Hoppa till huvudinnehåll

En ”cybertsunami” kan slå ut elnätet, bankerna och hälsovården – men ingen har ansvaret för försvaret om Finland attackeras

Tietokoneen näppäimet
I Finland finns mycket kunnande om cybersäkerhet, men ingen myndighet som har ansvar att koordinera arbetet. Tietokoneen näppäimet Bild: Henrietta Hassinen / Yle nättjänster,näthandel,cyberattacker,webbplats,internetspel,nätbanker,cybersäkerhet,Cyberhot,datorer,informationssamhälle

Om Finland råkar ut för en allvarlig cyberattack finns ingen som bär det strategiska ansvaret för att koordinera försvaret. Det kommer fram i en färsk rapport som statsrådet har beställt.

Det är forskarna Martti Lehto och Jarno Limnell som i en rapport har gått igenom hur det strategiska ledarskapet fungerar, för att hantera en omfattande cyberattack.

Forskarna konstaterar att det finns ett stort kunnande inom cybersäkerhet i Finland. Det finns ett cybersäkerhetscentrum och mycket kunskap inom privata företag.

Problemet är att det inte finns någon statlig aktör som koordinerar arbetet mellan myndigheter, företag och berörda om en allvarlig situation uppstår.

Ansvaret skulle antagligen sättas på den myndighet eller det ministerium vars ansvarsområde ligger närmast― Jarno Limnell

"Bättre göra en plan före cybertsunamin"

Ännu har Finland inte på allvar testats i en situation då centrala samhälleliga funktioner attackeras genom det som man kan kalla en cyberchock.

Forskarna talar om risken för en "cybertsunami", och rekommenderar Finland att ha en strategisk plan innan vi eventuellt hamnar i en sådan situation.

- Om det idag skedde en allvarlig cyberattack, så skulle ansvaret antagligen sättas på den myndighet eller det ministerium vars ansvarsområde ligger närmast, säger Limnell.

- Men tyvärr skulle otrevliga situationer uppstå då man inte har bestämt vems ansvar frågan är, vem som har befogenheter och hur processen går till. Och det här ansvaret är viktigt i synnerhet då det är frågan om allvarliga störningar och undantagssituationer.

Vem fattar beslut när elnätet ligger nere?

I den verksamhetsmiljö som det handlar om arbetar alla aktörer mot tiden.

- Det är en utmaning redan nu och det gäller att vara ännu snabbare i fortsättningen. Eftersom mänskligheten utvecklar teknologin fortare än någonsin tidigare i historien, kan det skapa hot och risker som vi inte kan se i förväg. Därför är det viktigt att ha ett smidigt ledarskap också inom cybersäkerheten, säger Limnell.

Eftersom mänskligheten utvecklar teknologin fortare än någonsin tidigare i historien, kan det skapa hot och risker som vi inte kan se i förväg

Ett exempel på strategiskt ledarskap är beslut om vilka samhällsfunktioner som ska prioriteras om elförsörjningen inte räcker till, på grund av en omfattande attack mot elnätet.

Vilka konkreta risker ser du i Finland?

- I vårt samhälle är energisektorn central. Finland är mycket beroende av el. Också finansbranchen är helt digitaliserad och i en central ställning. Hälsovården är en annan. Om de digitala funktionerna inom hälsovården inte fungerar så kan det ha stor påverkan för att destabilisera Finland, säger Limnell.

Kraftledningar vid kraftverk
Energiförsöjningen och elnätet hör till de mål som riskerar råka ut för en omfattande cyberattack. Kraftledningar vid kraftverk Bild: Brand X Pictures/ Steve allen eldistribution

"Ansvaret borde ligga nära statsministern"

Till de aktörer som kan utföra cyberattacker hör åtminstone följande:

- Det är en strategisk miljö för stater, på samma sätt som de har strategier mot luftförsvaret, marinen och marktrupper. Kriminella rör sig där pengarna finns, i den digitala miljön. Det finns hackergrupper och aktivister. Aktörerna är många.

Det är så viktiga strategiska beslut att statsledningen måste finnas nära

Forskarna presenterar fem olika modeller för hur ansvaret för arbetet ska organiseras. Cybersäkerhetscentret har en central roll, men det strategiska ansvaret borde finnas så nära statsministern som möjligt, säger Limnell.

- I jämförelse med flera andra länder kan vi se att det strategiska ansvaret ofta finns nära den högsta politiska ledningen. Det är så viktiga strategiska beslut att statsledningen måste finnas nära, säger Limnell.