Hoppa till huvudinnehåll

Byggandet av skolcenter i Sjundeå får lotsar - projektet ska nu komma igång

Sjundeå kommunhus och Aleksis Kiven koulus baracker finns bredvid varandra.
Eleverna i Aleksis Kiven koulu går i skola i baracker i väntan på en frisk byggnad. Sjundeå kommunhus och Aleksis Kiven koulus baracker finns bredvid varandra. Bild: Marica Hildén / Yle Sjundeå,Västnyland,aleksis kiven koulu baracker

Nu ska arbetet med att skapa ett bildningskomplex i Sjundeå köra igång på allvar. Kommunen ska externt anställa en projektchef och en projektkonsult för att föra framåt projektet med att skapa friska skolor i Sjundeå.

Sjundeås kommunfullmäktige beslutade i december att man ska skapa ett bildningscentrum i Sjundeå där man bevarar det som går att bevara i de gamla fastigheterna och sanerar det som går att sanera.

Därutöver bygger man nytt till enligt behov.

Det är inte bara skolorna som ingår i helheten utan också till exempel biblioteket.

Byggstart i juni 2019

Företaget Inspira har kartlagt olika alternativa modeller och hur man kunde finansiera dem. Frågan har diskuterats av politikerna och det finns nu ett förslag till tidtabell för projektet.

Enligt tidtabellen skulle man i augusti vara så långt att man börjar förhandla med olika byggföretag och förbereder offertförfrågan.

I februari i nästa år skulle man begära in offerter. Och om ett år kunde man fatta beslut om vilket anbud man accepterar.

I juli 2019 kunde byggandet köra igång och skolorna kunde börja hösten i de nya lokalerna i augusti 2021.

Ny projektchef behövs

Innan man kommer så långt behövs ändå en projektorganisation och då projektet är så omfattande behövs det en projektchef på heltid. I kommunen finns inte personal för projektet så man rekryterar externt.

Projektchefen ska främja projektet, bereda förslag i ärendet och skapa den övriga projektorganisationen.

Dessutom behövs minst en extern projektkonsult som ska reda ut tekniska frågor kring ekonomin och juridiska ärenden. Det är viktigt för att konkurrensutsättningen ska lyckas.

Konsulten och projektchefen ska tillsammans bereda det slutliga förslaget för hur bildningskomplexet ska genomföras och hur det ska finansieras.

Kommunstyrelsen beslutade på måndagen (26.3) att tekniska avdelningen och bildningsavdelningen nu får rekrytera både en projektchef och en projektkonsult för projektet.

Läs också