Hoppa till huvudinnehåll

Besöksförbuden ignoreras: Tandlöst system, säger tingsdomare

Europaparlamentets bild, tema våld mot kvinnor
Fyrtio procent av de som bryter mot besöksförbuden är sådana som gör det upprepade gånger. De kan hinna bryta mot ett flertal besöksförbud innan polisen tar tag i ärendet. Europaparlamentets bild, tema våld mot kvinnor Bild: European Parliament ilska,våldtäkt,sexualbrott

Ett besöksförbud innebär att man förbjuder en person att ta kontakt med den som behöver skydd. Men det här betyder inget i praktiken för den som vill bryta mot besöksförbudet.

Antalet utfärdade besöksförbud har minskat under det senaste året men fortfarande bryts det mot cirka två av tre besöksförbud. Det visar antalet anmälningar om brott mot besöksförbud.

Siffrorna kommer från Statistikcentralen.

Det är ofta en och samma person som står för flera brott mot besöksförbud.

Fyrtio procent av de som bryter mot besöksförbuden är sådana som gör det upprepade gånger. De kan hinna bryta mot tiotals besöksförbud innan polisen tar tag i ärendet.

- Det är ett tandlöst system. Det ser fint ut på pappret men vill en person bryta mot besöksförbudet så gör hen det, konstaterar tingsdomare Lilian Grönlund på Österbottens tingsrätt.

Minskat behov eller hopplöshet?

Att antalet brott mot besöksförbud har minskat kan tolkas som att färre har behov av besöksförbud.

Det kan även tolkas som att de som är i behov av besöksförbud inte anser att besöksförbuden fungerar i praktiken.

Dessutom kostar det att anhålla om besöksförbud, och om besöksförbudet förkastas i tingsrätten kan man hamna i en ännu värre situation.

- Det finns en viss rädsla hos den utsatta att situationen bara blir värre, för då har den som trakasserar fått bekräftat att det är tillåtet att göra så.

Grönlund säger att straffet och handläggningstiden gör att det lockar till att bryta mot förbudet ifall man faktiskt har för avsikt att till exempel skada den andra eller ta livet av hen.

- Rädslan för att bli fast för att bryta mot besöksförbudet är ganska liten.

Lilian Grönlund, advokat på Vasa rättshjälpsbyrå.
Tingsdomare Lilian Grönlund tycker inte att besöksförbuden fungerar särskilt bra alla gånger. Hon efterlyser snabbare handläggningstider. Lilian Grönlund, advokat på Vasa rättshjälpsbyrå. Bild: YLE/Luzilla Backa lilian grönlund

Talande siffror

Det utfärdas kring 1500-2000 besöksförbud i Finland årligen. Både tingsrätten och polisen kan utfärda besöksförbud.

År 2016 utfärdade polisen 1591 besöksförbud och av dem anmäldes 1070 brott mot besöksförbud.

Det totala antalet besöksförbud, där både polisen och tingsrätten utfärdat besöksförbud, var 2346 stycken år 2016.

Det här är en ansenlig minskning från åren före det.

Det ser fint ut på pappret men vill en person bryta mot besöksförbudet så gör hen det

Av de som anmälts för att ha brutit mot besöksförbuden dömdes 158 personer år 2016. En minskning med över en tredjedel från år 2009.

I akuta fall är det polisen som utfärdar ett tillfälligt besöksförbud som behandlas brådskande av tingsrätten.

Tingsrätten befäster besöksförbudet för en begränsad tid, högst för ett år.

Man kan be om ett nytt besöksförbud efter att tiden löpt ut och om hotet fortgår.

Kan snabbt gå snett

Det är svårt att övervaka att den som trakasserar någon annan faktiskt upphör med det.

Det kan handla om allt från att skicka en massa textmeddelanden, ringa eller stå och banka på ytterdörren.

På en liten stund kan många besöksförbud därför brytas.

Straffet för att bryta mot besöksförbud är böter eller fängelse i högst ett år.

- Det blir ytterst sällan fängelse. I så fall finns det andra brott med i bilden också.

Ett besöksförbud kan i bästa fall fungera som en väckarklocka: en del personer behöver ruskas om för att förstå att deras beteende är osakligt.

För den utsatta räcker det inte med att man ”enbart” upplever att det finns en hotbild.

Den som ansöker om besöksförbud måste också kunna bevisa att det finns ett hot om brott.

Snabbare handläggningstid kunde kanske vara en lösning på problemet, enligt Grönlund. Då skulle orsak och verkan ge ett direkt resultat.

- Besöksförbudet har åtminstone den effekten att polisen kan ingripa effektivare och kan ta personen i förvar på enklare grunder.

Kvinna håller i sina glasögon och ett tomt formulär.
Ett besöksförbud kan i bästa fall fungera som en väckarklocka för den som trakasserar. Men för den del är besöksförbud enbart något som står på pappret - det har ingen verklig effekt. Kvinna håller i sina glasögon och ett tomt formulär. Bild: Mostphotos arbete,avtal,arbetslöshet,arbetslösa,kontrakt,protokoll,kvinna,glasögon,Händer,affärskvinnor,bokförare

Brottrabatt

Det är inte ovanligt att åtta-tio brott mot besöksförbud tas upp i en och samma stämningsansökan.

- Då får man inte trettio dagsböter för varje enskilt brott, utan man får ett gemensamt straff.

Straffet blir i ett sådant fall trettio dagar för det första brottet och om de andra brotten är likartade får man rabatt på dem.

- Det gemensamma straffet är alltid totalt lägre än vad man skulle få om de skulle handläggas separat, skilt för sig.

Kan man då säga att ju fler besöksförbud du bryter mot desto mindre straff får du?

- Totala straffet blir ju mindre än vad det skulle vara om det skulle handläggas skilt, så ja.

Cirka nio av tio av de som förses med besöksförbud är män.

Åldersmässigt fördelas besöksförbuden ganska lika, men flest besöksförbud utfärdas åt män i åldern 25-39 år.

Har du erfarenhet av besöksförbud och hur de fungerar? Mejla anki.westergard@yle.fi och berätta.

Vi publicerar eventuellt din text senare på svenska.yle.fi. Alla texter är då anonyma och vi förbehåller oss rätten att redigera texten.