Hoppa till huvudinnehåll

Hon blev slagen och uppmanades återvända därifrån hon kommit – inget hatbrott enligt åklagaren

Nahla Hewidy jobbar i biblioteket i Malmgård i Helsingfors.
Hewidy blev misshandlad av en kvinna i biblioteket. Hon anser själv att motivet till misshandeln var rasistiskt men fallet drevs inte som ett hatbrott. Nahla Hewidy jobbar i biblioteket i Malmgård i Helsingfors. Bild: Yle/ Christoffer Gröhn bibliotek,bibliotekarie,nahla hewidy

En kvinna slet av Nahla Hewidys huvudduk, slog henne och sade att alla som du borde sticka tillbaka därifrån de kommit. Kvinnan dömdes för misshandel, men åklagaren ansåg inte att det var ett hatbrott. Hewidy anser själv att misshandeln hade rasistiskt motiv och polisen har klassificerat händelsen som ett hatbrott.

Yle Huvudstadsregionen berättade om misshandeln den 29 december 2016. Bibliotekarien Nahla Hewidy sade då att hon upplever att attacken hade rasistiska drag. Den aspekten har helt förbisetts då misshandeln nu har behandlats i rätten. Hur åklagaren motiverar sitt agerande framkommer senare i artikeln.

Händelsen ägde rum dagen före julafton, den 23 december 2016. En kvinna kom då till biblioteket i Malmgård i Helsingfors. Två anställda var på jobb den dagen och en av dem var Hewidy.

– Kvinnan rasade mot några barn och när jag gick för att se vad som händer trodde kvinnan att det var mina barn och gav uppfostringsråd åt mig. Kvinnan anklagade barnen för att de försökte söndra fönstret i aulan precis utanför biblioteket, säger Hewidy.

"Istället för att svara slog hon mig med knytnäve i ansiktet"

Hewidy är muslim och är född i Egypten men har bott nästan hela sitt liv i Finland. Flera av barnen som kvinnan rasade mot har utländsk bakgrund.

– För att lugna ner situationen gick jag ut från biblioteket med barnen. Kvinnan kom efter och skrek att du tycker alltså att det är okej att retas med småflickor i Finland. Kvinnan pekade på ett av barnen, en flicka, som i motsats till de andra inte hade invandrarbakgrund. Jag frågade då om hon har blivit retad, men hon nekade till det.

– Kvinnan sade då att flickan inte vågade berätta för mig när jag är sådan där, varpå jag frågar vad hon menar med det. Istället för att svara slog hon mig med knytnäve i ansiktet.

Nahla Hewidy utanför biblioteket i Malmgård i Helsingfors.
Här utanför biblioteket i Malmgård slog kvinnan Hewidy första gången. Nahla Hewidy utanför biblioteket i Malmgård i Helsingfors. Bild: Yle/ Christoffer Gröhn bibliotek,bibliotekarie,nahla hewidy

"Kvinnan försökte också gå samman med min kollega mot mig"

Hewidy tog då kvinnans ryggsäck för att hon ska kunna identifieras och gripas av polis. Då eskalerade situationen.

– Kvinnan slängde en betalkortsställning av metall på mig och skrek alla världens kränkande uttryck. Hon rev bort min huvudduk och uppmanade mig åka tillbaka därifrån jag har kommit.

Hewidys kollega ringde samtidigt polisen.

– Kvinnan försökte gå samman med min kollega mot mig. Med min kollega som är finländare eskalerade situationen inte på samma sätt fastän också kollegan försökte upprätthålla ordningen.

Vad är ett hatbrott?

Hatbrott är ingen brottsrubricering men kan enligt Finlands strafflag leda till ett skärpt straff. Brottsrubriceringen är ofta misshandel, ärekränkning eller skadegörelse.

Definitionen på hatbrott är ett brott som riktar sig mot en person på grund av att offret tillhör en nationell, religiös, etnisk, sexuell eller annan motsvarande folkgrupp. Motivet till ett hatbrott är gärningsmannens fördomar eller hat mot folkgruppen i fråga.

Största delen, eller över 80 procent, av de hatbrott som polisen registerar är rasistiska brott.

Enligt Polisyrkeshögskolans hatbrottsöversikt gjordes 427 brottsanmälningar som gäller hatbrott i Esbo, Helsingfors och Vanda 2016. Antalet har stigit med över hundra i jämförelse med 2014. Enligt översikten som gäller för hela landet riktas största delen av hatbrotten mot en persons etnicitet eller nationalitet.

Källa: Brottsofferjouren och Polisyrkeshögskolans hatbrottsöversikt

Hewidys kollega bekräftar händelseförloppet

I förundersökningen, som Yle Huvudstadsregionen tagit del av, framgår att Hewidys kollega Tiia Porkka berättat om händelsen på samma sätt som Hewidy.

Porkka har i polisförhör sagt att hon sett kvinnan slå Hewidy och att kvinnan skrikit "om du inte åker tillbaka till ditt hemland så dödar jag dig" (översättning från finska). Porkka säger också till Yle Huvudstadsregionen att kvinnan skrikit rasistiska glåpord.

Barnen som var på platsen har inte förhörts som vittnen men i polisanmälan framgår att barnen berättat att kvinnan betett sig osakligt.

Kvinnan har i förhör lyft fram att Hewidy har utländsk bakgrund och att flera av barnen på platsen också har det.

Alla som är som du borde sticka tillbaka till den fitta därifrån de har kommit

När Hewidy förhördes av polisen sade hon att hon anser att det förutom misshandel också är fråga om ett hatbrott. Hewidy säger i förhöret att kvinnan skrikit "alla som är som du borde sticka tillbaka till den fitta därifrån de har kommit" och "om de inte gör det borde de dödas och jag ska döda dig" (översättning från finska).

– Överkonstapeln som förhörde mig sade att om jag anser att det är ett hatbrott så noteras det. Konstapeln sade att fastän han själv ser att det finns tecken som tyder på att det är på det sättet varnade han mig för att åklagaren inte nödvändigtvis lyfter fram hatbrottsaspekten.

Kvinnan dömdes till 25 dagsböter

Hewidy fick inte kontakt med åklagaren under processen och kunde därmed inte säga direkt åt henne att hon anser sig ha blivit utsatt för ett hatbrott.

I april 2017 väckte åklagare Jenna Koskinen åtal mot kvinnan som slagit Hewidy. Enligt åtalet var det en vanlig misshandel och där nämns inte vad kvinnan skrikit åt Hewidy.

Därmed nämns inte heller i domen att misshandeln kan ha haft ett rasistiskt motiv och vara ett hatbrott, vilket skulle ha skärpt straffet.

Kvinnan dömdes i Helsingfors tingsrätt i februari till 25 dagsböter på sammanlagt 150 euro för misshandel. Domen har inte överklagats och har vunnit laga kraft.

Kvinnan förnekade att hon slagit Hewidy eller betett sig våldsamt. Rätten konstaterar ändå att bevisen stöder en del av det Hewidy berättat. Däremot finns det inga andra bevis än Hewidys berättelse på att kvinnan slagit Hewidy utanför biblioteket. Bara en del av händelseförloppet har dokumenterats av en övervakningskamera.

Biblioteket i Malmgård i Helsingfors.
Inne i biblioteket finns en övervakningskamera, men hela händelseförloppet har inte dokumenterats. Biblioteket i Malmgård i Helsingfors. Bild: Yle/ Christoffer Gröhn bibliotek,allmänna bibliotek,Helsingfors,malmgård

Polisinspektör Måns Enqvist vid Polisstyrelsen uppger att misshandeln i polisens system är klassificerat som ett hatbrott.

Förundersökningen i fallet leddes av kriminalkommissarie Heidi Niemi och hon skriver per e-post att under förundersökningen framkom inget som tyder på att händelsen skulle ha haft drag av hatbrott och vara riktad mot muslimer.

Åklagare: Inget rasistiskt motiv

På samma linje är åklagare Jenna Koskinen. Hon vill bara intervjuas per e-post. Hon skriver att hon anser att gärningen inte hade ett rasistiskt motiv. På basis av förundersökningsmaterialet uppstod situationen på grund av oenighet kring barnens bollspel, skriver Koskinen.

På frågan om inte det kvinnan skrikit till Hewidy visar att motivet kan ha varit rasistiskt svarar Koskinen bara att förundersökningen har beaktats i sin helhet.

Gällande kontakten till Hewidy skriver åklagaren att då det gått nästan ett år sedan åtalsprövningen kan hon tyvärr inte minnas om parterna haft kontakt med henne under åtalsprövningen.

Själva rättegången sköttes av en annan åklagare, Noora Juntunen. Hon skriver per e-post att hon inte haft anledning att se på ärendet på annat sätt än den åklagare som väckte åtal.

Enligt Juntunen fanns det inte bevis för att den åtalade kvinnans motiv var rasistiskt. Hon skriver att både Hewidy och den åtalade kvinnan berättade att händelsen började då kvinnan lade sig i barnens bollspel vilket Hewidy reagerade på och därefter blev situationen våldsam.

Smärtorna lindrades efter någon månad. Men hatbrottet var det mest betydande i hela händelsen. Därför är det en stor förlust att det inte ens behandlades i rätten― Nahla Hewidy

"En stor förlust att hatbrottet inte ens behandlades"

Trots att kvinnan som slog Hewidy nu har dömts anser Hewidy att hon inte fått fullständig upprättelse.

– Det handlar för mig inte om att kvinnan inte fick strängare straff på grund av att misshandeln hade hatmotiv utan om att hatbrottet inte ens behandlades.

– Blåmärkena som jag fick på ryggen blev bättre och smärtorna lindrades efter någon månad. Men hatbrottet var det mest betydande i hela händelsen. Både enligt mig och enligt barnen på platsen. Med dem tvingades vi behandla det här ganska länge. Därför är det en stor förlust att det inte ens behandlades i rätten, säger Hewidy.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen