Hoppa till huvudinnehåll

Här ska offer för våld i nära relationer få skydd - Esbo har varit utan skyddshem i över fem år

Skyddshemmet Pellas i Esbo.
Pellas skyddshem ska hjälpa närmare 200 personer per år. Skyddshemmet Pellas i Esbo. Bild: Yle / Petter Blomqvist skyddshem,Esbo

Esbo har saknat ett eget skyddshem sedan 2013. Pellas skyddshem öppnade i tisdags och ska hjälpa närmare 200 personer per år. Behovet av skyddshemsplatser är stort i huvudstadsregionen.

I det stora allmänna utrymmet på Pellas skyddshem i Esbo strålar solen in genom fönster som sträcker sig från golv till tak.

I lekhörnan står kramdjur, dockskåp och barnböcker uppradade, ännu orörda av barnahänder.

Skyddshemmets öppningsfest ordnades på tisdagen och utrymmena ska finnas tillgängliga för personer som söker skydd från våld i nära relationer.

Man kan söka sig till skyddshemmet utan remiss och att övernatta kostar ingenting. Personal finns på plats dygnet runt.

Lekhörnan vid skyddshemmet Pellas i Esbo.
Det går bra att ta med sig barn till skyddshemmet. Lekhörnan vid skyddshemmet Pellas i Esbo. Bild: Yle / Petter Blomqvist leksaker,barn (familjemedlemmar),skyddshem

Esbo har inte haft ett skyddshem sedan år 2012, och det har länge funnits ett behov för ett nytt skyddshem i staden.

– Hela huvudstadsregionen har haft få skyddshem och få platser. Personer i Esbo har ofta sökt hjälp i skyddshemmen i Helsingfors, och då har man tyvärr varit tvungna att hänvisa till andra skyddshem längre bort, eftersom belastningen har varit så stor, säger Helena Ewalds.

Hon är utvecklingschef vid Institutet för hälsa och välfärd THL, med ansvar för den nationella koordineringen av skyddshemsverksamhet.

Öppet för alla

Skyddshemmet Pellas ligger i Kvarnby och ska hjälpa mellan 150 och 200 personer om året. I skyddshemmet finns privata sovrum och allmänna utrymmen som vardagsrum och kök.

Utrymmena påminner mest om ett internat eller en lägergård.

Det främsta syftet med skyddshemmet är att ge trygghet. Dessutom ges det krishjälp och rådgivning till dem som kommer.

Ett av rummen i skyddshemmet Pellas med två bäddade sängar.
På skyddshemmet kan personer som upplevt våld i nära relationer övernatta gratis och få rådgivning. Ett av rummen i skyddshemmet Pellas med två bäddade sängar. Bild: Yle / Petter Blomqvist skyddshem,säng

Största delen av de som söker sig till skyddshem är kvinnor, men också män är välkomna. Det går också bra att ta med sig sina barn till skyddshemmet om man känner att hemmet inte är tryggt.

Skyddshemmet ordnas av föreningen Pääkaupungin turvakoti. Sedan år 2015 finansieras skyddhemmen i Finland av staten. Tidigare var det kommunerna och penningautomatföreningen som stod bakom finansieringen.

Staten har också beviljat tilläggsfinansiering på 4 miljoner, vilket leder till att fyra nya skyddshem grundas, varav Pellas i Esbo är ett.

De tre övriga ska öppnas i Tammerfors, Tavastehus och Seinäjoki.

Svårt att hitta lämpliga utrymmen

Enligt Ewalds har det underlättat verksamheten att staten tagit över finansieringen, och spridningen av skyddhem är i nuläget ganska bra.

– De besvärligaste områdena är naturligtvis de i glesbebygden som i norra Finland. Men det finns också planer på att få ytterligare finansiering under nästa år, så att vi kan ordna fler platser, speciellt i storstäderna, säger Ewalds.

Även om det finns behov för fler skyddshemsplatser i huvudstadsregionen finns det i nuläget inga konkreta planer på att utvidga ytterligare.

– Det kan finnas behov i området av Träskända och Kervo, men oftast brister det i att det saknas lämpliga utrymmen. Vi vet inte riktigt ännu hur det blir, säger Ewalds.