Hoppa till huvudinnehåll

Inveon och Prakticum bråkar om lokaler – yrkesskolorna har en vecka tid på sig att komma överens

Lastbil utanför skola.
Inveon och Prakticum i Östnyland ska gå samman, men nu kommer skolorna inte överens om fastigheterna. Lastbil utanför skola. Bild: Yle/Mikael Kokkola yrkesläroanstalter,inveon

Allt var så gott som klappat och klart för att Inveon och Prakticum i Borgå skulle kunna gå samman. Men nu har ett bråk om fastigheter blossat upp mellan de två yrkesinstituten. Yle Östnyland redogör för nuläget.

Enligt tidningen Uusimaa vill Inveons styrelse inte godkänna den avtalstext som Prakticums styrelse har utarbetat. En stötesten är att Prakticum bara förbinder sig att slutföra pågående utbildningar efter fusionen.

Borgås stadsstyrelseordförande Jaakko Jalonen (SDP) säger till tidningen att Borgå inte kan godkänna avtalet i dess nuvarande form.

Yle Östnyland ringde upp Mia Heijnsbroek-Wirén (SFP), ordförande för stadsstyrelsen i Lovisa som också är en av ägarkommunerna.

Hur ser du på det här ur Lovisas synvinkel – hur allvarliga är problemen?

– Fastighetsfrågan är nog det största problemet, och det är en verkligen stor fråga. De fastighetsvillkor som Prakticums styrelse har ställt är jätteproblematiska och ur Lovisasynvinkel hoppas även jag att de omprövar sitt beslut.

Mia Heijnsbroek-Wirén.
Mia Heijnsbroek-Wirén. Arkivbild. Mia Heijnsbroek-Wirén. Bild: Yle / Hanna Othman Mia Heijnsbroek-Wirén

Fastighetsfrågan handlar om Edupolis lokaler i Estbacka. Det nya bolaget bakom Edupoli, Edupoint, har erbjudit Prakticum att hyra lokaler där, men Prakticum har tackat nej och vill inte ens förhandla.

Enligt Prakticum är lokalerna för stora och läget dåligt. Däremot finns det inga klara besked om vilka alternativen är.

Varför är Prakticums fastighetsvillkor problematiska för de östnyländska kommunerna, Mia Heijnsbroek-Wirén?

– Det här skulle vara ett ypperligt sätt att kunna hyra en lokal där hela utbildningen skulle vara på samma ställe. För Prakticums styrelse är det viktigt att inse att majoriteten av personalen och eleverna kommer från Inveon och att de hemskt gärna, om möjligt, alla skulle vara på samma ställe.

Hon inflikar att Prakticum i Helsingfors redan länge haft som linje att man ogärna äger väggar och fastigheter, utan att man hellre hyr.

– Den här fastighetslösningen är absolut den bästa möjliga som hittills har funnits på bordet, att man skulle hyra behövliga lokaler av Edupoint på Yrkesvägen. Det är olyckligt att Prakticum inte vill förhandla om Edupoints anbud.

Artikeln fortsätter efter faktarutan.

Det här har hänt

  • Andra stadiets yrkesutbildning i Östnyland har debatterats flitigt de senaste åren. Kommunerna och skolorna har inte alltid kommit överens. Bland annat har det handlat om språkfrågor.
  • Hösten 2016 beslöt kommunerna att förändra andra stadiets yrkesutbildning. Fyra skolor ska bli två: Point College och Edupoli slås ihop, likaså Prakticum och Inveon.
  • Ägarkommunerna har godkänt fusionerna och grundavtalen för de två nya utbildningsanordnarna, Edupoint och Prakticum.
  • Borgå, Sibbo, Lovisa, Lappträsk, Pukkila, Askola och Orimattila är delägare i de nya bolagen. Mörskom och Borgnäs har fattat beslut om att inte vara med.
  • Allt var fem före färdigt med tanke på fusionerna, som ska äga rum 1.1.2019. Men nu har det uppstått problem med avtalet för den svenska yrkesutbildaren.

Det börjar bli bråttom om fusionen ska bli av den 1 januari 2019 som planerat. Senast den 16 april borde ansökan om strategifinansiering från staten lämnas in.

Prakticum och Inveon har alltså en vecka på sig att komma överens.

Hur stor är chansen att ni lyckas lösa problemet i tid, Mia Heijnsbroek-Wirén?

– Tidtabellen är jättetajt, men vi hoppas att Prakticums representanter skulle kunna ge sig tid att komma till Borgå på torsdag för att se vilka realiteterna är, att diskutera med oss och sedan ompröva sitt beslut.

"En arbetsolycka att Prakticum inte inser hur bra fastigheten är"

Mia Heijnsbroek-Wirén säger att hon får en känsla av déjà vu eftersom man också tidigare under processens gång har haft problem med att ansöka om strategifinansiering.

– Nu när vi har kommit så här långt så hoppas jag att vi kan komma framåt på ett konstruktivt och positivt sätt. Allt annat är i princip överenskommet och klart och jag vet att Prakticum också har en stark vilja att utveckla yrkesutbildningen i Östnyland.

Hon tycker också att Prakticum absolut måste förhandla med Edupoint om att hyra lokalerna i Estbacka.

Det finns utrymme att förhandla och det skulle också vara positivt för de östnyländska ägarkommunerna om Edupoint kan hyra ut överflödiga lokaler.

– Jag tycker att det är en arbetsolycka att man nu inte inser hur ändamålsenlig fastigheten på riktigt är. Man måste bara förhandla sig till rätta proportioner så att man inte hyr för mycket.

Vi har ännu mycket att fundera på innan vi är i mål― Mia Heijnsbroek-Wirén

Heijnsbroek-Wirén säger att lokalen är gigantisk, och troligen 3 000 kvadratmeter för stor för Inveon och Prakticums framtida behov.

Trots det skulle yrkesskolutbildningen fortsätta smärtfritt i lokalen i Estbacka, i stället för att man till exempel går in för att vänta på nybyggen på västra åstranden.

– Men man måste inte fundera på allt nu i den här vevan utan man kan utveckla fastigheten i framtiden. Bland annat kommer Inveon att behöva elevbostäder. Vi har ännu mycket att fundera på innan vi är i mål.

Vad händer om skolorna inte lyckas komma överens om villkoren på en vecka?

– På torsdagen slog Inveons styrelse fast att man inte kastar yxan i sjön den 16 april, utan man vill att Prakticums styrelse berättar hurdana villkoren är senast den 4 maj. I juni måste skolan ansöka om upprätthållartillstånd och det är den yttersta deadlinen.

Läs också