Hoppa till huvudinnehåll

Senare familjebildningar leder till större efterfrågan på surrogatmoderskap – den internationella surrogatmarknaden växer

En gravid kvinnas mage
En gravid kvinnas mage Bild: Wikimedia commons. graviditet

Surrogatmoderskap har varit olagligt i Finland sedan år 2007, men det finns en stark grupp som önskar att det skulle legaliseras. I övriga nordiska länder växer trenden för internationellt kommersiellt surrogatmoderskap, och forskare misstänker att det här kommer att bli allt större också i Finland.

I och med att folk vill ha barn senare i livet blir det allt vanligare att man får problem sedan när man börjar försöka få barn.

- Det kan vara en ganska svår process att få barn, svårare än man har tänkt sig, säger Lise Eriksson forskardoktor i sociologi vid Åbo Akademi och gästforskare vid Uppsala universitet.

Ett negativt graviditetstest
Ett negativt graviditetstest graviditet,gravida kvinnor,Graviditetstest,Fertilitet

Det här har lett till att fler förlitar sig på surrogatmödrar. I Finland har användningen av surrogatmödrar tillsvidare varit på en väldigt småskalig nivå.

- Det har varit väldigt få fall som skett på medicinska grunder och alla par har varit heterosexuella par.

Etiska problem med surrogatmoderskap

Surrogatmoderskap har varit olagligt i Finlands sedan år 2007. Lagen stiftades i samband med att man förberedde lagen om assisterad befruktning. Enligt Eriksson tyckte man då att surrogatmoderskap var det mest komplicerade både etiskt och juridiskt.

- Det är fråga om olika problem beroende på om vi talar om altruistiskt surrogatmoderskap i Finland eller kommersiellt surrogatmoderskap i andra länder där kvinnor kanske gör det för pengar. Det finns också många sätta att tolka hur man ser på reproduktiv autonomi och kvinnors möjligheter att bestämma över sin egen kropp.

Lise Eriksson.
Lise Eriksson. Lise Eriksson. Bild: Lina Frisk/Yle. Åbo Akademi

För några år sedan fick 60 olika instanser uttala sig om hur de ser på surrogatmoderskap och möjligheten att legalisera det i Finland. Majoriteten av dem som tog ställning då tyckte att det är motiverat att legalisera altruistiskt surrogatmoderskap på medicinska grunder.

De som önskar att surrogatmoderskap ska legaliseras är främst kvinnor som saknar livmoder, personer som på grund av medicinska orsaker inte själva kan föda barn, men kanske har egna äggceller så de kan bli biologiska mödrar, samt många som försökt bli föräldrar med IVF-behandlingar i flera år utan att lyckas, menar Eriksson.

- Den andra stora gruppen är homosexuella män. I andra länder har det blivit allt vanligare för homosexuella män att använda surrogatmödrar, men den gruppen har vi inte talat om så mycket i Finland – ännu.

Internationella marknaden växer

Lagstiftningen i Finland innebär att det är förbjudet att göra assisterad befruktning på finländska fertilitetsbehandlingskliniker ifall det finns en avsikt att adoptera bort barnet, i praktiken fungera som surrogatmoder. Klinikerna får inte medverka till surrogatarrangemang.

Kuva laboratoriomaljasta
Kuva laboratoriomaljasta Bild: Mikko Kilpinen laboratorieprov,laboratorieutrustning,Fertilitetskliniker,barnlöshet,Behandling av fertilitetsstörningar

Trots att det är olagligt finns det ändå sätt att kringgå lagen, ifall man önskar använda en surrogatmoder.

- Det finns möjligheten till heminsemination och att göra traditionella surrogatarrangemang, vilket betyder att surrogatmodern blir biologisk mamma till barnet.

Ett annat alternativ är att hitta en surrogatmoder utanför landets gränser.

I dagsläget kan man åka till bland annat Ukraina, Georgien eller USA för att hitta en potentiell surrogatmamma. Många länder som tidigare har erbjudit surrogatmoderskap, som Indien, Thailand och Kambodja, har stängt sina gränser för kommersiellt surrogatmoderskap för utlänningar.

Kommer troligtvis öka i Finland

Eriksson säger att det fortfarande är väldigt ovanligt att finländska par använder utländska surrogattjänster. Däremot har det blivit allt mer vanligt i Sverige och Norge.

- Enligt en statlig rapport gjord i Sverige för några år sedan är det ungefär 50 surrogatbarn per år som kommer till Sverige, vilket är ganska mycket.

Tror du att det kommer att öka i Finland?

- Om man ser på utvecklingen i de andra nordiska länderna tror jag att det kommer att öka. Men det finns en grupp människor i Finland som väntar på att det ska legaliseras här istället.

Eriksson konstaterat att det finns flera problem med att använda surrogatmödrar utomlands, både ur ett juridiskt och praktiskt perspektiv.

Litet barn skriker i händerna på vuxen.
Litet barn skriker i händerna på vuxen. Bild: Most Photos/Aleksandr Davydov nyfödda,kolik (barnsjukdomar),Baby

- Det kan uppstå problem med att få ledigt från jobbet för att åka dit i flera månader. Sedan kan det vara svårt att garantera att barnet får finländskt medborgarskap, och att snabbt fastställa föräldraskapet så man inte blir strandad i ett främmande land med ett litet nyfött barn. Men hittills har det gått bra.

Närstående som vill hjälpa eller främling i behov av pengar

De finländska surrogatmödrarna har varit närstående personer till de barnlösa paren, till exempel en syster, en mamma, kollega eller nära vän, enligt Eriksson.

- Det är ofta kvinnor med flera barn som har haft lätta graviditeter tidigare. De har tyckt att det är ganska lätt att ställa upp för någon som är barnlös och lider av det.

På den internationella kommersiella marknaden finns det större klasskillnader mellan de barnlösa paren och surrogatmödrarna.

- Det är kanske kvinnor som behöver större ekonomiska resurser och ser det som en möjlighet att tjäna pengar till sin familj. I Ukraina vet jag att det finns många ensamstående mammor som ser det här som ett sätt att sköta både sina egna barn och få pengar.

Hur ser du på att man använder mindre bemedlade mer utsatta kvinnor?

- Jag tycker att det här är en fråga som de barnlösa par som reser utomlands behöver fundera på. Vad kan de göra så att den här surrogatmodern har det bra? Är det viktigt att vi håller kontakt med henne i framtiden för att se att hon har det bra? Kommer hon att få tillräckligt betalt? De här aspekterna behöver man ta reda på själv.

Gravid kvinna håller sig för magen
Gravid kvinna håller sig för magen graviditet,fertilitetsbehandling,illamående

Finns det frivilliga surrogatmödrar?

- Ja, absolut. I debatten i Sverige har argumentet om påtryckningar varit ganska viktigt, och det används som ett argument mot altruistiskt surrogatmoderskap, att närstående kvinnor kan utsättas för påtryckning att ställa upp till exempel för en syster. Men de finländska altruistiska surrogatmödrar som jag har intervjuat har inte upplevt påtryckningar. Ingen har tvingat dem att ställa upp. Tvärtom har de oftast själva tagit initiativet av medkänsla för de barnlösa paren. De har varit stolta över att de gjort det här.

Surrogatagenturerna vinstintresserade

Risken med att surrogatverksamheten blir allt mer kommersialiserad är, enligt Eriksson, att det finns stora ekonomiska vinstintressen hos surrogatagenturerna. Dessa agenturer erbjuder bland annat juridisk rådgivning, försäkringar och kontakter till kliniker.

I Sverige har det nyligen grundats en surrogatagentur som också riktar sig till finländska medborgare och de marknadsför sin verksamhet här.

- Jag tycker att det är viktigt att diskutera det eftersom nordiska medborgare har blivit allt aktivare på den internationella marknaden för surrogatmoderskap, och då kan man fråga sig om det är en bättre lösning att erbjuda altruistiskt surrogatmoderskap här i Finland. Det kunde vara ett säkrare alternativ för barnen.

Raskaana olevan naisen maha
Raskaana olevan naisen maha Bild: Yle, Paulus Markkula gravida kvinnor

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland