Hoppa till huvudinnehåll

Fågelmatningen på Kodderviken i Borgå väcker frågor – Yle Östnyland har svaren

Fågelmatning på Kodderviken i Borgå
Stora högar med fågelmat är inte det optimala med tanke på smittorisken bland fåglarna. Fågelmatning på Kodderviken i Borgå Bild: Yle/Stefan Härus Fågelmatning,havre,utfodring,kodderviken

Blir Kodderviken övergödd, borde man ha miljölov och smittar fåglarna varandra? Det är några exempel på de frågor publiken har ställt till Yle Östnyland i anknytning till en artikel om fågelmatningen på Kodderviken.

I många år har Borgå fågelförening matat anländande flyttfåglar på Koddervikens is i Borgå.

Den 17 mars i år körde fågelföreningen ut närmare tre ton havre på isen.

Yle Östnyland beskrev i en nyhetsartikel hur bordet är dukat för de anländande flyttfåglarna ute på Kodderviken.

Frågorna om lämpligheten att föra ut så stora mängder säd på isen började komma in. Svar på frågorna ges i den här artikeln.

Viken är redan övergödd

Arto Lankinen, miljövårdsinspektör vid Borgå stad, säger att man inom stadens miljövårdsbyrå har funderat på eventuella miljöproblem med fågelmatningen men kommit fram till att den inte kräver speciella åtgärder.

Hur kan det här tänkas påverka övergödningen?

- Kodderviken är ju en vik med mycket sjöfågel under speciellt våren, så det mesta av havret äts säkert upp av flyttfåglarna. För det andra var viken under Borgå landskommuns tid den plats där centralreningsverket släppte ut sitt vatten, så viken är sedan tidigare övergödd. Med andra ord: Fågelmatningen påverkar knappast den saken nämnvärt, säger Lankinen.

Enligt Lankinen släpps det fortfarande ut renat avloppsvatten i Kodderviken i krissituationer, så miljövårdsbyrån i Borgå har inte sett fågelmatningen som ett problem.

Fågelmatning på Kodderviken i Borgå
Den sena våren har gjort att fåglarnas flyttning är fördröjts. Bara enstaka svanar och gäss har tillsvidare hittat till Kodderviken. Fågelmatning på Kodderviken i Borgå Bild: Yle/Stefan Härus fåglar,Fågelmatning,borgå

Alger och miljölov

Kommer viken att vara full av alger i sommar?

- Saken är inte undersökt utgående från fågelmatningen. Det handlar trots allt om så små mängder. Bottensedimentet frigör redan stora mängder näringsämnen, vilket kan påverka algblomningen, säger Lankinen.

Har det krävts miljölov att föra ut tre ton havre på isen på ett relativt begränsat område?

- Nej, inget miljölov har krävts. Däremot har det behövts ett lov av markägaren eller rättare sagt ägaren av vattenområdet, det vill säga Borgå stad, säger Lankinen.

Är spannmålet som använts granskat så att det inte innehåller flyghavre?

- Flyghavret är inget problem ute på isen. Problemet uppkommer närmast om det finns flyghavre i utsädet. Det eventuella flyghavre som finns på isen försvinner till havets botten om det inte äts upp av fåglarna innan det, säger Lankinen.

svanar flyger
Stora mängder sångsvanar brukar hitta till Kodderviken under våren. svanar flyger Bild: Henrik Lund sångsvanar

Hälsoaspekterna en svårare nöt att knäcka

Förutom miljöaspekterna har det också kommit in frågor om hälsoaspekterna. Frågorna handlar bland annat om parasiter och salmonella och om sättet att sprida ut havret i högar på isen.

Finns det risk att fåglarna smittar varandra vid ett buffetbord som detta?

- Det är ingen idealisk situation. Fåglarna bajsar i maten och i en koncentrerad samling fåglar är smittorisken hög. Jag skulle rekommendera att man inte för ut tre ton mat på en gång, utan i stället i mindre doser och oftare, säger Sanna Sainmaa, veterinär vid Högholmens djurpark i Helsingfors.

Inte olagligt men inte heller bra

Är dylika åtgärder överlag lagliga med tanke på parasiter och salmonella?

Enligt veterinär Sanna Sainmaa ökar risken för sjukdomar hos fåglarna i takt med att fåglarnas antal ökar. Ju större mathögar desto större risk för smittsamma sjukdomar som till exempel salmonella.

- En typ av matningsautomat eller alternativt att man för ut mindre mängder och inte till en och samma plats varje gång, det ser jag nog som det ultimata systemet, säger Sainmaa.

Enligt Sainmaa kunde principen vara den samma som vid matningsstationer för småfågel, det vill säga att fåglarna inte kommer åt att bajsa i maten över huvud taget.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland