Hoppa till huvudinnehåll

Alla sju besvär mot hotell och Citymarket på västra åstranden i Borgå förkastades: ”Vi besvärar oss igen om vi får”

Illustation av hotell och Citymarket vid västra åstranden i Borgå
Så här skulle Konstfabriksområdet kunna se ut efter att hybridbygget är klart. Illustation av hotell och Citymarket vid västra åstranden i Borgå Bild: Borgå stad K-citymarket,Konstfabriken,västra åstranden,planläggning,detaljplan,illustration

De som kämpar mot ett hybridbygge intill Konstfabriken i Borgå ger inte upp. Det här trots att Helsingfors förvaltningsdomstol enhälligt förkastade alla besvär mot planerna.

Alla sex domare var enhälliga: det planerade hotellet och Citymarket vid västra åstranden i Borgå får byggas. Alla sju besvär med tiotals undertecknare förkastades i Helsingfors förvaltningsdomstol i torsdags.

Men frågan är inte slutbehandlad, eftersom det ännu finns en möjlighet att Högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärsrätt.

Markku Välimäki (Saml) röstade mot den nya detaljplanen för området i stadsfullmäktige och besvärade sig också mot beslutet.

Han säger att domstolens beslut var väntat eftersom markanvändnings- och bygglagen nyligen har ändrats.

– Det att man tycker att staden har fattat ett dåligt beslut räcker inte längre som motivering. Tidigare beaktades också sådant som miljöfrågor och trafikkaos som vi lyfte upp i besvären.

Markku Välimäki
Arkivbild av Markku Välimäki. Markku Välimäki Bild: YLE/Jeanette Lintula Borgå,markku välimäki

Välimäki säger att de som besvärade sig senast har börjat diskutera fortsättningen.

Om Högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärsrätt kommer de som motsätter sig hybridbygget att fortsätta jobba för att stoppa det.

– Det här är en stor fråga som gäller hela staden, speciellt nuvarande centrum som kommer att försvagas eftersom många viktiga verksamhetsformer som nu borde finnas vid torget flyttas över till västra åstranden, säger Välimäki.

Ryms konstmuseet också vid Konstfabriken?

Markku Välimäki nämner också Arts and River Center, det vill säga konceptet för ett nytt konstmuseum och naturcenter som staden presenterade för ett par veckor sedan.

Också det bygget har planerats till Konstfabriksområdet.

– Projektet kan begravas om hybridbygget går igenom. Det finns inte sådant utrymme kvar på västra åstranden som personerna bakom museiplanerna har önskat och trott på, säger Markku Välimäki.

Kultur- och fritidsdirektör Merja Kukkonen säger att man i det här skedet inte har tagit ställning till hur planerna på ett konstmuseum i närheten av Konstfabriken kan påverkas av hotell- och Citymarketbygget.

– Konstmuseet går på dess villkor, säger Kukkonen. Det är ett långsiktigt projekt som också involverar företagare och hämtar fler företag till Borgå.

Bild på Merja KUkkonen
Arkivbild av Merja Kukkonen. Bild på Merja KUkkonen Bild: Yle/Daniela Ilvonen konst,Konst och Å-center

I praktiken betyder det alltså att man ännu inte har funderat på eventuella synergier med hotellet och stormarknaden, men att konstmuseet anpassas enligt det möjliga bygget.

– Det är viktigt att också konstmuseet finns i närheten av Konstfabriken för att kunna skapa möjliga synergier, säger Merja Kukkonen.

Borgå borde ha gjort en ny anbudsrunda

Om motståndarna får besvära sig till Högsta förvaltningsdomstolen ska de fokusera ännu mer på laglighetsaspekterna som också lyftes upp i de gamla besvären, säger Markku Välimäki.

En sådan aspekt gäller upphandling. Då Borgå stad började utveckla Konstfabriksområdet 2007 ordnades en anbudsrunda, som vanns av byggbolaget Hartela.

Då fanns bara hotellet med i det vinnande konceptet, medan tanken om ett Citymarket dök upp först senare.

En del av dem som besvärade sig ansåg att projektet borde ha konkurrensutsatts på nytt i och med att fullmäktige röstade igenom detaljplaneändringen i fjol – i stället för att utöka Hartelas byggrätt.

– Jag tror att det är ganska typiskt i kommunerna att någon aktör får in kängan genom dörrspringan och sedan börjar man underhandla om mer och kommunerna ger efter för att få inkomster, säger Välimäki.

Bild på Konstfabriken i Borgå.
Så här ser Konstfabriken ut i dagens läge. Bild på Konstfabriken i Borgå. Bild: Yle/Daniela Ilvonen Konstfabriken,Borgå,konstfabriken i borgå

Till tidningen Östnyland säger en lättad fullmäktigeordförande Mikaela Nylander (SFP) att domstolsbeslutet inte lämnar något öppet. Hon hoppas att beslutet respekteras och att ingen för det vidare till Högsta förvaltningsdomstolen.

Hur kommenterar du det här, Markku Välimäki?

– I en kommunal demokrati så kan man inte säga att någon inte får vara av annan åsikt än andra fullmäktigeledamöter. Vi har våra egna motiveringar och grunder för hur vi vill att området ska se ut i framtiden, säger han.

Läs också