Hoppa till huvudinnehåll

Migrationsverket får hård kritik för sitt sätt att tolka lagen

Sovande man på flyktingförläggningen i Pansio, Åbo
Sovande man på flyktingförläggningen i Pansio, Åbo Bild: Yle/Monica Forssell asylsökande

Centralförbundet för Barnskydd kritiserar Migrationsverket för att tolka lagen på ett inhumant sätt då det gäller ensamkommande flyktingbarn.

Det är orimligt att nästan 1 000 unga hela tiden måste vara rädda för att deras uppehållstillstånd i Finland tar slut bara för att Migrationsverket har ändrat sin praxis.

Den nya lagtolkningen stöder inte heller en integration av de ensamkommande unga, säger barnskyddsförbundet.

Ändring sedan Migri tog över

Det var i början av fjolåret som beviljandet av uppehållstillstånd överfördes från polisen till Migri.

Tidigare hade polisen nästan automatiskt gett förnyat uppehållstillstånd till asylsökande som fått tillstånd att vara i Finland av individuella, humanitära skäl.

Migrationsverket följer här en annan linje, säger barnskyddsförbundet. Förnyat uppehållstillstånd ges för bara ett år i taget, och tillstånden löper oftast ut då den unga personen fyller 18 år.

Personer som närmar sig 18 års ålder har också fått negativt asylbesked.

Leder till stor osäkerhet för de unga

Migris sätt att tolka lagen leder till stor osäkerhet för de unga och kastar en skugga över möjligheterna till integration under många års tid.

Om fortsatt uppehållstillstånd inte beviljas kan det handla om liv och död, påpekar barnskyddsförbundet.

Unga asylsökande vill utbilda sig och få en plats i samhället, och det är också i samhällets intresse att migrationspolitiken stöder en integration.

Nu signalerar det finländska samhället i stället att människor som beviljats uppehållstillstånd av humanitära skäl ändå inte är välkomna hit, säger förbundet.

Flyktingbarn i Esbo mår sämre av oron

Riitta Moghaddam som är ledande socialarbetare i Esbo säger att det syns tydligt att flyktingbarnen nu känner en större oro för framtiden.

Hon jämför situationen med hur det var för några år sedan då ensamkommande flyktingbarn i regel beviljades uppehållstillstånd för fyra år åt gången.

- Man ser på ungdomarna att det påverkar dem väldigt mycket, det hindrar deras integrering i samhället. De är hela tiden oroliga för om de får stanna kvar eller blir utvisade.

Esbo erbjuder mottagnings- och integrationstjänster för ungefär hundra ensamkommande flyktingbarn.

Också personalens resurser går till ansökningsrumban

Eftersom flyktingbarnen i dagens läge inte kan vara säkra på att få stanna har de svårare att koncentrera sig på skolgång och att lära sig landets språk. De upplever att de kanske inte är välkomna i Finland.

- Vi ser en ökad självdestruktivitet, de unga har ångest och allmänt psykiskt illamående och många har väldigt svårt att koncentrera sig, säger Moghaddam.

När uppehållstillstånden beviljas för ett år åt gången betyder det att byråkratin också tar en stor del av personalens krafter, säger Moghaddam.

- Socialarbetarna ska hjälpa med integrering och stöda dem så att de blir självständiga, men personalens tid går åt till ärenden som gäller uppehållstillstånd. Det här är ju bortkastade resurser, konstaterar Moghaddam.