Hoppa till huvudinnehåll

Hundratals företag har jobb att erbjuda men hittar ingen att anställa

Espoo Catering nya storkök i Kilo i Esbo
Det råder brist på bland annat kökspersonal. Espoo Catering nya storkök i Kilo i Esbo storkök,Storkök i Kilo

I en enkät som Yle har gjort berättar hundratals företag att de har brist på arbetskraft, samtidigt som det finns hundratusentals personer som går arbetslösa.

Yle riktade frågan till företag som är medlemmar i föreningen Företagarna i Finland och frågeställningen var om brist på kompetenta arbetstagare har hindrat dem att anställa folk i år eller 2017.

Drygt 540 svarade jakande. Sammanlagt kom det in drygt 1 200 svar i enkäten.

Bristen flaskhals för tillväxt?

Arbetskraftsbrist är ett fenomen som är typiskt då ekonomin växer. Nu är ändå många företagare oroade för att bristen bromsar den ekonomiska tillväxten. Svaren i enkäten bekräftar den oron.

- Vi skulle kunna ta emot fler beställningar men det går inte eftersom vi inte hittar folk att anställa, säger en företagare i Kouvola som letar efter en person som kunde jobba med lagerlogistik.

I de skriftliga svaren i enkäten vittnar många företagare om sina svårigheter att hitta folk. Många anser att de så kallade flitfällorna är ett hinder.

Det är helt för krångligt eller till och med olönsamt att ta ett kortvarigt jobb, trots att det bjuds ut till en arbetslös.

Säsongjobb minst attraktiva

Särskilt till säsongsbetonade jobb är det svårt att hitta anställda. Den växande turismen i Norra Finland innebär på sina håll en skriande brist på servicepersonal.

Men den är svår att hitta för det är inte många som vill flytta, eller ha väldigt långa arbetsresor.

Enkäten visar att det framför allt är de små företagen som upplever arbetskraftsbrist.

Trots att undersökningar visar att anställda i små företag trivs bättre än i stora, söker sig folk tydligen hellre till större företag, konstaterar Petri Malinen som är ekonomi vid Företagarna i Finland.

Kockar och försäljare behövs

Störst brist råder det enligt Yles enkät på försäljare. Kockar och och annan kökspersonal kommer tvåa.

Sedan följer lastbilschaufförer, byggnadsarbetare och fastighetsskötare.

Det behövs också redovisare, kontorsstädare, bilmontörer och anställda i hemvårdsbranschen.

Pellervo ekonomiska forskningsinstitut vill tona ned arbetskraftsbristens betydelse för ekonomisk tillväxt.

PTT anser att en del av jobben blir obesatta för att de helt enkelt är för dåligt betalda.

Yle sände enkäten om arbetskraftsbrist till medlemsföretagen i Företagarna i Finland. 1 215 svar kom in.

Strax under hälften av företagen, 537 stycken, svarade att de någon gång har haft svårt att hitta folk att anställa.

Ursprungsartikeln
är skriven av Veli-Pekka Hämäläinen, Henry Lämsä och Antti Hämäläinen. Carin Göthelid sammanställde den för Svenska Yle.