Hoppa till huvudinnehåll

Påskhelgens gudstjänster i tv och radio sänds från Malax

exteriör Malax kyrka, vinter
Påskens gudstjänster sänds från Malax kyrka exteriör Malax kyrka, vinter Bild: Yle kyrka,Vinter,Exteriör,Malax kyrka

Så är det dags då igen. Jesus dör och Kristus uppstår. Svenska Yle uppmärksammar kristenhetens största högtid både i radio och tv med gudstjänster på långfredagen och påskdagen.

Värd för gudstjänsterna är församlingen i Malax som har planerat två mycket olika gudstjänster för helgen.

‒ Långfredagens berättelse om förtvivlan och död, och om försoning med Gud, kan vara svår att ta till sig. Men det är just om vi vågar bejaka den berättelsen som den kan få prägla våra liv och relationer, säger diakon Patrica Strömbäck som predikar i långfredagens gudstjänst.

Den gudstjänsten är avskalad och ihhehåller mycket sång utan accompanjemang.

I gudstjänsten medverkar kyrkokören och kören Trallarna. Utöver körsång blir det solosång av Simon Granlund och Wilhelm Bonn.

Kantor Katri Lax ansvarar för musiken på såväl långfredagen som påskdagen.

‒ Musiken på fredag förmedlar förtvivlan, berättar kantor Katri Lax. Tonerna i första psalmen river fram och tillbaka. Texterna tvingar oss att fästa blicken på korset och dess vassa kanter.

- På påskdagen däremot får Guds kärlek järnkorset att smälta till en glödande röd järnmassa. Ur sprickorna kommer glädjen, barnen, sången och dansen. Förtvivlan har förändrats till oändlig kärlek.

Tomi Tornberg, Katri Lax och Patrica Strömbäck utanför Malax kyrka
Kyrkoherde Tomi Tornberg, kantor Katri Lax och diakon Patrica Strömbäck hälsar välkommen till helgens gudstjänster i Malax församling Tomi Tornberg, Katri Lax och Patrica Strömbäck utanför Malax kyrka Bild: Yle kyrkoherde,kantorer,diakon,Malax kyrka,Patrica Strömbäck

Kristus är uppstånden

På påskdagen hälsar kyrkoherde Tomi Tornberg välkommen med den gamla kristna hälsningen, "Kristus är uppstånden!"

Tornberg är liturg i bägge gudstjänsterna och predikar i påskdagens gudstjänst.
‒ Predikan handlar om att Jesu grav är tom. Att han lever och vill möta dig och mig, berättar kyrkoherde Tornberg om påskdagens budskap.

I läsningar och förbönen medverkar både yngre och äldre församlingsmedlemmar.

Påskdagens bibeltexter läses av Melissa Eriksson och Mikael Brännback, och i förbönen medverkar Stig-Göran Bonn, Elisabet Majors och Hannah Geberg.

Påskdagens glädje uppmärksammas i sången "Dina händer är fulla av blommor" som sjungs av en grupp skolelever. Sångens budskap förstärks genom dans av Lilja Tast och Hilda Norrback.

På påskdagen sjungs psalmerna till ackompanjemang av Kjell Lolax på piano, Artturi Mäkelä på bas, Patrick Lax på trummor och Erica Nygård på flöjt.

Psalmerna leds av försångare Emma Backman, som också sjunger solo i gudstjänsten.

Långfredagens gudstjänst sänds kl. 11 och påskdagens gudstjänst kl. 12 i Yle Fem. Båda gudstjänsterna sänds i radion på respektive dagar kl. 13.03 i Yle Vega.

Påskens berättelser också i andakterna

I stilla veckan håller Maria Repo-Rostedt från Helsingfors en serie Andrum i Yle Vega och Anders Piltz från Sverige talar i veckans aftonandakter.

Under påskveckan talar Marith Leppäkari-Lundström i Andrum och Jan-Erik Lindqvist i aftonandakterna.

Yle Vega Andrum klockan 6.54 och 9.10, aftonandakt klockan 19.15.

Läs också

Tro

Nyligen publicerat - Tro