Hoppa till huvudinnehåll

Ny e-utbildning lockar rekordmånga till Novia

Person som skriver på en bärbar dator
Person som skriver på en bärbar dator Bild: Yle övertidsarbete

Yrkeshögskolan Novias nya e-socionomutbildning på distans hör till de mest populära yrkesutbildningarna i Svenskfinland. Till de 15 studieplatserna finns 123 förstahandssökande, eller 8,2 sökande per nybörjarplats. Dessutom finns det sökande som har utbildningen som andra alternativ.

- Det är ett område där det behövs utexaminerade, så det är fint att det finns ett så stort intresse, säger Eva Sandberg-Kilpi, som är enhetschef för Novia i Åbo och Raseborg.

Studierna för e-socionomer ges som virtuell flerformsutbildning vid Novia i Åbo. De färdiga socionomerna kan arbeta med personer som behöver socialt stöd i vardag och kris.

Vid ÅA svårast att komma in till psykologi

Vid Åbo Akademi är det i år igen svårast att komma in till psykologiutbildningen. Det finns i år 287 sökande till de 20 platserna, eller 14,3 sökande per nybörjarplats.

I år sökte 2 765 personer till Åbo Akademi, vilket är en ökning med över 200 personer jämfört med i fjol. Antalet förstahandssökande är 1 450.

I antal ansökningar sökte flest till ekonomutbildningen, över 750 sökande på kandidatnivån.

Var tredje sökande får studieplats vid högskola

Vårens gemensamma ansökan till universitet och yrkeshögskolor avslutades på onsdagen.

Nästan 153 000 personer har sökt studieplats i årets gemensamma ansökan till högskolorna, berättar Utbildningsstyrelsen. Det är 1 500 fler än i fjol. Sammanlagt finns det nästan 50 000 studieplatser för dem.

Lättast går det att få börja studera teologi vid universiteten eller teknik vid yrkeshögskolorna. Minst studieplatser i förhållande till antalet sökande finns det vid universitetens bildkonstutbildning, som har 26,2 sökande per nybörjarplats, samt inom teater- och dansbranschen och inom psykologi.

Vid yrkeshögskolorna var det flest sökande till social-, hälso- och idrottsområdet samt området för teknik och kommunikation.

De flesta högskolor har urvalsprov. Största delen av resultaten klarnar mot slutet av juni.