Hoppa till huvudinnehåll

Västnylänningarna blir allt färre - nu finns den senaste statistiken

Ingå kyrkby en vinterdag
I Ingå önskar man att flera människor från huvudstadsregionen bosätter sig i kommunen. Ingå kyrkby en vinterdag Bild: YLE/ Petra Thilman vinter i ingå

Invånarantalet minskar i alla de västnyländska kommunerna. Det visar färska siffror från Statistikcentralen.

Befolkningen minskade förra året mest i Ingå. Där minskade invånarantalet med 104 personer, eller med 1,9 procent.

I Hangö var befolkningsminskningen 1,7 procent. Det betyder att det bodde 146 personer färre i Hangö vid slutet av 2017 jämfört med slutet av 2016.

Både i Raseborg och i Lojo minskade befolkningsmängden med 0,8 procent. I Raseborg innebär det att invånarantalet sjönk med 226 personer. I Lojo minskade invånarantalet med 364 personer.

Befolkningsmängden sjönk minst i Sjundeå. Där var antalet invånare 32 färre den 31.12.2017 jämfört med 31.12.2016. Det betyder en minskning på 0,5 procent.

KommunFolkmängd 31.12.2017Folkmängd 31.12.2016Förändring, antalFörändring, procent
Ingå 5 481 5 585-104-1,9
Hangö 8 517 8 663-146-1,7
Lojo46 78547 149-364-0,8
Raseborg27 85128 077-226-0,8
Sjundeå 6 146 6 178 -32-0,5