Hoppa till huvudinnehåll

Det nya Nickby – fyra modiga förslag om hur Sibbos kommuncentrum kan utvecklas

Det nya Nickby-kväll 09.04.18
Sibboborna bekantade sig närgånget med de fyra alternativen för det nya Nickby. Det nya Nickby-kväll 09.04.18 Bild: Yle/Stefan Härus Sibbo,Nickby,det nya nickby

Visst händer det mycket i Nickby just nu, men det är bara början. På måndagen kunde Sibboborna bekanta sig med några arkitekters modiga förslag om hur Nickby skulle kunna utvecklas.

Det nya Nickby. Så kallas ett stadplaneringsprojekt som de unga arkitektbyråernas kollektiv, Uusi Kaupunki (Ny Stad), har utarbetat tillsammans med Sibbo kommun.

Kollektivet Uusi Kaupunki har tidigare arrangerat över 20 stadsevenemang i bland annat Bukarest, Tallinn, Tammerfors och Uleåborg samt förverkligat Yles tv-serie Kaupunki uusiksi.

Skissförslag på Stora byvägen
Förslag 1: Stora Byvägen. Skissförslag på Stora byvägen Bild: Sibbo kommun / AOR Arkkitehdit Sibbo,Nickby,stora byvägen

Fantasi och nytänkande

I projektet Det nya Nickby presenterar kollektivet nu en modig vision av Sibbos kommuncentrum Nickby. Projektet innehåller fyra förslag som väcker tankar och som ligger hästlängder från invanda modeller.

Tanken är att Sibboborna ska kunna ge ris och ros och komma med kommentarer om de fyra alternativen.

Man kan kommentera förslagen i en webbenkät.

På måndagen kunde man också kommentera förslagen i skolcentret Nickby hjärta där bland andra Sibbo kommuns generalplanechef Kaisa Jama presenterade förslagen för intresserade Sibbobor.

– Vi har hört invånarnas synpunkter om Nickbys historia och nutid och nu har synpunkterna omvandlats till konkreta förslag av fyra arkitektbyråer. I webbenkäten kan Sibboborna diskutera förslagen och här i kväll kan de ge sina synpunkter på huruvida planeringen av Nickby centrum går i rätt riktning, säger Jama.

I korta ordalag ser de fyra alternativen ut så här:

Det nya Nickby - fyra arkitektbyråers idéer

- Lilla Byvägen

I stället för låga hus uppförs våningshus med 3-4 våningar i vars bottenvåningar det skulle finnas affärslokaler som öppnar sig mot torget.

- Nickby station

En station av resecentrumtyp som förbättrar tillgängligheten i Nickby och underlättar vardagen för pendlare. Stationen blir Nickbys nya trafikhub.

- Stora Byvägen

Nickbys huvudväg koncentreras och omvandlas till ett delat rum. Parkeringsplatserna komprimeras och gång- och cykelvägsförbindelserna förbättras.

- Nickby bulevard

En koncentrerad och inbjudande infartsgata till Nickby centrum. En byaktig gata, nya alternativ för boende och en varierande arkitektur.

Skissförslag på Nickby boulevard
Förslag 2: Nickby bulevard. Skissförslag på Nickby boulevard Bild: Sibbo kommun / Arkitekterna Rudanko + Kankkunen Sibbo,Nickby,Nickby boulevard

Fyra förslag som kan bli verklighet

Arkitekterna i kollektivet Uusi Kaupunki hoppas att de fyra förslagen ska sporra Sibboborna att diskutera utvecklingen av Nickby.

– Vi önskar att förslagen debatteras livligt och att de efter diskussionerna läggs till grund för planläggningen. Så hoppas vi förstås också att vi senare ska få vara med om att vidareutveckla förslagen i riktning mot verkliga byggnader, säger Arto Ollila från kollektivet Uusi Kaupunki.

Och visst diskuterades och debatterades de fyra förslagen livligt under den så kallade Nickbykvällen, som kommunen arrangerade på måndag kväll.

Förslagsskiss på Nickby station
Förslag 3: Nickby station. Förslagsskiss på Nickby station Bild: Sibbo kommun / Muuan Sibbo,Nickby,Nickby station

Positivt överraskade Nickbybor

Inte många negativa åsikter hördes bland de Nickbybor som kom för att se skisserna. Många var positivt överraskade och de flesta applåderade det utvecklingsskede som Sibbo just nu befinner sig i.

En av de tiotals Nickbybor som var på plats var Rolf Björkell, före detta fullmäktigeledamot.

– Jag är positivt överraskad. Jag ser det här som en väldigt fin utveckling. Bara vi håller oss lugna nu och väntar tills det blir färdigt, så tror jag att slutresultatet kommer att vara mycket bra, sade Björkell.

Förslagsskiss på Lilla byvägen i Nickby
Förslag 4: Lilla Byvägen. Förslagsskiss på Lilla byvägen i Nickby Bild: Sibbo kommun / Avarrus-arkitekterna Sibbo,Nickby,Lilla byvägen

Många andra projekt på hälft och i startgroparna

Förutom de fyra alternativen kunde Sibboborna också bekanta sig med andra projekt i Nickby under Nickbykvällen.

Till exempel gatuprojektet kring och utvidgningen av skolcentret Nickby hjärta, det nya daghemsprojektet vid Nickby hjärta och den nya bussterminalen.

Vidare kunde man bekanta sig med ett par projekt i kommunens andra centrum Söderkulla.

Det gällde bland annat nybyggnation vid Miilis område och Sibboförsamlingarnas nya kyrka som ska vara färdig inom någon månad.

Det nya Nickby-kväll 09.04.18
Nickbykvällen gick av stapeln i Nickby hjärta. Det nya Nickby-kväll 09.04.18 Bild: Yle/Stefan Härus Sibbo,Nickby

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland