Hoppa till huvudinnehåll

Seniorboenden kan tappa kommunalt stöd efter landskapsreformen – Hedbo i Pedersöre ett av dem

Hedbo i Pedersöre
Hedbo i Pedersöre. Hedbo i Pedersöre äldreboende,Pedersöre

Seniorboendet Hedbo i Pedersöre drivs av en förening även om det i tiderna startades som ett kommunalt projekt. Frågan är hur boendet ska klara ekonomin efter att landskapsreformen träder i kraft. Då är det nämligen slut på det kommunala stödet.

De kommunala vård- och omsorgsfastigheternas öde efter landskapsreformen innehåller många öppna frågor.

Hedbo i Pedersöre
Hedbo i Pedersöre. Hedbo i Pedersöre äldreboende,Pedersöre,landskapsreform,Social- och hälsovårdsreformen (Sote)

Behövs alla fastigheter i alla kommuner. Kommer landskapet att ha råd att ha verksamhet i alla fastigheter samtidigt som landskapet måste nöja sig med de pengar som staten tilldelar dem.

I Pedersöre diskuterade och listade kommunstyrelsens ekonomi - och koncernsektion de fastigheter som kan innebära risker för kommunen i samband med de planerade reformerna.

Hedbo seniorboende är en fastighet som finns på listan.

Kommunen har gått i borgen för Hedbos lån

Hedbo startades i tiden som ett kommunalt projekt i anslutning till ett arv som kommunen fick av en privatperson. Arvet var kopplat till byggandet av ett seniorboende i Sandsund.

Förverkligandet av seniorboendet skedde ändå i föreningsform.

- Föreningsmodellen kom in i bilden för att man skulle kunna anhålla om medel från Penningautomatföreningen som den då hette, säger förre ordföranden Bo-Sanfrid Höglund.

- Under de ändrade förhållanden som nu råder är det lite osäkert för en förening, säger Höglund

Föreningen klarar av driften av Hedbo men inte räntor och amorteringar på lånet som uppgår till cirka en miljon euro. Pedersöre kommun ger ett årligt bidrag på 40 000 euro som motsvarar låneskötseln.

Pedersöre diskuterade risker

Ekonomi- och koncernsektionen i Pedersöre gick i onsdags genom de fastigheter som kommer att övergå i landskapets bruk när reformen är genomförd.

Sektionen diskuterade också de ekonomiska risker som kan förknippas med omändringarna.

I de flesta fall är det klart att landskapet behöver fastigheterna och de kommer att hyras upp. Men det finns några frågetecken, ett är Hedbo seniorboende.

Ralf Lindfors, KD och Greger Forsblom, SFP diskuterade Pedersöre och kommunalvalet
Greger Forsblom. Ralf Lindfors, KD och Greger Forsblom, SFP diskuterade Pedersöre och kommunalvalet Bild: YLE/Patrik Enlund ralf lindfors

- Hedbo får bidrag för att klara räntor och amorteringar av kommunen. Enligt förslaget till landskapsreform får inte kommunen längre bidra på det här sättet. Går reformen genom så är det slut på bidraget, säger kommunstyrelsens ordförande Greger Forsblom (SFP).

Vad betyder det för Hedbo?

- Det beror på hur man lyckas från Hedbos sida, prissättningen och liknande.

Är en försäljning till ett privat vårdbolag ett alternativ?

- Det kunde kanske vara en möjlighet men det är Hedbos styrelse som måste fatta det beslutet, det är inte min och kommunens sak att blanda sig i det.

Föreningens ansvar att få verksamheten lönsam säger ekonomidirektör

Den genomgång i ekonomi - och koncernsektionen som gjordes i Pedersöre innebar närmast en första genomgång av vilka fastigheter som berörs i kommunen av landskapsreformen.

Tänkespråk på väggen i Hedbo
Tänkespråk på väggen i Hedbo äldreboende,Pedersöre

- Vi har ingen facit på kommunen. Inte heller på de krav som ställs på de här verksamheterna efter att landskapsreformen är genomförd, säger ekonomi - och utvecklingsdirektör Jan-Erik Backa i Pedersöre.

- Det måste bli en lönsam verksamhet på Hedbo och det är föreningens sak att fundera på det och jag antar att processen har inletts. Kommunen får inte stöda verksamheten efter reformen.

Föreningens ordförande Bodil Dahlin vill inte kommentera ärendet i det här skedet.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten