Hoppa till huvudinnehåll

De österbottniska kommunernas bokslut mestadels på plus – "äntligen har konjunkturen svängt på allvar"

Karta över landskapet Ösetbotten och eurosymboler
Tio av de tolv kommuner som Yle Österbotten har uppgifter från har lyckats göra överskott. Karta över landskapet Ösetbotten och eurosymboler Österbotten,landskap,inkomster

De flesta österbottniska kommunerna har klarat av att hålla ekonomin i balans under fjolåret. Det visar en genomgång av de bokslut som blivit offentliga hittills. I flera kommuner gläds man åt att arbetslösheten sjunker och skatteintäkterna ökar.

- Det såg deppigt ut så sent som hösten 2016 och våren 2017, men till vår stora glädje kom det en förändring i höstas och nu äntligen har konjunkturen svängt på allvar, säger Rabbe Eklund som är ekonomidirektör i Korsholm.

Silta Merenkurkussa sumuisella säällä.
Både Korsholm och Vasa gjorde starka bokslut med många positiva siffror. Silta Merenkurkussa sumuisella säällä. Bild: Petteri Saario Kvarken,broar,dimma

Eklund beskriver en förändring i den ekonomiska situationen som känns igen i flera av de österbottniska kommunerna.

Då konjunkturen sakta men säkert svängt uppåt börjar det synas i att färre av kommunens invånare går utan jobb.

- Det återspeglas förvånansvärt snabbt i kommunens skatteintäkter, konstaterar Rabbe Eklund nöjt.

Många gör plusresultat

Året 2017 lyckades de flesta österbottniska kommuner göra plusresultat. Tio av de tolv kommuner som Yle Österbotten har uppgifter från har lyckats göra överskott.

Men så ska det också vara. Enligt kommunallagen ska kommunens ekonomi vara i balans eller visa överskott. Finns det underskott i kommunens balansräkning ska det täckas inom fyra år.

Här gäller det bland annat för Vasa, som senast nästa år måste lyckas nolla sitt kumulativa underskott på 23,7 miljoner.

Kommunens ekonomi ska i långa loppet vara i balans, påpekar Benjamin Strandberg som är sakkunnig inom kommunalekonomi vid Finlands Kommunförbund.

- Alltför stora överskott ska kunna motiveras. Det är ju inte meningen att kommunen ska göra vinst, eftersom det till syvende och sist handlar om skattemedel, säger Strandberg.

ResultatÅrsbidragAckumulerat överskottSkuldbördaSkatteprocent 2017
KristinestadÖverskott 3 miljoner5,5 miljoner9,4 miljoner19,4 miljoner, 2919 euro per invånare21,50
KasköUnderskott 0,2 miljoner600 000 euro7,7 miljoner3,9 miljoner, 3091 euro per invånare22,00
NärpesÖverskott 1,8 miljoner8,6 miljoner6,2 miljoner19,6 miljoner, 2063 euro per invånare21,00
KorsnäsÖverskott 0,3 miljoner1,5 miljoner5,3 miljoner1,6 miljoner, 738 euro per invånare21,00
MalaxÖverskott 0,6 miljoner2,5 miljoner3,6 miljoner20,4 miljoner, 3727 euro per invånare21,50
VasaÖverskott 0,8 miljoner32 miljonerKumulativt underskott 23,7 miljoner258 miljoner, 3800 euro per invånare20,00
KorsholmÖverskott 2,15 miljoner11,7 miljoner5,9 miljoner67 miljoner, 3456 euro per invånare20,75
VöråÖverskott 1,8 miljoner3,2 miljoner7,6 miljoner6,2 miljoner, 943 euro per invånare21,00
NykarlebyUnderskott 1,3 miljoner0,6 miljoner8,4 miljoner33 miljoner, drygt 4000 euro per invånare21,00
PedersöreÖverskott 0,3 miljoner2,2 miljoner12,2 miljoner26,6 miljoner, 2396 euro per invånare20,50
KronobyÖverskott 0,8 miljoner1,9 miljoner6,1 miljoner22 miljoner, 3429 euro per invånare21,25
KarlebyÖverskott 2,2 miljoner20 miljoner14,8 miljoner245 miljoner, 5143 euro per invånare21,75

Uppgifter saknas från Jakobstad och Larsmo, eftersom bokslutet ännu inte presenterats i dessa kommuner.

Stora investeringar

På flera håll har kommunerna även jobbat hårt för att pressa ner kostnaderna inom vården och lyckats.

Även Vasa sjukvårdsdistrikt sparar, vilket betyder att kommunernas kostnader för specialsjukvård i många fall har krympt.

- För oss har det betytt mycket att sjukvården kostat så mycket mindre. Vården kostade oss hela 1,4 miljoner mindre än budgeterat, säger Mikko Ollikainen som är kommundirektör i Vörå.

Märkbart är också att många av de österbottniska kommunerna har stora investeringar på gång. De budgeterade investeringarna i de österbottniska kommunerna och städerna under 2018 uppgår till närmare 120 miljoner euro.

Kahden nuoren naisen jalat.
Uppemot 120 miljoner euro kommer de österbottniska kommunerna att investera tillsammans i år. I Närpes kommer ungdomarna småningom att få en helt ny högstadieskola. Kahden nuoren naisen jalat. Bild: Henrietta Hassinen / Yle ungdomsarbete,ungdomskultur,ungdomsarbetslöshet,ungdomsledare,ungdomar,kvinnor,sexuellt trakasseri,klädsel

Nya skolor, daghem eller serviceboenden kommer att byggas i snart sagt varje kommun. Större skol- och dagshemsbyggen görs i bland annat Närpes, Kristinestad, Korsholm, Karleby och Jakobstad.

Här ligger Vasa i en klass för sig, stadens planerade investeringar för 2018 uppgår till 43,9 miljoner.

- Det mesta är investeringar som kan klassas som helt normala, men några sticker kanske ut. Dels markaffären med sjukvårdsdistriktet då vi tar över mark vid centralsjukhuset och i Roparnäs, och dels den stora ombyggnaden av Alskatvägen, säger Jari Karjalainen som är budgetchef vid Vasa stad.

En av de kommuner som investerar blygsamt är Kronoby, vars planerade investeringar för i år landar på knappt 1,5 miljoner netto.

- Det känns jättepositivt att vi gör ett plusår efter en lång rad minusår. Men ännu har vi en del att jobba med för att på sikt ha en balanserad ekonomi som gör att vi kan satsa fullt ut på utveckling av servicen i kommunen, säger kommundirektör Malin Brännkärr.

Malin Brännkärr
Kronoby investerar blygsamt i år, men kommundirektör Malin Brännkärr gläds åt att man efter flera minusår nu gjort ett plusresultat. Malin Brännkärr Bild: Nathalie Lindvall kronoby

Svår balansgång

Samtidigt går flertalet kommuner alltjämt en svår balansgång. Kaskö och Karleby hör till de kommuner som tidvis kommit nära att klassas som kriskommuner.

Medan Kaskö valt att sträcka ut en hand till Närpes för att diskutera kommunfusion, har Karlebyborna fått finna sig i ett hårt sparprogram och nedbantad service.

Kommunernas ekonomi ska helst falla i någon av de två toppkategorierna

1. Överskottsekonomi och uppåtgående ekonomi: Kommunens årsbidrag räcker till för att täcka amorteringen av de långsiktiga lånen och reinvesteringarna

2. Ekonomi i balans: Årsbidraget täcker avskrivningarna enligt plan. Avskrivningarna ska motsvara reinvesteringarnas genomsnittliga nivå i kommunen.

3. Nedåtgående ekonomi: Kommunens årsbidrag är positivt, men räkenskapsperiodens resultat är negativt.

4. Svag ekonomi/krisekonomi: Kommunens årsbidrag är negativt

Källa: Finlands Kommunförbund.

Många österbottniska kommuners skuldsättning överstiger också klart landets medeltal som ligger på omkring 3000 euro per invånare.

En skuldsättning på närmare 4000 euro per invånare är verklighet i en handfull österbottniska kommuner.

- Vi har till stora delar skött vår renoveringsskuld med lån. På tio års tid har vår skuldbörda nog ökat rejält och det är något vi får jobba med framöver, säger Mats Brandt som är kommundirektör i Malax.

I Malax uppgår skulden till 3727 euro per invånare. Sämst i klassen är Karleby med över 5100 euro i skuld per invånare.

Utöver detta har många österbottniska kommuner hög skatteprocent. I merparten av kommunerna ligger skattesatsen på 21 procent eller mer.

I flera österbottniska kommuner minskar dessutom antalet invånare.

Det här är en av flera faktorer som Finlands kommunförbund framhåller som betydelsefull när man utvärderar vilket skick den kommunala ekonomin befinner sig i.

Så här kom den här artikeln till

Redaktionen kom med idén att jämföra de österbottniska kommunernas ekonomi genom boksluten för 2017. Reportern ringde runt till kommundirektörer och/eller ekonomidirektörer i de 14 kommunerna på bevakningsområdet för att få fram de siffror som inte fanns tillgängliga direkt via protokoll eller kommunernas webbplatser. Reportern tog även kontakt med en sakkunnig vid Finlands Kommunförbund för att höra vilka siffror som är relevanta för jämförelsen.

Denna redogörelse är ett led i kampanjen kring Ansvarsfull journalistik.