Hoppa till huvudinnehåll

Grönt ljus för Nordstream 2 - men Östersjön måste skyddas

staplade rör
staplade rör Bild: Monica Slotte / Yle Koverhar,gasledningar,Nord Stream,Hangö,Hangö hamn,gasrör hangö

Statsrådet har godkänt Nordstream 2 AG:s projekt att bygga gasledningar genom Finlands ekonomiska zon.

Tillståndet gäller två parallella gasledningar mellan Ryssland och Tyskland. Ledningarna mäter 1 200 kilometer - närmare 400 kilometer går igenom finländsk zon.

Statsrådets godkännande är villkorligt - projektet ska bland annat beakta Östersjöns känslighet och sårbarhet.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland behandlar det vattenlagsenliga tillståndet för rörledningarna. En miljökonsekvensbedömning ska också göras.

Ledningarna utgör ett säkerhetspolitiskt problem?

Flera europeiska länder - med Baltikum i spetsen - har sett säkerhetspolitiska problem med den nya gasledningen.

Det har spekulerats i riskerna med avancerad teknik som gör det möjligt att placera ut olika slags underrättelsesystem i gasledningssystemet.

Finland har hittills betonat att man enbart oroar sig för miljöaspekterna.

Det här trots varningar om att det politiska beroendet skulle öka och att Ryssland kunde använda gasledningen som ett påtryckningsmedel.

Nordstream 2-ledningarna ska enligt planerna löpa i närheten av den redan existerande Nord Stream-ledningen.

Enligt planerna ska rörledningarna läggas åren 2018-2019 och tas i kommersiellt bruk vid ingången av år 2020.