Hoppa till huvudinnehåll

Rastis-lekar samlar halva Näse skola till kycklingbrännboll: "Roligt med en annorlunda rast"

Rastis-ledaren Alma Henricson förklarar en lek för de en grupp elever.
Rastis-ledaren Alma Henricson från årskurs 5 förklarar spelreglerna för de yngre eleverna. Rastis-ledaren Alma Henricson förklarar en lek för de en grupp elever. Bild: Yle/ Heini Rautoma motion,Skola,rastis

Elever ska röra på sig mera i skolan. Det är tanken med projektet Skolan i rörelse. Bland annat har elever utbildats i att leda lekar på rasterna.

Nu har Rastis-verksamheten kört i gång i Näse skola i Borgå, och dagens brännbollsspel följs av skratt och tjut.

– Har alla förstått? frågar ledarna Alma Henricson och Cecilia Nordgren.

De har nyss instruerat leken "Kycklingmamman" åt ett tiotal elever från årskurserna 1-3 i Näse skola. Själva går de i femman.

Eleverna spelar med en rosa boll.
Brännboll är dagens Rastis-tema. I leken "Kycklingmamman" skyddar hönorna ett ägg från brännande bollar. Eleverna spelar med en rosa boll. Bild: Yle/ Heini Rautoma motion,näse skola i borgå

Henricson och Nordgren är iklädda färggranna västar. Deras ansvar är att styra gruppen och precisera reglerna.

Dagens Rastis-pass är det andra någonsin i Näse skola. På femton minuter hinner man med två lekar: "Kycklingmamman", som är en form av brännboll, och brännboll innanför ett inringat område.

Utbildning gav tips om att förklara lekar

Henricson och Nordgren blev utvalda av klassen att fungera som Rastis-ledare.

– Först fick man räcka upp handen om man var intresserad. Sen ställde vi oss på en rad och så fick klassen rösta.

Rastis-ledarna Alma Henricson och Cecilia Nordgren.
Rastis-ledarna Alma Henrichson och Cecilia Nordgren övar på att inte vara generade när de ska förklara lekar. Rastis-ledarna Alma Henricson och Cecilia Nordgren. Bild: Yle/ Heini Rautoma motion,Skola,rastis

Henricson och Nordgren deltog i januari i en Rastis-utbildning, som var gemensam för Borgåskolorna. Utbildningen ordnades av Finlands svenska idrottsförbund.

På utbildningen fick ledarna lära sig att ställa frågor till gruppen för att kolla att alla hänger med i instruktionerna. De prövade också nya lekar och fick lära sig att förklara dem för andra.

Nervöst, men bra träning i att prata inför en grupp

Gruppen samlas runt ledarna när det är dags att byta lek. Lugnt och tydligt förklarar Henricson och Nordgren först reglerna och frågar sedan, som de blivit lärda, om alla förstått.

– Det är svårt att förklara. Jag är inte så bra på det, säger Nordgren.

Det leks "Kyrkråtta" och klättras i klätterställningen. Men alltid kan man göra mer.

Henricson menar att Rastis-passen är bra övning i att inte bli generad när man pratar inför publik.

När första passet med årskurserna 1-3 är över ska ledarna äta. Sedan väntar nästa pass med de äldre eleverna.

– Det kommer att bli mer extremt, mera fart i spelet, säger flickorna och medger att det är lite nervöst.

En lapp på väggen med texten "Rastis-rast i dag!".
Alla elever inbjuds att delta i Rastis-passen, som ordnas varannan vecka. En lapp på väggen med texten "Rastis-rast i dag!". Bild: Yle/ Heini Rautoma motion,Skola,näse skola

Det är frivilligt att delta i Rastis-lekarna. Alla elever har fått information genom att ledarna besökt varje klass och hängt upp påminnelselappar i korridoren.

Roligt att leka tillsammans med andra klasser

Vera Broberg, Helmi Vahtera och Emma Viileinen från trean gymnastiserar i snön. De gör spagat och går ner i brygga. Gymnastik är en hobby för dem, antingen på träningar i Kokon eller hemma.

– Jag kan ännu inte spagat, men jag kan gå ner i brygga, säger Emma och demonstrerar genom att böja ryggen bakåt i en båge tills händerna rör i snön.

Två flickor gör spagat och en gör brygga, på snöig skolgård.
Treorna Vera Broberg, Emma Viileinen och Helmi Vahtera visar upp sina gymnastikkunskaper på rasten - och ettorna tar beundrande efter i bakgrunden. Två flickor gör spagat och en gör brygga, på snöig skolgård. Bild: Yle/ Heini Rautoma motion,skolgård,rast

Alla tre är med i Rastis-lekarna i dag, liksom förra gången. De säger att det är roligt att ha en lite annorlunda rast: pojkar och flickor från tre olika klasser leker tillsammans.

I vanliga fall brukar det bli så att flickorna leker häst eller gymnastiserar på rasten.

– Och pojkarna brottas ... eller spelar fotboll.

Det är inte heller så vanligt att ettorna, tvåorna och treorna leker tillsammans.

– Det är roligt med en lite annorlunda rast, säger trion Broberg, Vahtera och Viileinen.

Målet är motion mellan varven, både inne och ute

Läraren Hanna Willström handleder Rastis-ledarna och funderar tillsammans med dem ut vilka lekar som ska stå på programmet.

Rastis-ledare har i flera års tid utbildats i skolor runt om i Svenskfinland. Rastis-passen ordnas inom ramen för projektet Skolan i rörelse.

– Vi är lite sena i starten, men våra elever fick utbildning först nu i januari. Jag hoppas att det kör i gång ordentligt nu.

Enligt Willström rör eleverna i Näse skola på sig på rasterna.

– Det leks "Kyrkråtta" och klättras i klätterställningen. Men alltid kan man göra mer. De yngre eleverna rör på sig mer spontant än de äldre.

Genom projektet Skolan i rörelse har skolan också fått anslag att skaffa redskap för olika slags motion, till exempel balansbräden, hopprep, västar och flera olika bollar.

Brännboll.
Brännbollsringen markeras av nya plastkoner. Brännboll. Bild: Yle/ Heini Rautoma motion,rastis-ledare

– Eleverna har fått komma med förslag på vilka redskap de tycker att skolan behöver ha. Tanken är att kunna sätta in motion dels som pausgymnastik, dels som en del av undervisningen.

– Undervisningen kan byggas upp så att en uppgift utförs i en annan del av klassrummet, eller i korridoren.

Stor gård lockar till att röra på sig

Nu har eleverna en stor utomhusplan till förfogande för olika slags rastaktiviteter. Willström säger att fotbollsplanen antagligen till största del blir täckt av byggarbetena, som inleds snart.

– Vi har lämnat in en önskan om att de ska lämna lite utrymme för oss.

Näse skola fungerar i baracker i väntan på den nya skolbyggnaden, som alltså byggs intill barackerna.