Hoppa till huvudinnehåll

Så här utsatta är skådespelare i filmbranschen - inget kollektivavtal och inga arbetarskyddsombud

Samuli Vauramo och Pihla Viitala i Aku Louhimies film Käsky från 2011.
Skådespelaren Pihla Viitala har berättat om trakasserier och inhumana arbetsförhållanden under inspelningarna av Aku Louhimies film Käsky. Här med den andra huvudrollsinnehavaren Samuli Vauramo. Samuli Vauramo och Pihla Viitala i Aku Louhimies film Käsky från 2011. Bild: Helsinki-Filmi Oy Aku Louhimies,Samuli Vauramo,Pihla Viitala,Käsky (Film)

Lön, vilotider och nakenscener. Allt det här måste skådespelare avtala om var för sig inför filmproduktioner. Kollektivavtal saknas och inga arbetarskyddsombud finns på plats. Arbetsgivarna lovar nu en bättre plan mot trakasserier.

Att utan förvarning tvingas övernatta i skogen, att slängas flera gånger i iskallt vatten eller utsättas för våld, och intima scener som antingen ger fysiska skador eller sätter smärtsamma mentala spår.

Det här är några exempel ur de kvinnliga skådespelarnas vittnesmål om regissören Aku Louhimies arbetsmetoder, som Yle tidigare har rapporterat om. Det handlar om inspelningssituationer som skådespelare inte borde behöva gå med på. Arbete som medför risk för hälsan finns redan nu i stora drag reglerat i arbetarskyddslagen.

Men samtidigt saknas mer specifika regler för filmproduktioner och en tillräcklig kontroll från produktionsbolagens sida.

Regissören får oftast rätt så fria händer och det finns inte arbetarskyddsombud på plats, vilket är regel i Sverige. Inom den svenska filmbranschen finns dessutom ett flertal kollektivavtal.

Eftersom det inte finns något kollektivavtal för filmskådespelare i Finland, måste den enskilda skådespelaren avtala enskilt om villkoren för varje medverkan.

Skådespelaren förhandlar ensam

Det gäller att gå igenom allt från lön till vilotider och särskilda inspelningssituationer, som till exempel nakenscener. Det här kunde ingå i ett kollektivavtal, säger Elina Kuusikko som är verksamhetsledare vid Finlands Skådespelarförbund.

- Varje skådespelare måste förhandla om sitt avtal från noll och gå igenom hela innehållet. Ofta blir det en "allt eller inget"-situation för skådespelaren. Det är svårt att senare ändra på situationer som uppstår under produktionen, eftersom man redan från början har ett underläge, säger Elina Kuusikko.

Vad kan en skådespelare göra för att påverka hur en nakenscen ska göras, om det inte har avtalats om i förväg?

- Skådespelaren måste i praktiken gå med på vad som händer. Det är mycket svårt att avbryta filmandet för att börja diskutera hur många gånger man vill göra en scen. Förstås finns det regissörer som är beredda att diskutera men i Louhimies-rapporteringen har det kommit fram att de mest extrema situationerna kan vara grymma.

"Kollektivavtalet har fallit på höga lönekrav"

Kuusikko säger att facket redan länge har velat förhandla om ett kollektivavtal men att det har inte lyckats. Arbetsgivaren har talat för att skådespelarna skulle ingå i samma kollektivavtal som resten av produktionsteamet. Enligt facket skiljer sig arbetsuppgifterna så mycket åt, att skådespelarna behöver ett eget avtal.

Från arbetsgivarens håll, det vill säga produktionsbolagens takorgansiation Satu ry, svarar man att producenterna och skådespelarföbundet har försökt förhandla om ett kollektivavtal, men att löneförslagen har varit för höga för att bolagen ska ha råd med nivån.

- Jag tycker själv att det är synd att det inte finns ett avtal, men diskussionerna som vi har haft med skådespelarförbundet har inte varit fruktsamma, säger Stiina Laakso, som är vd för Satu ry. Bland annat upphovsrätterna har varit svåra att komma överens om.

Aku Louhimies
Debatten om speciellt kvinnliga skådespelares arbetsvillkor har varit livlig efter avslöjanden om regissören Aku Louhimies kontroversiella arbetsmetoder. Aku Louhimies Bild: Juuli Aschan Aku Louhimies

"Man ska komma överens om nakenscener i förväg"

Efter vissa av Aku Louhimies produktioner har frågan om rimliga terräng- och övernattningsförhållanden ställts. Skådespelarna som medverkade i "Tuntematon sotilas" övernattade i tält i skogen under långa perioder, för att kunna leva sig in i rollen.

Kunde man komma överens om terrängförhållanden i ett kollektivavtal?

- Det är nytt för mig att man borde skriva något i kollektivavtal om det, säger Laakso.

Vilken möjlighet har en skådespelare att förhandla om t.ex. nakenscener?

- När jag var film- och tv-producent kom vi alltid överens om nakenscener med skådespelarna i förväg. Eller om de uppstår senare, så frågar man alltid före, säger Laakso.

Planer mot trakasserier ska göras upp

Den konkreta förbättring som Saty ry kommer med, efter den aktuella diskussionen om trakasserier, är en uppmaning till alla producenter att göra upp planer för jämlikhet, och för att hindra trakasserier i samband med filminspelningar.

- Vi kommer att rekommendera alla produktionsbolag att ha en plan för hur man arbetar för jämlikhet och hur man agerar mot störande beteende. Det kan vara sexuellt störande beteende eller något annat. Det är en konkret plan som vi som förbund jobbar för och kräver att alla medlemmar skulle göra, säger Laakso.

Riko Eklundh: Lättare nu att säga till om något inte känns bra

Skådespelaren Riko Eklundh är ordförande för Finlands Svenska Skådespelarförbund. Han har erfarenhet från några filminspelningar och säger att samarbetet inom teamet ofta är bra. Men den enskilda skådespelarens förhandlingsmån är liten.

Riku Eklundh iklädd jackett
- Skådespelare känner sig väldigt ensamma då de ska förhandla om villkoren inför filmproduktioner, säger Riko Eklundh. Riku Eklundh iklädd jackett Bild: Yle/Parad Media efter nio

- Jag minns bra de första gångerna, då jag var ganska ung. Man kände sig ganska rädd och ensam. Inte har man någon, annan än skådespelarförbundet, som jag kunde få vissa rekommendationer av. Men det fann inte då, och inte idag något avtal, och man har inget konkret stöd, säger Eklundh.

Om regissören ändrar på vissa situationer under inspelningen, hur hög är tröskeln att säga att "det här går jag inte med på"?

- Den är hög och det tror jag har lett till att folk inte har sagt. Men i och med den här förändringen tror jag att det är lättare.

- Med en sådan här öppenhetsdiskussion så kommer vi att komma långt. Fastän det handlar om tråkiga, obehagliga och till och med fruktansvärda saker, så är vi på väg åt rätt håll. Det är jättepositivt, säger Eklundh.

Så här kom den här artikeln till

Den här artikeln bygger på en idé som uppstod i samband med planeringen av programmet Slaget efter tolv, som sändes 23.3, om kontroversiella regimetoder inom vissa film- och teaterproduktioner.

Då Svenska Yles debattgrupp gjorde reserach om ämnet uppstod frågan om varför filmbranschens skådespelare saknar kollektivavtal. Vi valde att höra facket och produktionsbolagens branschorganisation. Branschorganisationen Satu ry hördes i ett ganska sent skede av processen. Vd:n ville först höra med produktionsbolagen som finns representerade i styrelsen, vilka konkreta förslag som de kan ge, för att förbättra situationen för skådespelarna.

Därtill var det relevant att höra Riku Eklundh från Finlands Svenska Skådespelarförbund, för att få en kommentar som kunde användas på svenska, också i det reportage som sänds i radion. I övrigt har vi valt att hänvisa till de tidigare vittnesmål som Yle har publicerat, angående de kontroversiella regimetoder som i synnerhet kvinnliga skådespelare har råkat ut för.

Denna redogörelse är ett led i kampanjen kring Ansvarsfull journalistik.