Lotte-Marie Uutinen
Överläkare Katariina Borup och hemsjukhusets ansvariga sjukskötare Lotte-Marie Uutinen. Katariina Borup och Lotte-Marie Uutinen Bild: Yle/Helena von Alfthan hälsovård,Lovisa,lotte-marie uutinen

Överläkare Katariina Borup säger att frivilligarbetarna inte ska hjälpa med själva vården.

– Jag tycker man ska dra gränsen mellan vårdarbete och umgänge. Vi söker inte gratis arbetskraft, det är inte vårdarbete vi behöver hjälp med.Tvärtom så har vi satsat mycket på vården och har mycket fungerande system, säger överläkare Katariina Borup.

Enligt Borup behöver patienterna någon att prata med. Hon är förvånad över att frivilligarbete väcker kritik i det här sammanhanget.

– Man märker att patienterna skulle vilja ha någon att umgås med. När man inte själv har tid med det och springer från ställe till ställe och sköter vårdbiten så väcks tanken att det skulle vara trevligt om det skulle finnas människor som har tid och vill göra något nyttigt, säger överläkare Katariina Borup.

lotte-marie uutinen i en korridor på lovisa vårdcentral
Hemsjukhusets ansvariga sjukskötare Lotte-Marie Uutinen. lotte-marie uutinen i en korridor på lovisa vårdcentral Bild: Yle/Helena von Alfthan hälsovård,lotte-marie uutinen

Lotte-Marie Uutinen som är hemsjukhusets ansvariga sjukskötare berättar att frivilligarbetarna ska utbildas före arbetet inleds.

– Före arbetet börjar ordnar vi utbildningstillfällen där vi berättar om vår verksamhet och hurdana saker de frivilliga kan jobba med. Vi utreder deras önskemål och resurser. Var och en ska kunna göra det man har resurser till, säger Lotte-Marie Uutinen.

När frivilligverksamheten har kört igång ordnas diskussionstillfällen för stödpersonerna där de kan träffa varandra och vårdpersonal och gå igenom de situationer de varit med om.

Många har intressanta berättelser att berätta och kan behöva någon som lyssnar på dem― Lotte-Marie Uutinen

Det är inte i första hand fråga om terminalvård, det vill säga att umgås med sjuka under deras allra sista dagar i livet. Stödpersonerna ska hjälpa allvarligt sjuka som kanske bara har några månader kvar i livet.

– Stödpersonerna kan hjälpa med många olika saker. De kan hålla sällskap, koka kaffe tillsammans och diskutera med patienten. Många har intressanta berättelser att berätta och kan behöva någon som lyssnar på dem, säger Lotte-Marie Uutinen.

Lovisa hemsjukhus har inte satt upp ett mål för hur många frivilliga som behövs. Det går att anmäla intresse fram till den 21 april.